Page 1 of 1

IE8 - Bekap ( backup ) Favorites – Restore Favorites

Posted: Sat Aug 29, 2009 8:15 pm
by IvanC
Internet Explorer 8 - Bekap ( backup ) Favorites – Restore Favorites

Kako arhivirati Favorite ( Bookmarks ) u Internet Exploreru 8

Ako želite sve vaše Favorites ( Bookmarks ) arhivirati ( bekapirati ) i sačuvati na CD-u ili prebaciti na neko drugo računalo a ne znate kako, pratite ove upute.

PRVI NAČIN:

1. Start => Pokreni ( Run ) i upišite "favorites" bez navodnika
2. Selektirajte sve mape i datoteke Uređivanje ( Edit ) => Selektirajte sve ( Select all ) => Kopiraj ( Copy ) => i zalijepite ( Paste ) ih u neku mapu koju ste za to namijenili.
3. Spržite to na CD i imate arhivu svojih najposjećenijih stranica.

Za dodavanje dotičnih Favorites na novo računalo postupite na isti način samo ovaj put sa CD-a u mapu Favorites.

DRUGI NAČIN:

1. Ako koristite Windows Explorer za manipulaciju datotekama tada u njemu uključite prikazivanje skrivenih ( hiden ) mapa ( foldera ) i datoteka ( files )
Ako ne znate kako pogledajte link Omogućite prikazivanje skrivenih datoteka i mapa u XP-u ili možda Total Commander ( kao ja, jer sam navikao )

2. Pronađite putanju ( path stazu ) do foldera "favorites" i sve mape i datoteke kopirajte u neku mapu za arhivu
Putanja je u ovom stilu: C:\Documents and Settings\vas-username\Favorites\