Adsense sponzor                         
   
   

HOME

   
  UVOD
1 Postavke ADSL modema i Rutera
2 Postavke Računala br. 1 (Windows XP1)
3 Postavke Računala br. 2 (Windows XP2)
4 Postavke Računala br. 3 (Windows 98 SE)
5 Postavke Računala br. 4 (Windows VISTA)

6

Sharing na
Windows XP2
7 Sharing na
Windows 98 SE
8 Sharing na
Windows Vista
9 Provjera mreže i konekcija
10 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1
11 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-2
12 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-3
13 Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-4
14 Problem sa pristupom Win98SE na Windows Vista
   
   
TUTORIAL – UMREŽAVANJE
Windows XP - Windows XP – Windows 98 – Windows Vista

10. Pristup dijeljenim mapama u mreži sa PC-1

Search This Web Site


Pristup sa računala br. 1 ostalim računalima u mreži.

Sa računala br. 1 pristupamo Radnoj grupi (Workgroup) u mreži računala na slijdeći način.

Dvoklik LTM mišem na ikonu Moja mrežna mjesta (My Network Place) ili START => Moja mrežna mjesta (My Network Place) ili preko Upravljačke ploče (Control Panel) i Mrežnih Veza (Network Connections )

Otvorio nam se prozor poput ovoga na slici ispod sa naslovom radne grupe ( Workgroup).

pogled na sva računala u LAN mreži

PRISTUP NA RAČUNALO BR 2. ( Windows XP SP2)

Idemo pristupiti računalu br. 2 (PC-2). Dvoklik LTM na ikonu XP2 (PC-2)

Otvara nam se prozor u kojem vidimo mapu Temp_XP2 koju smo šerali na računalu br. 2

Dvoklik LTM na ikonu mape i otvara nam se prozor  sa nazivom šerane mape i računala u grupi a u njoj vidimo datoteke koje se nalaze na raspolaganju za pristup. Ovisno o Dozvolama (Permissions) koje su postavljene na mapu (čitanje, brisanje, izmjene itd…) ostali korisnici moći će vršiti navedene radnje.

pristup šerqanom folderu u LAN mreži

PRISTUP NA RAČUNALO BR 3. ( Windows 98 SE)

Idemo pristupiti računalu br. 3 (PC-3). Dvoklik LTM na ikonu Win98 (PC-3)

Otvara nam se prozor u kojem vidimo mapu Temp_W08 (ovdje sam pogriješio sa nazivom mape trebalo kje biti Temp_98) koju smo šerali na računalu br. 3

Nakon toga dvoklik na ikonu dijeljene mape i otvara nam se novi prozor sa nazivom iste mape i u njoj datoteke koje su dijeljene u mreži.

PRISTUP NA RAČUNALO BR 4. ( Windows VISTA)

Idemo pristupiti računalu br. 4 (PC-4). Dvoklik LTM na ikonu Vista (PC-4)

Otvara nam se novi prozor pod nazivom računala u mreži u kojem vidimo sve dijeljene mape i printere. Ovisno o postavljenim dozvolama na mape računala Vista možemo vršiti određene radnje (čitanje, brisanje, izmjene itd…)

Dvoklik LTM na mapu Temp da je otvorimo. Nakon otvaranja prozora uočavamo datoteke koje se nalaze u dotičnoj mapi za dijeljenje sa ostalim korisnicima Rane grupe ( Workgroup) u mreži.

Adsense sponzor
Adsense sponzorpristup dijeljenoj mapi u LAN mreži

Ako želite sa ovog računala printati na printer koji je spojen na računalu br. 2 tada na računalu br. 2 trebate izvršiti sharing printera, a na ovom računalu po potrebi (ako ne radi) instalirati driver za dotični printer (iako u principu treba raditi ali ponekada ima problema sa nekim printerima)

Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2008 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana