Sharing između dvije različite Radne grupe ( Workgroup )

TUTORIALI, primjeri poboljšanja Windowsa, tips and tricks i savjeti u Windows XP operativnom sistemu, rješavanje problema u Windowsima.
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 594
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

Sharing između dvije različite Radne grupe ( Workgroup )

Post by IvanC » Fri Aug 15, 2008 2:09 pm

Kopiranje datoteka između dvije različite Radne grupe ( Workgroup )

Ako imate situaciju da ste u mreži sa više računala a računala se nalaze u različitim Radnim grupama ( Different Workgroup ) ili Domain, i želite kopirati datoteke sa jednog PC-a na drugi, probajte slijedeće.

Podrazumijeva se da na računalu na koje želite kopirati datoteku imate izvršeno dijeljenje neke mape ( Share folder )

Primjer ću pokazati na mreži dva računala ali sa različitim Radnim grupama.

Računalo PC-1 ima OS Windows XP ( nema dijeljenu mapu )
IP 192.168.1.26
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Radna grupa: COCO

Naredbom u DOS promptu ipconfig vidimo IP adresu koju smo postavili na LAN mrežnoj kartici dotičnog računala, a naredbom net view vidimo sva računala u mreži ( u ovom slučaju vidimo samo dotično računalo pod nazivom VEKI )
Image

Slika ispod prikazuje Windows XP računalo PC-1 i njegovu Radnu grupu ( COCO ) kao i naziv računala "VEKI"
Image

Računalo PC-2 ima Windows Vista Ultimate ( dijeljena mapa Public )
IP 192.168.1.50
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Radna grupa: WORKGROUP

Na slikama ispod možete vidjeti kako Windows Vista vidi računala u mreži kao i različite Radne grupe na oba računala ( za razliku kada iz DOS Command Prompta utipkate naredbu net view gdje Windows Vista ne vidi Računalo PC-1 )
Image

Image

Naredbom u DOS promptu ipconfig vidimo IP adresu koju smo postavili na LAN mrežnoj kartici dotičnog računala na kojem je OS Windows Vista, a naredbom net view vidimo sva računala u mreži ( u ovom slučaju vidimo samo dotično računalo pod nazivom VISTA ). Ping naredbom vidimo da je mreža između dotičnih računala uspostavljena, tj. imaju mogući kontakt međusobno iako su različite Radne grupe.

Image

Na Windows Vista postavljene dozvole za dijeljenje mape PUBLIC
Image


REZIME:
Dakle, imamo dva računala u mreži koja imaju različite RADNE GRUPE ( eng. Workgroup )
U ovom slučaju su to COCO ( XP ) i WORKGROUP ( Vista ), postavljene su IP adrese i Maske za oba računala. Oba računala su spojena na Router RP614v4 pa tako imaju mogućnost međusobnog pinganja tj. u mreži su. Na Windows Vista smo izvršili dijeljenje ( Share ) mape PUBLIC.

Za primjer idemo KOPIARTI neku datoteku sa Windows XP => Windows Vista

Pronađimo našu datoteku na HDD-u i kliknimo na nju COPY ( Kopiraj )

Kliknimo na START => RUN ( pokreni ) => utipkajmo naredbu \\NAZIV RAČUNALA /user:NAZIVACCOUNTA za ovaj primjer je to \\vista /user:admin
Ako ne ide preko imena računala probajte preko IP adrese \\192.168.1.50 /user:admin
Pojašnjenje naredbe: Naziv računala=VISTA User= Naziv accounta na Visti kojim se ulogiramo i koji ima administratorska prava, u ovom slučaju je to "admin"
Image

Sačekajte 10-15 sekundi ( barem sam ja morao toliko ) da Vam se otvori prozor poput ovoga na slici ispod
Image

U koliko Vam se dogodi da ne možete pristupiti dijeljenoj mapi Public pogledajte još jednom na Windows Vista jesu li dobro postavljeni Permissions za dotičnu mapu. Za detalje oko postavljanja Permissions pogledajte linkove:
viewtopic.php?t=105
http://www.ic.ims.hr/informaticke_mreze ... 8se/8.html

Uđimo u mapu Public dvoklikom LTM
Image

Potom uđimo u mapu u koju želimo zalijepiti ( paste ) našu datoteku. Sada idemo na PASTE ( Zalijepi ) i imamo ovakvu situaciju.
Image

I to je to, pristupili ste sa jednog računala na drugo ( koja nisu u istoj Radnoj grupi )

Za više detalja pogledajte link http://www.chicagotech.net/workgroupnet.htm
Administrator foruma
IvanC

Locked