Page 1 of 1

Gdje i kako dodati GOOGLE ANALYTICS VERIFY kod na phpBB2

Posted: Fri Sep 04, 2009 11:33 pm
by IvanC
Gdje i kako dodati GOOGLE ANALYTICS VERIFY kod na phpBB2

Verify tag dobijete prilikom potvrđivanja da ste vlasnik određene domene tj. da joj imate pristup.
Na Google Webmaster Tools ( Alati Webmastera ) možete dodati određenu web-lokaciju kao i kliknuti na link za potvrdu.

Verify kod koji dobijete u HTML stranicama se postavlja u HEAD područje, a u phpBB2 forumu u datoteku overall_header.tpl

Ako na Vaš phpBB2 forum želite dodati Google Analytics VERIFY code, radi potvrde da ste vlasnik foruma i da to Google Analytics zna, uradite slijedeće.

Otvorite datoteku overall_header.tpl u nekom PHP editoru i pronađite tag </head>
Prije njega umetnite vaš Verify kod tako da izgleda pozicioniran kao ovaj ispod

Code: Select all

<meta name=verify-v1" content="52VW5HNKfDUaKhPkjoCa745XQIPOTBKIZCWCPt6jauwQQs1S=" />
</head>