Backup više direktorija i datoteka odjednom.

TUTORIALI, tips and tricks koji su vezani uz Autocad, NERO, Photoshop, Javascript, VBA ...
Locked
moki22

Backup više direktorija i datoteka odjednom.

Post by moki22 » Sun Nov 13, 2005 2:11 pm

Bekap više direktorija i datoteka odjednom.

Kada ste u situaciji da često radite bekap ( arhiviranje ili backup ) više od jednog direktorija i datoteka na neku drugu particiju, pokekad zna biti dosadno svaki posebno kopirati.
Da bi ste to izbjegli, izradite BATCH datoteku koja će to raditi automatski. Ova datoteka mora imati nastavak ( extenziju ) BAT.
Dakle, da bi izradili dotičnu datoteku uradit će mo slijedeće:

Pokrenite "blok za pisanje" ( NOTEPAD ); START => PROGRAMS => POMAGALA => BLOK ZA PISANJE
Unesite ovakav ili sličan code ( sami si prilagodite što želite arhivirati )
Snimite datoteku u ROOT na C:\ pod nazivom npr: bekap.txt,
Otvorite Windows Explorer i pronađite datoteku u rootu na C: pa je preimenujte u bekap.bat, možete kreirati Prečac na desktopu i pokretati je sa desktopa.
Dole navedeni source radi slijedeće:
Kopira sa C:\ "određeni direktorij" pomoću naredbe "xcopy" u direktorij D:\Radni_D\Bekap\
Obratite pažnju na "path stazu" koju upisujete i najmanja pogreška i neće odraditi ono što želite.

REM START
REM program za kopiranje direktorija sa C:\path na D:\Radni_D\Bekap
REM pokrece se u WINDOWSIMA (tada path staze moraju biti u navodnicima zbog razmaka u imenima)
REM................................................................

REM TITLE Automatic Backup System - Address Book
C:
cd "C:\Windows\Application Data\Microsoft\Address Book\"
xcopy *.* "D:\Radni_D\Bekap\Address Book\" /E /F /S /H /Y /D

REM TITLE Automatic Backup System - Outlook Express
C:
cd "C:\Windows\Application Data\Identities\{55102D80-A166-11D9-B5CA-C19941281573}\Microsoft\Outlook Express\"
xcopy *.* "D:\Radni_D\Bekap\Outlook Express\" /E /F /S /H /Y /D

REM TITLE Automatic Backup System - Telimenik
C:
cd "C:\Program Files\Telimenik\"
xcopy *.* "D:\Radni_D\Bekap\Telimenik\" /E /F /S /H /Y /D

REM TITLE Automatic Backup System - VirusDefs
C:
cd "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VirusDefs\"
xcopy *.* "D:\Radni_D\Bekap\VirusDefs\" /E /F /S /H /Y /D

REM TITLE Automatic Backup System - Favorites
C:
cd "C:\Windows\Favorites\"
xcopy *.* "D:\Radni_D\Bekap\Favorites\" /E /F /S /H /Y /D

C:
cd..

REM echo Zadnji Backup zavrsen: >> D:\Radni_D\Bekap\LastBackup.txt
REM echo Datum: >> D:\Radni_D\Bekap\LastBackup.txt
REM date >> D:\Radni_D\Bekap\LastBackup.txt
REM echo Vrijeme: >> D:\Radni_D\Bekap\LastBackup.txt
REM time >> D:\Radni_D\Bekap\LastBackup.txt

echo off
cls
echo Auto Backup Complete!!!
REM KRAJ


ili pomoću ROBOCOPY CMD naredbe
Ovdje ne moraju path staze biti u navodnicima

+++++++++++++++++
REM Automatsko kopiranje C:\Temp na D:\Bekap
REM /MIR vrši sinhronizaciju foldera
REM kopira samo jpg i txt files
C:
robocopy C:\Temp\ D:\Bekap\ *.jpg *.txt /S /MIR

+++++++++++++++++

ili ova skupina naredbi gdje nam se pojavljuje log datoteka i popis promjena u njoj.

REM+++++++++++++++++++++++
REM Automatsko kopiranje C:\Temp na E:\Bekap
REM /MIR vrši sinhronizaciju foldera
C:
robocopy C:\Temp\ E:\Bekap\ *.* /S /MIR /LOG+:log-Bekapa.txt /NS /NC /NP
cls
echo Auto Backup Complete!!!
exit
REM+++++++++++++++++++++++


Također pogledajte slijedeće linkove
XCOPY CMD naredbu
ROBOCOPY CMD naredbu

Locked