Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   
   


.

TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

3. Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)

Search This Web Site


Način konfiguracije računala br. 2 je ista kao i računala br. 1 ali sa razlikama u IP adresi i Nazivu računala (Computer Name)

NAPOMENA: Na računalu je postavljena lozinka za pristup prilikom LOGON u Windowse ! Lozinka ( Password) je "loza2" a naziv accounta "admin"

Na računalu je instaliran OS Windows XP SP2

Konektirano je putem LAN Patch kabla na Switch CANYON CNR-D05P

Prvu postavku ću postaviti na LAN adapteru (NIC – Network Interface Card) ili laički rečeno nn mrežnoj kartici.

Pristup mrežnoj kartici možete izvršiti preko:

  • Na desktopu dvoklik na ikonu Moja mrežna mjesta (My Network Place)
  • Start => Moja mrežna mjesta (My Network Place)
  • Dvoklik na ikonu u desnom donjem kutu zaslona (monitora) tzv. SysTray a to su dva mala monitora koja povremeno blicaju.

Otvorio Vam se prozor poput ovoga

Nakon klika na gumb Properties otvorit će Vam se dijaloško prozor za postavljanje parametara IP adrese, subnet-maske itd…

postavljanje IP adresa na LAN adapteru za mrežu

Ovdje trebate upisati parametre koji se traže a koji zadovoljavaju uvjete u odnosu na postavke rutera. Nakon upisa IP adresa kliknite na gumb Dodatno (Advance)

Ako ne znate DNS adrese Vašeg ISP provajdera onda probajte konektirati samo jedno računalo na Internet preko Vašeg ISP-a i napravite slijedeće: (ili nazivite telefonski službu za podršku korisnicima)

  • Start => Pokreni (Run) => upišite CMD.EXE

  •  U CMD prozoru upišite ipconfig /all

Sada će Vam se izlistati neki parametri (IP adresa, MAC adresa NIC-a, gateway adresa ….) a Vama je bitan onaj za DNS (pogledajte link 2 računala + ADSL modem = mreža Internet)

Nadalje odaberite karticu (Tab) WINS i provjerite je li čekirana opcija kao na slici a vezana za NetBIOS

Sada idemo postaviti Radnu grupu (Workgroup ) tj. Njen naziv koji će biti identičan na svim računalima (radi pristupanja dijeljenim mapama ( folderima))

Na Radnoj površini ( Desktopu) kliknimo Desnom Tipkom Miša (DTM) na ikonu Moje računalo (My Computer) a potom na Svojstva (Properties)

Otvorio nam se novi dijaloški prozor i na Kartici (Tab) Naziv računala (Computer Name) kliknite na gumb Promjeni (Change) a potom na novootvorenom prozoru u polje za Naziv računala (Computer Name) upišite XP2 a u polje Radna grupa (Workgroup) upišite naziv koji želite dati radnoj grupi. Ja sam upisao COCO. Kliknite na U redu (OK) i zatvorite prozor pod nazivom Svojstva računala (System Properties).

Adsense sponzorSada ste definirali naziv radne grupe koja će biti povezana u mrežu. Ovakav isti naziv Radne grupe (Workgroup) morate postaviti za sva računala u mreži. Sam Naziv računala (Computer Name) ne bi trebao biti isti, ja sam postavio XP2.Ovim koracima sam završio konfiguraciju računala br. 2 pod nazivom XP2

Naziv računala: XP2
Radna grupa: COCO
IP adresa: 192.168.1.3
Maska: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS-1 IP: 195.29.150.3
DNS-2 IP: 195.29.150.4

Računalo ima lozinku za ulaz u Windowse "loza2"
Naziv accounta "admin"

Adsense sponzor
Također sam izvršio Sharing PRINTERA. Kako se vrši Sharing printera na Windows 7 pogledajte na linku.

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana