Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

13. Pristup dijeljenim mapama u LAN mreži sa PC-4

Search This Web Site


Pristup sa računala br. 4 ostalim računalima u mreži.

Sa računala br. 4 na kojem je instalirana Windows Vista,  pristupamo Radnoj grupi (Workgroup) u mreži računala na slijedeći način

Dvoklik LTM mišem na ikonu Network ili START => Network
Otvara Vam se prozor poput ovoga na slici ispod.

PRISTUP NA RAČUNALO BR 1. ( Windows XP SP2)

Da podsjetim, ovom računalu ne možemo pristupiti jer sam na početku rekao da će ono moći svima pristupiti ali njemu nijedan korisnik mreže. Dakle na njemu nije uključeno Dijeljenje mapa i datoteka (File Sharing).

Dakle i ovdje će se otvoriti prozor u kojem će nas tražiti Password (lozinku), ali s obzirom da sam odredio da računalu br. 1 ne može nitko pristupiti ovo je OK.

PRISTUP NA RAČUNALO BR 2. ( Windows XP SP2)

Idemo pristupiti računalu br. 2 (PC-2). Dvoklik LTM na ikonu XP2 (PC-2)

Otvara Vam se prozor na kojem se prikazuju dijeljene mape na računalu PC-2

Kada otvorimo dijeljenu mapu, vidimo dostupne datoteke za dijeljenje. U koliko pokušamo izvršiti neku radnju za koju nemamo dozvolu dobit ćemo ovakvo upozorenje.

PRISTUP NA RAČUNALO BR 3. ( Windows 98 SE)

Idemo pristupiti računalu br. 3 (PC-3). Dvoklik LTM na ikonu Win98 (PC-3)

Adsense sponzorOtvara nam se prozor u kojem uočavamo dijeljenu mapu na dotičnom računalu. Klikom na istu možemo vidjeti dijeljene datoteke.

Adsense sponzor
.

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana