Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
 


.

TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

5. Postavke Računala br. 4 (Windows Vista)

Search This Web Site
 
 

.


Konfiguracija računala br. 4 na kojem je instaliran operativni sistem Windows VISTA se razlikuje od prethodnih računala br. 1 i br. 2 ali u principu se svodi na isto, samo su koraci drugačiji.

NAPOMENA: Na računalu je postavljena lozinka za pristup prilikom LOGON u Windowse ! Lozinka ( Password) je "loza1" a naziv accounta "Korisnik"

Prvu postavku ću postaviti na LAN adapteru (NIC – Network Interface Card) ili laički rečeno nn mrežnoj kartici.

Pristup mrežnoj kartici možete izvršiti preko ikone na desktopu pod nazivom Network. Dakle klik DTM na ikonu a potom na naredbu Properties.

Otvorio Vam se prozor poput ovoga na slici ispod i potrebno je kliknuti na opciju Manage Network Connections.

Sada nam se otvorio prozor u kojem vidimo našu LAN mrežnu karticu. Klik Desnom Tipkom Miša (DTM) a potom na naredbu Properties.

Nakon ovo malo rada na Windows Vista šokiran sam stalnim dosadnim prozorom UAC (User Account Control) sačuvaj bože onoga tko je ovo izmislio ;-)

Čak ga nisam mogao snimiti sa PrintScreen tipkom pa sam morao upotrijebiti foto-aparat.

Nakon klika na gumb Continue pojavljuje Vam se novi prozor pod nazivom Local Area Connection Properties gdje trebate selektirati Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (za sada još IP adresa sadrži 32-bitni binarni broj a TCP/IPv6 je budućnost) a potom klik na gumb Properties.

postavljanje TCP/IP protokola na Windows Vista

Nakon klika na gumb Properties otvara Vam se prozor pod nazivom Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4 ) Properties na kojem trebate postaviti IP adrese , SubnetMask, Gateway, i DNS.

set IP address, subnet mask and gateway on Windows Vista

Potom klik na gumb Advanced da bi otvorili novi prozor poput ovoga na slici ispod na kojem pregledajte kartice (Tab) => IP Settings, DNS, WINS.

Ovim smo završili podešavanje LAN kartice i njenih parametara.

POSTAVLJANJE IMENA KOMPJUTERA I RADNE GRUPE
(Set Computer name and Workgroup)

Sada idemo postaviti postavke za Radnu grupu (Workgroup) i Naziv računala (Computer Name).

Na Radnoj površini ( Desktopu) se nalazi ikona Računalo ( Computer), kliknemo DTM na nju a potom izaberemo opciju Properties.

Sada nam se otvorio ovakav prozor i u okviru Tasks kliknimo na Advance system settings.

 

I naravno evo opet onog dosadnog UAC. Kliknite na gumb Continue

NAPOMENA: S obzirom da me ovaj UAC (User Account Control) iznervirao odlučio  sam ga ukloniti da se više ne pojavljuje (potražio malo po postavkama i našao, a imate i na internetu taj Tweak).

To možete na slijedeći način:

  • Start => All Programs => Accessories => Run
  • Upišite "msconfig" bez navodnika
  • Na novootvorenom prozoru System Configuration odaberite karticu Tools
  • Pronađite opciju Disable UAC i selektirajte je
  • Kliknite na gumb Launch  a potom zatvorite DOS prozor.
  • Kliknite na gumb OK
  • Restartajte računalo

Ili na ovaj način preko Windows Security Center gdje vam se nalazi i Firewall

User Account Control - UAC on Vista

PAŽNJA! Diseblanjem (isključivanjem) UAC servisa ugrožavate sigurnost računala, bar koliko sam mogao vidjeti na nekim Internet stranicama MS MVP (od malicous software-a , mnogi ga ne preporučuju pa tako se i ja ograđujem od eventualnih problema na vašem računalu ako isključite UAC po ovim uputama).

Ja sam ga isključio jer mi je dosadan za trenutnu situaciju u kojoj radim ovaj tutorial, a nadalje ne mislim koristiti Windows Vista.  

Sada ga više neće biti ;-)

Da nije bio tako dosadan ne bih ga isključio a da sam znao to bih prvo uradio kada sam uključio računalo sa OS Windows Vista.

Sad imamo novootvoreni prozor System Properties na kojem kliknemo na gumb Change a potom na kartici (Tabu) Computer Name/Domain Changes upišemo naziv računala (ja sam upisao VISTA) i naziv Radne grupe (Workgroup) ja sam upisao COCO.

Napomena : Nemojte pisati dugačak naziv radne grupe a pogotovo ne sa razdvojenim riječima. (nije dobro: moja grupa, dobro je: moja_grupa)

set Computer name and Workgroup on Windows Vista

Sada smo definirali naziv Radne grupe i naziv računala.  Kliknite na gumb OK  
Pojavit će Vam se upozorenje poput ovog na slici ispod.

restart Vista

Adsense sponzor

Kliknite na OK  potom na gumb Close a potom zatvorite sve prozore i restartajte računalo.

Prilikom ponovnog starta pogledajte jesu li se izvršile promjene istim postupkom do prozora System Properties kartica Computer Name.

I to smo završili za sada, dakle imamo postavke kako slijedi.

Naziv računala: VISTA
Radna grupa: COCO
IP adresa: 192.168.1.5
Maska: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS-1 IP: 195.29.150.3
DNS-2 IP: 195.29.150.4
Računalo ima lozinku za ulaz u Windowse "loza1"
Naziv accounta "Korisnik

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana