Siemens Gigaset

TUTORIALI, tips and tricks za MOBITELE i pametne telefone
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 595
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

Siemens Gigaset

Post by IvanC »

Tips&Tricks za Siemens Gigaset

Serija 30xx
Ovdje dane upute zapravo će biti primjenjive na bilo koji model 30xx serije. Iako ćemo opisivati programiranje i uporabu 3010 Comfort i 3015 Classic modela, njihovom se kombinacijom mogu opisati svi modeli 30xx serije. 3015 Classic ima manji ekran i digitalnu tajnicu, dok 3010 Comfort ima velik ekran, ali nema tajnicu. Comfort modele podešavat ćete sistemom izbornika, dok ćete modele s malim ekranom podešavati upisivanjem raznih kodova.
U daljnjem tekstu sva će uputstva za ova dva tipa telefona biti dana paralelno, s tim što će naputak za Comfort verziju počinjati oznakom (Com), a za Classic oznaka će biti (Cla).

Prije uključivanja
Prije priključivanja telefona (zapravo baze) na izvor energije i telefonsku liniju, potrošite koju minutu na proučavanje utičnica na donjoj strani baze. Konfuzno, zar ne? Ipak, pratite li žicu koja vodi od ispravljača do telefona, zbog jasno označenih konektora lako ćete odgonetnuti koji ćete priključak upiknuti u koju utičnicu.
U slušalicu morate umetnuti i baterije. Siemens preporuča barem 16-satno punjenje potpuno novih baterija prije uporabe. Naš je savjet ostaviti slušalicu na bazi (ne zaboravite bazu priključiti na izvor energije!) najmanje 8 sati. Znamo da vam se žuri, ali ovim postupkom ćete osigurati dug i miran rad vaše baterije.
Ispravnim priključivanjem baze Siemensovih modela na priključke za struju i telefonsku liniju, slušalica bi već morala biti prijavljena na bazu. Ukoliko to ipak nije slučaj, ili ste dokupili još koju slušalicu (valjda znate da je na DECT GAP telefone, kakvi su i Gigaseti, moguće priključiti do 6 slušalica, a na neke i do osam), prijavite slušalicu na svoju bazu na slijedeći način:
• (Com) PRIJAVA SLUŠALICE NA BAZU • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • odaberite Base Settings • pritisnite OK • odaberite baznu stanicu • pritisnite tipku za dodatni izbornik • odaberite Register • unesite sistemski PIN (tvornički: 0000) • pritisnite OK • na baznoj stanici pritisnite okruglu tipku bez oznake • na slušalici pritisnite broj slušalice (1 do 6) •
• (Cla) PRIJAVA SLUŠALICE NA BAZU • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite INT • pritisnite * (zvjedzicu) • pritisnite broj baze (1 do 4) • unesite sistemski PIN (tvornički: 0000) • na bazi pritisnite okruglu tipku bez oznake • na slušalici pritisnite broj slušalice (1 do 6) •
Nakon uspješno izvršenog postupka prijave, na slušalici bi trebalo pisati "Base 1" (ako ste bazu nazvali drugačije, onda će pisati njeno ime). Piše li vam na ekranu "Base 2" ili neki viši redni broj baze, to znači da je netko telefon već prijavio na neku drugu bazu - ne nužno različitu od ove koju koristite. Naime, u određenim je situacijama moguće da telefon ne prepoznaje bazu iako je na nju već jednom uredno prijavljen. Ne zabrinjavajte se - samo ga ostavite da radi s Bazom 2 i sve će raditi kako treba.

Razgovor
Princip rada GSM i DECT telefona unekoliko se razlikuje od razgovora običnim, analognim telefonom. To znači da ćete prvo unijeti broj koji zovete (otipkati ga) a tek tada uspostaviti vezu pritiskom na tipku za uspostavljanje veze.
• (Com/Cla) USPOSTAVA POZIVA • utipkajte telefonski broj • pritisnite tipku za razgovor (zelena slušalica) •
• (Com/Cla) PONOVNO BIRANJE • pritisnite tipku za popis brojeva (dvije strelice udesno) • odaberite broj • pritisnite tipku za razgovor •
• (Com/Cla) PREKID RAZGOVORA • pritisnite tipku za prekid poziva (crvena slušalica) •
DECT telefoni se od uobičajenih analognih razlikuju i po još jednoj sitnici: omogućuju interne razgovore između dvije ili više slušalica, dokle god su sve slušalice u dometu baze (više od 50 metara u zatvorenim prostorima i do 300 metara na otvorenom).
• (Com/Cla) USPOSTAVA INTERNOG POZIVA • pritisnite INT • unesite broj slušalice koju pozivate • pritisnite tipku za razgovor •
Odgovaranje na poziv još je jednostavnije:
• (Com/Cla) ODGOVOR NA POZIV • pritisnite tipku za razgovor •
• (Cla) PREUZIMANJE NEODGOVORENOG POZIVA S DRUGE SLUŠALICE • pritisnite tipku za razgovor • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite R •
Moguće je da ste telefon postavili tako da automatski odgovara na prispjele pozive. Tada nećete morati učiniti ništa - samo podignite slušalicu s baze. Ne želite li se javiti, a nervira vas zvonjava telefona, pritisnite SILENT na slušalici.
Mnogi će kupci DECT telefon kupiti zbog mogućnosti identifikacije broja s kojeg vas pozivaju (CLIP). Tvorničkom postavom telefon prikazuje broj pozivatelja na ekranu. Nemate li broj prikazan na ekranu, ili je telefon podešen da ga ne prikazuje ili se radi o pozivu kojem je blokirano slanje telefonskog broja (CLIR). O podešavanju CLIP-a čitajte kasnije.
Ponekad je zgodno natjerati telefon da radi umjesto vas. Na primjer, poželite li zvati koji od brojeva koji su spremljeni u listi dolaznih poziva, a ne da vam se kod svakog zauzetog signala ponovo pritiskati tipku za poziv, uradite slijedeće:
• (Com) AUTOMATSKO POZIVANJE • pritisnite tipku ispod na ekranu prikazane dvije strelice udesno • odaberite željeni broj/ime • pritisnite tipku za dodatni izbornik • pritisnite tipku ispod strelicu prema dole • odaberite Automatic rediall • pritisnite OK •
Telefon će se sada prebaciti u speakerphone način rada, s tim što će isključiti mikrofon. Ukoliko se sugovornik javi, pritisnite tipku za razgovor i preuzmite poziv. Ukoliko je linija zauzeta, telefon će sam ponovno nazivati broj.
Nakon obavljenog razgovora sugovornikov broj (ako je on zvao vas) možete spremiti u imenik bez pamćenja broja i ponovnog upisivanja. Objašnjen je i upis novog broja, s tim što Classic modeli nemaju klasični imenik, već tzv. speed-dial listu.
• (Com) SPREMANJE BROJA NAZIVATELJA U IMENIK • pritisnite tipku ispod na ekranu prikazane dvije strelice udesno • odaberite željeni broj/ime • pritisnite tipku za dodatni izbornik • pritisnite tipku ispod strelice prema dole • odaberite Copy to Dir. • pritisnite OK • Upišite ime nazivatelja • pritisnite sasvim desnu tipku ispod ekrana • odaberite Save Entry • pritisnite OK •
• (Cla) SPREMANJE BROJA NAZIVATELJA U IMENIK • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite tipku za imenik • unesite redni broj zapisa u memoriji • pritisnite OK • odaberite broj iz liste pozivatelja • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Com) UPIS NOVOG BROJA U IMENIK • pritisnite tipku za pristup imeniku • otvorite dodatni izbornik • odaberite New Entry i pritisnite OK • upišite ime • prijeđite u novi red (strelica dole) • upišite telefonski broj • otvorite dodatni izbornik • odaberite Save Entry i pritisnite OK •
• (Cla) UPIS NOVOG BROJA U SPEED-DIAL LISTU • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite oznaku imenika • odaberite redni broj unosa u memoriju • pritisnite OK • unesite broj • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Com) POZIV BROJA IZ IMENIKA • pritisnite tipku imenika odaberite broj • pritisnite tipku za razgovor •
• (Cla) POZIV BROJA IZ SPEED-DIAL LISTE • pritisnite tipku imenika • unesite redni broj zapisa kojeg želite birati • pritisnite tipku za razgovor •
Upisujete li novi broj u imenik, pauzu između brojeva dobit ćete pritisnete li tipku "R" (vrijedi za Comfort i Classic modele). Ovo je naročito korisno kod upotrebe starijih centrala kojima iza unošenja koda za vanjsku liniju (najčešće 0 ili 9) treba pola sekunde ili sekunda da vas spoje na vanjsku liniju - sve što utipkate unutar tog vremenskog intervala centrala neće razumjeti.
Gigaset ima i mogućnost skrivanja vašeg broja pred očima sugovornika.
• (Com) ZABRANA PRIKAZA VAŠEG BROJA (CLIR) • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • pronađite Base User Option • pritisnite OK • pritisnite CLIR • pritisnite OK •
Aktiviranje i deaktiviranje poziva na lekanju (na kojeg ćete biti upozoreni tonom u slušalici) također se vrši preko izbornika.
• (Com) AKTIVIRANJE POZIVA NA ČEKANJU • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • pronađite Call Waiting On • pritisnite OK •
• (Com) DEAKTIVIRANJE POZIVA NA ČEKANJU • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • pronađite Call Waiting Off • pritisnite OK •
Tijekom razgovora prebacivanje među sugovornicima ili ulazak u konferencijski način razgovora moguć je jedino preko izbornika.
• (Com) PREBACIVANJE NA POZIV NA ČEKANJU • pritisnite SVC • pronađite Toggle • pritisnite OK •
• (Com) AKTIVIRANJE KONFERENCIJSKE VEZE • pritisnite SVC • pronađite 3 Way Call • pritisnite OK •

Podešavanje slušalice
Slušalici Gigaseta moguće je podesiti razinu i vrstu zvona, a brojevi od 0 do 5 označavaju intenzitet (0 je potpuna tišina, 5 je glasno zvonjenje, oznaka "C" znači crescendo - valjda vam je jasno što to znači. Možete podesiti i melodiju, aktivirati automatsko javljanje na poziv, podesiti glasnoću zvučnika pri razgovoru...
• (Com) PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVONA • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • odaberite Settings • pritisnite OK • odaberite Sound Settings • pritisnite OK • odaberite Ringer Volume • pritisnite OK • strelicama lijevo/desno podesite razinu glasnoće zvona • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Cla) PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVONA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 5 • podesite razinu glasnoće zvona (1 je najslabije, 5 je najjače, 6 je crescendo) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Com) PODEŠAVANJE MELODIJE • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • odaberite Settings • pritisnite OK • odaberite Sound Settings • pritisnite OK • odaberite Ringer Melody • pritisnite OK • odaberite melodiju (strelice lijevo/desno) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Cla) PODEŠAVANJE MELODIJE • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 6 • podesite ton (od 0 do 9) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Com) PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUČNIKA • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • odaberite Settings • pritisnite OK • odaberite Sound Settings • pritisnite OK • odaberite Handset Volume • pritisnite OK • odaberite glasnoću • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Cla) PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUČNIKA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 1, 0 • podesite razinu (1 je najslabije, 3 je najjače) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
Slično ćete podesiti i glasnoću zvučnika kod hands-free poziva - samo umjesto Handset Volume odaberite Handsfree Volume.
• (Com) PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ODGOVORA NA POZIV • pritisnite tipku za ulazak u izbornik • odaberite Settings • pritisnite OK • odaberite Auto Talk • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Cla) PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ODGOVORA NA POZIV • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 1, 7 • pritisnite OK • odaberite 0 za isključivanje, 1 za uključivanje automatskog odgovaranja • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
Gigaset slušalice mogu raditi s do 4 baze - tako ćete lako proširiti njihov domet i povećati ukupno raspoloživ broj telefona u tvrtki.
• (Com) PODEŠAVANJE IZBORA BAZE • pritisnite tipku izbornika • odaberite Base settings • pritisnite OK • odaberite bazu ili podesite Best Base (najbolja baza) • odaberite Select Base • pritisnite OK •
• (Cla) PODEŠAVANJE IZBORA BAZE • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite INT • za automatski odabir upišite 0, za jednu bazu unesite njezin broj (1 do 4), za fiksiranje baze unesite njezin broj dva puta (npr. 11) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Com) PODEŠAVANJE JEZIKA IZBORNIKA • pritisnite tipku izbornika • odaberite Settings (Einstellungen) • pritisnite OK • odaberite Language (Sprache) • pritisnite OK • odaberite jezik • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
Primijetite li da datum ili vrijeme ispisani na ekranu slušalice nisu točni, podesite ih. Ovo ćete uraditi i svaki put nakon nestanka struje ili ako ste isključili napajanje baze.
• (Com) PODEŠAVANJE DATUMA • pritisnite INT • pritisnite SET • pritisnite tipke 0 (nula) i 8 • pritisnite OK • unesite datum (u formatu dan, mjesec, godina) • pritisnite OK •
• (Cla) PODEŠAVANJE DATUMA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite tipke 0 (nula) i 8 • pritisnite OK • unesite datum (u formatu dan, mjesec, godina) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Com) PODEŠAVANJE SATA • pritisnite INT • pritisnite SET • pritisnite tipke 0 (nula) i 9 • pritisnite OK • unesite točno vrijeme • pritisnite OK •
• (Cla) PODEŠAVANJE SATA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite tipke 0 (nula) i 9 • pritisnite OK • unesite točno vrijeme • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •

Podešavanje baze (samo 3015 Classic)
Svi 3015 modeli imaju ugrađenu i digitalnu tajnicu. Podešavanje tajnice obavlja se tipkama na bazi telefona.
• (Cla) UKLJUČIVANJE DIGITALNE TAJNICE • pritisnite tipku za uključivanje na bazi •
• (Cla) ISKLJUČIVANJE DIGITALNE TAJNICE • pritisnite tipku za uključivanje na bazi •
• (Cla) IZBOR POZDRAVNE PORUKE • pritisnite tipku za podešavanje pozdravnih poruka (simbol magnetofonske trake s tri crte iznad njega) • pritišćite lijevo/desno dok ne odaberete poruku • pritisnite tipku STOP (ispunjeni kvadrat) •
• (Cla) SNIMANJE POZDRAVNIH PORUKA • pritisnite tipku za podešavanje pozdravnih poruka (simbol magnetofonske trake s tri crte iznad njega) • pritisnite tipku za snimanje (ispunjeni krug) • pritisnite tipku za razgovor na slušalici • izgovorite poruku (čim napravite pauzu dulju od dvije sekunde, snimanje se završava) • pritisnite tipku za prekid razgovora na slušalici •
Kod snimanja pozdravnih poruka pripazite na ograničenje duljine trajanja ukupnog vremena svih pozdravnih poruka od 170 sekundi. Pri brisanju snimljenih poruka bit će izbrisana ona trenutno odabrana.
• (Cla) BRISANJE POZDRAVNIH PORUKA • pritisnite tipku za podešavanje pozdravnih poruka • pritisnite tipku za brisanje (prekrižena kružnica) •
• (Cla) PRESLUŠAVANJE PORUKA • pritisnite PLAY •
Pri preslušavanju poruka možete pojačati ili stišati zvuk (tipkama plus i minus), zaustaviti preslušavanje (tipka STOP), nastaviti preslušavanje (tipka PLAY), skočiti na početak poruke (tipka lijevo), skočiti na prethodnu poruku (dva puta brzi pritisak na tipku lijevo), skočiti na kraj poruke ili na slijedeću poruku (desno, desno-desno), označiti trenutnu poruku kao novu (tipka REC (ispunjeni krug); poruka će biti reproducirana i prilikom slijedećeg preslušavanja - zgodno ako više ljudi preslušava poruke s tajnice) te zaustaviti preslušavanje (dva puta tipka STOP).
Zgodno je što poruke na tajnici možete preslušavati i s bilo kojeg drugog telefona. Nazovite svoj Gigaset i dobit ćete svoju pozdravnu poruku. Sad uradite slijedeće:
• (Cla) PRESLUŠAVANJE PORUKA S UDALJENOG TELEFONA • pritisnite # (ljestve) • unesite sistemski PIN (tvornički: 0000) •
Dalje radite kao da tajnicu kontrolirate Gigasetovom slušalicom.
• (Cla) BRISANJE STARIH (PRESLUŠANIH) PORUKA • pritisnite tipku za brisanje (prekrižena kružnica) • pritisnite tipku "Lijevo" i držite je barem šest sekundi •
Sve ove radnje moguće je obaviti i sa slušalice. Aktivirajte vezu s tajnicom (pritisnite INT, 9) i zatim je uključite (tipka 8). Za daljnji rad pogledajte priloženu sliku - kako tipkovnica emulira tipke s baze. Za kraj rada s tajnicom ponovo pritisnite 8 i tada prekinite vezu.
• (Cla) PODEŠAVANJE ZVONJENJA KOD ODGOVORA TAJNICE • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 9, 0 (nula) • pritisnite OK • pritisnite broj od 2 do 9 ili nulu - ovo označava broj zvonjenja nakon kojeg će se tajnica javiti • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Cla) PODEŠAVANJE NAJVEĆE DULJINE PORUKE • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 9, 1 • pritisnite OK • pritisnite 1 (najveća duljina poruke 30 sekundi), 2 (60 sekundi), 3 (120 sekundi) ili 4 (neograničena duljina poruke) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Cla) PODEŠAVANJE ZAPISA VREMENA POZIVA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 9, 3 • pritisnite OK • pritisnite 0 za isključivanje a 1 za uključivanje opcije • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid razgovora •
• (Cla) PODEŠAVANJE KVALITETE PORUKA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 9, 7 • pritisnite OK • pritisnite 1 za automatski odabir, 2 za nižu kvalitetu (više snimljenih poruka) ili 3 za višu kvalitetu (manje poruka) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid razgovora •

Liste pozivatelja
Vaš Gigaset Comfort pamti do 30 posljednjih poziva. Nazove li netko s istog broja više puta, pamti se samo datum i vrijeme posljednjeg poziva. Indokator dolaznih/propuštenih poziva je pojavljivanje ikone zatvorenog pisma na ekranu.
Primijetite li da imate propuštenih poziva, pritisnite tipku pod oznakom zatvorenog pisma. Gigaset će potom ispisati koliko je ukupno poziva zapamtio, te koliko je od njih novih. Za dvije sekunde (ne pritisnete li niti jednu tipku) ispisati će najnoviji unos. Potom možete nazvati taj broj (tipkom za razgovor) ili potražiti ostale pozive (tipkom za listanje - strelica dole).
Podešavanje vrste zapamćenih brojeva (samo neodgovoreni pozivi ili svi dolazni pozivi) vrši se ovako:
• (Com) PODEŠAVANJE PAMĆENJA DOLAZNIH POZIVA • pritisnite INT • pritisnite SET • pritisnite 0 (nulu) • pritisnite * (zvjezdicu) • pritisnite OK • pritisnite 1 za pamćenje samo neodgovorenih poziva ili 2 za pamćenje svih poziva • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid razgovora •
• (Cla) PODEŠAVANJE PAMĆENJA DOLAZNIH POZIVA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 0 (nula), * (zvjezdica) • pritisnite 1 za pamćenje samo neodgovorenih poziva ili 2 za pamćenje svih poziva • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid razgovora •
• (Com) BRISANJE LISTE POZIVA • pritisnite INT • pritisnite SET • pritisnite 3 • pritisnite # (ljestve) • pritisnite OK • unesite PIN (tvornički: 0000) • pritisnite OK • pritisnite 1 • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid razgovora •
• (Cla) BRISANJE LISTE POZIVA • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 3 • pritisnite # (ljestve) • pritisnite OK • unesite PIN (tvornički: 0000) • pritisnite OK • pritisnite 1 • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid razgovora •

Hands-free razgovor
Gigaset 3010 Comfort može služiti i kao speakerphone. U takvom načinu rada telefon možete odložiti na stoj kraj sebe i nesmetano razgovarati jer je osjetljivost mikrofona dovoljna da vas sugovornik dobro čuje, a zvučnik tada radi punom parom.
• (Com) UKLJUČIVANJE SPEAKERPHONEA • tijekom razgovora pritisnite tipku za uključivanje hands-free načina rada (zeleni zvučnik, do tipke za razgovor) •
• (Cla) UKLJUČIVANJE SPEAKERPHONEA • tijekom razgovora pritisnite INT, 8 •
• (Com) ISKLJUČIVANJE SPEAKERPHONEA • pritisnite tipku za razgovor •
• (Com) JAVLJANJE NA POZIV UZ UKLJUČIVANJE SPEAKERPHONEA • umjesto tipke za razgovor pritisnite tipku za uključivanje hands-free načina rada •
• (Com) POZIVANJE BROJA UZ UKLJUČIVANJE SPEAKERPHONEA • utipkajte telefonski broj • pritisnite tipku za uključivanje hands-free načina rada •
• (Com) PRIVREMENO ISKLJUČIVANJE MIKROFONA • pritisnite tipku pod natpisom INT (na ekranu) •
• (Com) UKLJUČIVANJE MIKROFONA • pritisnite tipku "R" (dole, lijevo na tipkovnici) •

Dodatne funkcije
Kad-tad izgubit ćete telefon. Zapravo, nećeta ga izgubiti već samo zametnuti slušalicu, no takve situacije znaju biti frustrirajuće. Zato mirno uradite slijedeće:
• (Com/Cla) PAGING • pritisnite tipku bez oznake na baznoj stanici •
Čim nađete slušalicu, ponovno pritisnite istu tipku i telefon će se prestati oglašavati.
Imate li dvije ili više slušalica, vjerojatno ste pomislili da ćete svakoj slušalici morati posebno upisivati unose u adresar. A, ne. Gigaset može prenijeti kompletan sadržaj imenika na drugu slušalicu.
• (Com) PRENOŠENJE IMENIKA • otvorite imenik • otvorite dodatni izbornik • odaberite Copy List iz dodatnog izbornika • unesite broj slušalice na koju kopirate imenik i pritisnite OK • druga će slušalica zazvoniti - javite se i unesite PIN • pritisnite OK •
• (Cla) ZAŠTITA TIPKOVNICE • držite pritisnutu tipku ljestve barem jednu sekundu • (dugi ton znači prihvaćenu naredbu, 4 kratka tona oznaka su greške)
Na modelima s digitalnom tajnicom možete snimati dijelove razgovora.
• (Cla) SNIMANJE RAZGOVORA • pritisnite INT • pritisnite 9 • za kraj snimanja razgovora opet pritisnite INT i 9 ili prekinite razgovor•
• (Cla) PROMJENA PIN-A • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 1, 2 • pritisnite OK • unesite trenutni PIN • pritisnite OK • dva puta unesite novi PIN (svaki po 4 znamenke) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
• (Cla) PROMJENA PIN-A BAZE • pritisnite tipku za podešavanje • pritisnite 0, 7 • pritisnite OK • unesite trenutni PIN • pritisnite OK • dva puta unesite novi PIN (svaki po 4 znamenke) • pritisnite OK • pritisnite tipku za prekid poziva •
(izvor:MojMoby) Prenešeno sa http://www.telfon.net/tutoriali/index.php

Locked