Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   


.

TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

4. Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)

Search This Web Site
 
 
.

Konfiguracija računala br. 3 na kojem je instaliran operativni sistem Windows 98SE se razlikuje od prethodnih računala br. 1 i br. 2 ali u principu se svodi na isto, samo su koraci drugačiji.

NAPOMENA: Na računalu je postavljena lozinka za pristup prilikom LOGON u Windowse ! Lozinka ( Password) je "loza1" a naziv accounta "Korisnik". Mora biti identično kao i na Windows Vista.

PAŽNJA !: ZA konfiguraciju računala sa Windows 98SE u mrežu trebate imati pripremljen instalacijski CD Windows 98SE.

Prvu postavku ću postaviti na LAN adapteru (NIC – Network Interface Card) ili laički rečeno nn mrežnoj kartici.

Pristup mrežnoj kartici možete izvršiti preko:

Ikone na desktopu pod nazivom  Network Neighborhood . Potrebno je kliknuti Desnom Tipkom Miša (DTM) a potom na naredbu Properties

ili

Start => Settings => Control Panel => Network  (dvoklik LTM)

Otvara nam se novi dijalog prozor pod nazivom Network koji izgleda kao na slici ispod.
Potom selektiramo na TCP/IP protokol i naravno kliknemo na gumb Properties.

postavke za TCP/IP protokol na računalu Windows 98SE

Sada nam se otvorio prozor za postavke TCP/IP protokola sa ovakvom slikom ispod, gdje trebamo upisati IP adresu našeg računala i Subnet Mask na kartici IP Address.

set IP address on Windows 98

Kada smo postavili IP adresu 192.168.1.4 i Subnet Mask 255.255.255.0 kliknimo na karticu Gateway. Tu ćemo postaviti IP adresu našeg rutera 192.168.1.1

set gateway on Windows 98

Sada kliknimo na karticu DNS Configuration da upišemo DNS adrese našed ISP-a

set DNS on Windows 98  

Time smo završili konfiguraciju TCP/IP protokola.

Idemo sada postaviti parametre na našoj LAN kartici (NIC-u)

Opet je potrebno kliknuti Desnom Tipkom Miša (DTM) a potom na naredbu Properties a potom na  dijalog prozoru TCP/IP svojstva  na kartici Configuration selektirati naziv naše LAN mrežne kartice. Potom klik na Properties. U slučaju da se tu ne pokazuje LAN mrežna kartica preko gumba Add trebamo je dodati (možda će Vam trebati driveri za nju).

Sada imamo otvoren ovakav dijalog prozor kao na slici ispod na kojem ćemo na kartici Advanced pomoću padajućeg izbornika postaviti da nam LAN mrežna kartica radi u Full Duplex modu.

set Full Duplex on NIC in Windows 98

Zatvorimo dijalog prozor sa nazivom LAN kartice i na dijalog prozoru Network. Nakon toga restartajte računalo.

POSTAVLJANJE Radne grupe (Workgroup) na OS Windows 98SE

Potrebno je otvoriti dijalog prozor Network. To možete preko ikone na desktopu pod nazivom  Network Neighborhood . Potrebno je kliknuti Desnom Tipkom Miša (DTM) a potom na naredbu Properties. Na kartici Identification upišite nazive za Computer Name  i naziv Radne grupe (Workgroup). Ja sam upisao Win98 i COCO

set workgroup on windows 98 

Adsense sponzor Restartajte računalo.

Time smo završili podešavanje računala br. 3 koje ima instaliran OS Windows 98SE.

Naziv računala: Win98
Radna grupa: COCO
IP adresa: 192.168.1.4
Maska: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS-1 IP: 195.29.150.3
DNS-2 IP: 195.29.150.4
Računalo ima lozinku za ulaz u Windowse "loza1"
Naziv accounta "Korisnik"

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana