Page 1 of 1

IE8 - Kako postaviti MENU bar iznad adresne trake

Posted: Sat Aug 22, 2009 12:03 am
by IvanC
Postavljanje MENU bara iznad adresne trake u IE8 u Windows XP i Windiows 7 operativnom sistemu

Ako ste instalirali Internet Explorer 8.0 i niste zadovoljni sa položajem "Menu bara" ( iliti tekstualnog izbornika ) koji se nakon instalacije Internet Explorera 8.0 nalazi ispod addressne trake a želite ga postaviti iznad adresen trake kao što je bio u Internet Exploreru 6.0 tada uradite slijedeće.

1. Kopirajte ovaj kod u Notepad

Code: Select all

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\] 
"ITBar7Position"=dword:00000001
2. Snimite datoteku pod nazivom npr: menubar-iznad.reg ili kao TXT datoteku pa je preimenujte u extenziju REG

3. Obratite pažnju da Vam je Internet Explorer zatvoren. Pokrenite snimljenu datoteku dvoklikom.

4. Sada pokrenite IE8 i uočite MenuBar iznad adresene trake. ( vidi sliku ispod )

Image

Ako Vam se ovo ne sviđa vratite sve nazad kako je bilo pomoću ovog koda ispoda ( na isti način )

Code: Select all

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\] 
"ITBar7Position"=dword:00000000