Page 1 of 1

IE8 – Kako isključiti ili uključiti akcelerator

Posted: Mon Jun 21, 2010 12:58 pm
by IvanC
IE8 – Kako isključiti ili uključiti akcelerator

Što je akcelerator u Internet Exploreru 8

Image

Akcelerator u Internet Exploreru 8 je novost koja može biti poželjna ako je koristite (često kopiranje teksta ili prijevod neke riječi ili rečenice) a može smetati ili iritirati ako je ne koristite. To je strelica plave boje u plavom kvadratu koja se pojavi nakon što selektirate nekakav tekst na web stranici. Klikom na dotični kvadrat pojavljuje vam se skočni izbornik na kojem imate opcije za izbor a možete ih potražiti i dodati još (http://www.ieaddons.com/en/accelerators). Također imate opciju za administrtiranje akceleratora.

Image

U koliko vas iritira ovaj plavi kvadratić nakon selektiranja dijela teksta, isključite ga.
Tools => Internet Options => Advanced => i isključite kućicu ispred "Display Accelerator button on selection"

Image