IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7
Kako instalirati
Windows Server 2003
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win98SE
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2013
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
VBA U EXCELU
AUTOCAD 2010
AUTOCAD 2007
 


Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća, ŠIHTERICA

 
 
 

 

MICROSOFT WORD 2007 - kako napraviti ili izraditi sadržaj u Wordu 2007 - kreiranje naslova i podnaslova u Wordu 2007 - polje TOC
kako kreirati sadržaj u Wordu - kako napisati sadržaj u Wordu - umetanje sadržaja u Wordu 2007

UMETANJE SADRŽAJA U WORDU 2007
Kako kreirati (izraditi) sadržaj (kazalo) u Wordu 2007

Search This Web Site
 

Kako napraviti sadržaj (ili popisa naslova i podnaslova) u Wordu 2007
(kako se piše sadržaj u Wordu, izrada sadržaja, kreiranje sadržaja, sadržaj u Wordu 2007, izrada kazala)

Ako radite diplomski, ili maturalni rad ili seminarski rad tada je potrebno nakon izrade dokumenta na nekoj od stranica (obično druga ili treća stranica) kreirati sadržaj dokumenta u kojem će biti popis svih naslova i podnaslova tema ili poglavlja vašeg dokumenta.

Da bi ste imali preduvjete za kreiranje sadržaja u Wordu 2007, prilikom rada tj. pisanja tekstova u dokumentu potrebno je da sve naslove i podnaslove označite stilovima. Stilovi će vam pomoći u konačnici izrade sadržaja u Wordu 2007

Za Word 2003 pogledajte link - Kako koristiti stilove i kreirati sadržaj u Wordu 2003

Najčešće na internetu naći ćete pitanje koje je vezano uz ovu temu je Kako izraditi magistarski, diplomski ili maturski rad.
Uzmimo za primjer da naš dokument izgleda ovako kao na slici ispod.

Primjer kako se piše tekst kao preduvjet za kreiranje sadržaja

Kako napraviti sadržaj u Wordu 2007. U ovom primjer ja sam označio različitom bojom naslove i podnaslove (samo radi uočavanja razlike).  Dakle vi ne morate koristiti ove boje pa čak ne morate niti uvlačiti odjeljke (pasuse-paragrafe) za podnaslove. To je vama na volju kako ćete oblikovati tekst u dokumentu.

Poželjno je da pri samom pisanju tekstova, Naslove odmah obilježite stilom HEADING1 a podnaslove stilom HEADING2. Kasnije možete oblikovati postavke paragrafa, uvlačenje ili razmak među redovima.

Dakle prilikom pisanja, a možete i na samom kraju ići redom naslov po naslov i oblikovati mu stil HEADING1.
Selektirajte sve NASLOVE pa potom kliknite na gumb HEADING1. (da bi selektirali više naslova pritisnite tipku CTRL i zadržite je pa selektirajte (označite naslove)). Uočite da su sada naslovi drugačije boje i font je također drugi. Kasnije možete promijeniti oblik fonta tj. izabrati drugi da se uklapa u vaš dokument.

Postavljanje stila za naslov u Wordu 2007

Slijedeći korak je dodavanje stila PODNASLOVU a u ovom slučaju primjenit ćemo stil HEADING2. Koraci su isti kao i za Naslove.

Postavljanje stila za podnaslov u Wordu 2007

Ovime smo završili postavljanje stilova za Naslove i Podnaslove. Sada idemo kreirati tablicu sadržaja, koja će nam se nalaziti na samom početku ili kraju dokumenta.

Kliknimo na karticu (tab ribona) REFERENCES pa potom na gumb Table of contents. Uočite da već imate predložene oblike kako može izgledati vaš sadržaj (kazalo). Dakle možete odmah klknuti na neki od primjera ili kliknite na "Insert table of contents".

Umetanje tablice sadržaja ili kazala u Wordu 2007

Ako ste kliknuli na "Insert table of contents" tada vam se otvara novi dijalog prozor na kojem možete promijeniti neke postavke. To ću prepustiti vama da ne idem u dubinu.

Postavke tablice sadržaja

Postavke tablice sadržaja u Wordu 2007

Nakon eventualnih promjena kliknite na OK i sada imate kreiran sadržaj vašeg dokumenta. Uočite brojeve stranica na desnoj strani za svaki naslov ili podnaslov.

pogled na brojeve naslova i podnaslova u tablici sadržaja

U koliko ste eventualno naknadno mijenjali ili dodavali nekakav tekst, promijenili neki naslov ili podnaslov i pomjerili su vam se naslovi i podnaslovi na slijedeću ili prethodnu stranicu, jednostavno kliknite desnom tipkom miša (DTM) na sadržaj pa izaberite opciju ovisno što želite. Opcija označena borojem 2. osvježava samo brojeve stranica a opcija označena brojem 2a osvježava kompletnu tablicu sadržaja (naslove, podnaslove i brojeve). Naravno ovo možete uraditi i preko gumba "Update table" na kartici References.

Osbježavanje tablice sadržaja u Wordu 2007

Kako numerirati naslove i podnaslove u sadržaju na više razina (nivoa)

Ako želite numerirati Naslove i podnaslove brojevima ali tako da se nastavljaju na hijerarhijsku shemu tada na Home tabu (ribonu) kliknite na gumb Multilevel List i izaberite vrstu za više razina (nivoa) numeriranja

Sadržaj i Multilevel List u Wordu 2007

Ovo su bile osnove kreiranja sadržaja ili kazala dokumenta u Wordu 2007. Ako želite pogledati kako se to radi u Wordu 2003 pogledajte link Kako kreirati sadržaj u Wordu 2003.

Kako promijeniti stil, format i vrstu slova u Wordu 2007

U nastavku ću pojasniti kako možemo promijeniti neki stil da bi nam kompletan tekst bio jednoznačno oblikovan.

Na kartici HOME klik na STIL pa potom kliknite na donju strelicu za otvaranje padajućeg izbornika vezanog uz stilove.

Kako promijeniti stil u Wordu 2007

Otvara vam se padajući izbornik na kojem uočite sve stilove a isto tako i opciju "Apply Styles". Kliknite na nju.

Promjena stila u Wordu 2007

Adsense sponzor
Otvara vam se novi dijalog prozor na kojem odaberete stil pa potom klik na gumb MODIFY

Modificiranje stila u Wordu 2007

Opet vam se otvara novi dijalog prozor na kojemmožete promijeniti: font, veličinu, boju itd.. AKo želitte dodatna podešavanja paragrafa, fonta, tabs i slično tada kliknite na gumb Format.

Formatiranje stila u Wordu 2007

Nakon svih završenih promjena vaš dokument sada sadrži drugačiji oblik naslova i podnaslova. (posebno radite za naslov a posebno za podnaslov)

Primjena stilova za sadržaj u Wordu 2007

Adsense sponzor
Brzo kreiranje sadržaja u Wordu (upotrebom polja TOC)

Ako želite na brzinu kreirati sadržaj (kazalo) u Wordu 2007 tada to možete na slijedeći način. Na kartici INSERT kliknite na gumb Quick Parts pa potom na padajućem izborniku klik na Field.

Adsense sponzorBrzo kreiranje sadržaja u Wordu 2007

Otvara vam se novi dijalog prozor i u lijenom dijelu otkližite tj. pronađite opciju za polje TOC, selektirajte je i klik na gumb OK. Ako želite dodatno mijenjati neke postavke tada kliknite na gumb Table of Contents.
Ako želite naučiti Kako numerirati naslove i podnaslove u Wordu 2007 tada kliknite na dotični link.Umetanje polja TOC za sadržaj u Wordu 2007

Ako želite kreirati TOC za više dokumenata u Wordu pogledajte ovaj tutorijal TOC - multiple documents in Word
Ako želite kreirati sadržaj tj. popis svih slika koje se nalaze u dokumentu tada pogledajte tutiorijal TOC of picture

Također pogledajte tutorijal Kako oblikovati i uvući Heading2 ili podnaslov u Wordu
Također pogledajte tutorijal Multiple separate TOC in one Word document


 

Adsense sponzor
  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr