Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   
   
TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

11. Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2

Search This Web Site


Pristup sa računala br. 2 ostalim računalima u mreži.

Sa računala br. 2 pristupamo Radnoj grupi (Workgroup) u mreži računala na način kao i sa računala br. 1 (jer su isti operativni sustavi Windows XP SP2 instalirani..

Dvoklik LTM mišem na ikonu Moja mrežna mjesta (My Network Place) ili START => Moja mrežna mjesta (My Network Place) ili preko Upravljačke ploče (Control Panel) i Mrežnih Veza (Network Connections )

Otvorio nam se prozor poput ovoga na slici ispod sa naslovom radne grupe ( Workgroup).

PRISTUP NA RAČUNALO BR 1. ( Windows XP SP2)

Da podsjetim, ovom računalu ne možemo pristupiti jer sam na početku rekao da će ono moći svima pristupiti ali njemu nijedan korisnik mreže. Dakle na njemu nije uključeno Dijeljenje mapa i datoteka (File Sharing).

Prilikom pokušaja pristupa ovom računalu otvara nam se dijalog prozor s nazivom računala u radnoj grupi i traži od nas da upišemo Lozinku (Password).

password u LAN mreži za pristup šeranom folderu

PRISTUP NA RAČUNALO BR 3. ( Windows 98 SE)

Idemo pristupiti računalu br. 3 (PC-3). Dvoklik LTM na ikonu Win98 (PC-3)

Otvara nam se novi prozor pod nazivom računala u radnoj grupi i možemo uočiti mapu koja je dijeljena na tom računalu (može biti dijeljen i cijela particija C: ili D: ……..)

Dvoklik LTM na dijeljenu mapu Temp_W08 da je otvorimo

PRISTUP NA RAČUNALO BR 4. ( Windows VISTA)

Idemo pristupiti računalu br. 4 (PC-4). Dvoklik LTM na ikonu Vista (PC-4)

Nakon toga otvara nam se prozor sa nazivom računala u radnoj grupi i prikazom svih dijeljenih mapa i pisača.

Adsense sponzor
Adsense sponzor
Dvoklik LTM na dijeljenu mapu Temp i otvara nam se se prozor sa nazivom mape a u njoj možemo uočiti dijeljene datoteke.

Naravno, na ovom računalu treba izvršiti Sharing printera da bi ostala računala mogla printati na njega. Ako na ostalim računalima ima problema sa printanjem na ovom printeru tada na njima treba instalirati driver za dotični printer.

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana