Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
 

 

 

 

 
 

Adsense sponzor 
TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

14. Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista

Search This Web Site


Prvi puta sada imam prilike raditi na Windows Vista.
Kao što ste vidjeli u ovom tutorialu umrežio sam Windows Vistu, Windows 98SE i dva WinXP.

Mreža funkcionira, pingovi prolaze. Uredno se svi računala vide i svi su u istoj Radnoj grupi ( Workgroup).
No pojavio se problem pristupa sa Win98SE na WinVista

Naziv accounta na Visti i na Win 98SE je isti kao i password.
Izvršio sam Sharing po jedan folder na svakom računalu.

Iz Viste mogu pristupiti na sva računala pa i u dijeljeni folder na Win98SE.
Sa WinXP mogu pristupiti na sva računala.
Iz Win98SE mogu pristupiti računalima sa instaliranim WinXP
Iz Win98SE ne mogu pristupiti na Vistu u dijeljeni folder.

Stalno mi iskače dijalog prozor i traži password.

Na Visti sam postavljao sve moguće i nemoguće dozvole (Permission) ali opet je nemoguće pristupiti sa Win98SE na Vistu. Stalno traži password (a ako upišem ne prihvaća ga)

 
problem pristupa sa Win 98 na Win Vista

Adsense sponzor
Prevrnuo sam internet uzduž i poprijeko i našao slične probleme ali ne i rješenje.

Našao sam neke upute i postupio prema nima.

Izvršio sam Update Win 98 Se sa CD-a na kojem sam ih imao spremljen (jer Microsoft više ne podržava taj zastarjeli OS

Također sam downloadao update za Win98SE ( http://support.microsoft.com/kb/239869/ ) radi NTLM 2 autentifikacije i izvršio instalaciju Active Directory Client Extension kao i izvršio prepravke u Registry-ju. No opet neće pa neće pristupiti Visti.


Na Visti postavio Value 1 u LSA=> LMCompatibilityLevel
Aktivirao sam Guest Account na Visti
U Permission sam dodavao sve moguće što se može od usera ali nema pristupa.
U gpedit.msc => access this computer from network , probao dodati permission za cijelu Workgroup ali tu ne vidi Win98SE (ostala računal vidi) tako da je nisam mogao postaviti.

radio još neke postavke, ali da sve sada ne opisujem ionako ne radi.

Onda sam otvorio još jedan account "KorisnikA" na oba računala Vistu i Win98SE i postavio opet isti password ali i dalje problem pristupa sa Win98SE na Vistu. :-(

.

Jednostavno sam shvatio da nema svrhe umrežavati ovakva dva različita OS-a i odustao ;-)

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana