Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

2. PostavkeE Računala br. 1 (Windows XP1)

Search This Web Site


Na računalu je instaliran OS Windows XP SP2

Konektirano je putem LAN Patch kabla direktno na ruter NetGear RP-614

Pomoću njega vrši se pristup ruteru (može i sa ostalih računala ali to ne želim ) pa su lozinke za pristup poznate samo korisniku računala br. 1

NAPOMENA: NA računalu nije postavljena nikakva lozinka za pristup prilikom LOGON u Windowse !

Prvu postavku ću postaviti na LAN adapteru (NIC – Network Interface Card) ili laički rečeno nn mrežnoj kartici.

Pristup mrežnoj kartici možete izvršiti preko:

  • Na desktopu dvoklik na ikonu Moja mrežna mjesta (My Network Place) => Mrežne veze (Network Connections) a potom DTM na LAN adapter (mrežnu karticu)
  • Start => Moja mrežna mjesta (My Network Place).......
  • Dvoklik na ikonu u desnom donjem kutu zaslona (monitora) tzv. SysTray a to su dva mala monitora koja povremeno blicaju => Properties

Otvorio Vam se prozor poput ovoga

postavljanje TCP/IP protokola na LAN adapteru

Nakon klika na gumb Properties otvorit će Vam se dijaloško prozor za postavljanje parametara IP adrese, subne-tmaske itd…

postavljanje IP adresa za LAN mrežu

Ovdje trebate upisati parametre koji se traže a koji zadovoljavaju uvjete u odnosu na postavke rutera. Nakon upisa IP adresa kliknite na gumb Dodatno (Advance)

Ako ne znate DNS adrese Vašeg ISP provajdera onda probajte konektirati samo jedno računalo na Internet preko Vašeg ISP-a i napravite slijedeće: (ili nazivite telefonski službu za podršku korisnicima)

  •  Start => Pokreni (Run) => upišite CMD.EXE

  • u CMD prozoru upišite ipconfig /all

Sada će Vam se izlistati neki parametri (IP adresa, MAC adresa NIC-a, gateway adresa ….) a Vama je bitan onaj za DNS (pogledajte link http://ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=264 )

Nadalje odaberite karticu (Tab ) WINS i provjerite je li čekirana opcija kao na slici a vezana za NetBIOS

poestavljanje NetBIOS-a u Windows XP

Sada idemo postaviti Radnu grupu (Workgroup ) tj. Njen naziv koji će biti identičan na svim računalima (radi pristupanja dijeljenim mapama (folderima))

Na Radnoj površini ( Desktopu) kliknimo Desnom Tipkom Miša (DTM) na ikonu Moje računalo (My Computer) a potom na Svojstva (Properties)

Otvorio nam se novi dijaloški prozor i na Kartici (Tab) Naziv računala (Computer Name) kliknite na gumb Promjeni (Change) a potom na novootvorenom prozoru u polje za Naziv računala (Computer Name) upišite XP1 a u polje Radna grupa (Workgroup) upišite naziv koji želite dati radnoj grupi. Ja sam upisao COCO. Kliknite na U redu (OK) i zatvorite prozor pod nazivom Svojstva računala (System Properties).

 

postavljanje imena kompjutera i radne grupe (workgroup) na Windows XP

Adsense sponzorSada ste definirali naziv radne grupe koja će biti povezana u mrežu. Ovakav isti naziv Radne grupe (Workgroup) morate postaviti za sva računala u mreži. Sam Naziv računala (Computer Name) ne bi trebao biti isti.

.


Ovim koracima sam završio konfiguraciju računala br. 1 pod nazivom XP1

Naziv računala: XP1
Radna grupa: COCO
IP adresa: 192.168.1.2
Maska: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS-1 IP: 195.29.150.3
DNS-2 IP: 195.29.150.4

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2018 - IvanC - Sva prava pridržana