HOME

   
Network XP-VISTA
Network 7 - XP
   
Instalacija šeranog printera
Sharing između dvije različite Workgroup
   
reklama 1

 

 
 
 

 
Kako dodati driver za local printer na Windows 7
(instalacija lokalnog printera na Win 7)
Search This Web Site

Adsense sponzor


Ako imate operacijski sistem Windows 7 i želite koristiti na njemu lokalni printer (pisač) trebate instalirati driver za njega. Obično uz printer dolazi i driver za ispravan rad printera. No ni svi printeri nemaju driver za Windows 7. Dakle postoji problem kada nemamo driver za ispravan rad printera. Tada trebamo pronaći i napraviti download drivera na računalo ili pomoću Windows 7 update ili instalirati iz baze printera. U koliko to ne znate pogledajte ovaj tutorijal.

Za primjer uzet ću printer HP DeskJet F2200.
Ovaj tutorijal važi npr. i za printer starije generacije kao što je HP LaserJet 1100

Priključite printer na računalo i uključite ga. Windows 7 informirat će vas o dodanom hardware-u ali možda neće raditi ispravno jer nema adekvatan driver za rad. U koliko nemate driver za dotični printer pronađite ga i instalirajte iz baze dostupnih printera u samim Windows 7.

KORAK 1

Kliknite na Start => Devices and printers

Devices and Printers on Windows 7

KORAK 2

Na slijedećem prozoru kliknite na gumb Add a Printer

Add a Printer on Windows 7

KORAK 3

Na slijedećem prozoru odaberite opciju Add a local printer

Add a local printer on Windows 7KORAK 4

Na slijedećem prozoru potrebno je izabrati port preko kojega je priključen printer. Uglavnom probajte sa ponuđenim

kliknite Next

Adsense sponzorChose a printer port on Windows 7

KORAK 5

Sačekajte dok Windows prikaže cijelu bazu printera. Pronađite u lijevom dijelu prozora proizvođača printera, selektirajte ga pa potom u desnom dijelu prozora pronađite tip printera (ako imate sreće), selektirajte ga pa potom klik na Next.

Install the printer driver on Windows 7

Ispratite daljnje zahtjeve wizarda i restartajte računalo.
U Devices and Printer prozoru kliknite desnom tipkom miša (DTM) na dotični printer i odaberite
opciju Print properties

Adsense sponzorAko je printer ispisao list sa nekakvim podacima tada ste uspješno instalirali vaš printer.
Također pogledajte tutorijal, Kako dodati mrežni printer na Windows 7