IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7
Kako instalirati
Windows Server 2003
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win98SE
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2013
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
VBA U EXCELU
AUTOCAD 2010
AUTOCAD 2007
 


Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća, ŠIHTERICA

 
 
 

 

MICROSOFT WORD 2007 - problem obostrano poravnanje teksta u Wordu 2007 - kako ukloniti prevelik razmak između riječi u Wordu, Kako ukloniti ručni prijelom retka rečenice u cijelom tekstu u jednom koraku

Obostrano poravnanje teksta u Wordu
(Justify text in Word)


Kako obostrano poravnati tekst u bez problema raširenog prostora između riječi teksta u Wordu 2007
(Justified text will have larger spaces between words - how to remove extra spaces)


JUSTIFY ili Obostrano poravnanje je naredba koja nam služi da u Wordu poravnamo tekst (paragraf, pasus ili odlomak) od lijeve do desne margine. Poravnanje teksta se izvodi tako što ga selektiramo i potom kliknemo na gumb Justify (Obostrano poravnanje) => Vidi zadnju sliku

Ovo je primjer (slika ispod) ispravo formatiranog odlomka (paragrafa ili pasusa) pomoću gumba Justify (Obostrano poravnanje). Da bi bili sigurni da će nam se tekst (odlomak, paragraf, pasus) ispravno formatirati Obostrano (Justify) moramo zadovoljiti pravila pisanja teksta u Wordu.
U Wordu u pravilu nema prelaska (prijeloma) u novi red (Shift+Enter) da bi prelomili nekakvu dugačku riječ tipa => "volonterska-udru-ga" ili "multilateral-na" (hyphenation ili prijelom sa crticom) samo da bi zadovoljili lijep izgled teksta. Isto tako dok pišemo tekst nema pritiskanja Shift+Enter da bi prešli u novi red (ako će mo koristiti Justify). Word će sam prijeći u NOVI RED kada to bude potrebno, dakle tekst pišemo bez prestanka (ovu grešku često čine stariji korisnici "pisaćeg stroja" koji su navikli prijelaz u novi red vršiti sa crticom (znak minus)

Na slici ispod uočite ispravno napisan tekst u dva paragrafa (pasusa, odlomka), koji je obostrano poravnat (Justify) gumbom sa grafičkog izbornika. Sav tekst tj riječi su uredno raspoređene po širini

Obostrano poravnanje teksta u Wordu

Na slici ispod uočite neispravno napisan tekst u dva paragrafa (pasusa, odlomka), koji je obostrano poravnat (Justify) gumbom sa grafičkog izbornika. Dijelovi teksta (u paragrafu, odlomku, pasusu) se rašireni i pojavio se prevelik razmak između riječi teksta.?
Pitate se Zašto je u ovom drugom primjeru došlo do "problema" sa raširenosti teksta i velikog razmaka između riječi.
ZATO što sam ovaj puta prelamao po želji tekst i prelazio u novi red pritiskom na tipke SHIFT+ENTER (što nije u redu). Kako vi kao korisnik koji ste dobili ovakav "neuredno poravnat" tekst možete pronaći gdje je problem? Nastavite pratiti tutorijal ispod ove slike.

Neispravno obostrano poravnat tekst paragrafa u Wordu - incorrect Justify text in WordDa bi vidjeli gdje je problem i zbog čega je prevelik razmak izmešu riječi u redu teksta, kliknite na gumb (ikonu) Show/Hide OBRNUTO P (PI) ili pritisnite kombinaciju tipki CTRL+SHIFT+8. (vidi posljednju sliku ovog tutorijala)

Nakon pritiska na gumb Obrnuto slovo P ili kako netko voli reći "naopako slovo P" u dokumentu vam se pojavljuju neki novi znakovi koji označavaju prijelome teksta, linije reda, kraj paragrafa (odlomka, pasusa), kao i točkice koje označavanju blanko znak (razmak između riječi ili space). Kako i priliči ispravnom pisanju teksat poželjno je vidjeti isti znak "obrnuto slovo P (PI)" na kraju svakog paragrafa a točkice se nalaze između svake riječi. 

Justify tekst in Word

Sada dolazimo do našeg problema sa prevelikim razmacima između riječi kada je uključeno obostrano poravnanje. Kada smo aktivirali prikaz skrivenih znakova za kraj paragrafa (pasusa, odlomka, odjeljka) i znak za prijelom linije reda teksta uočavamo jedan novi znak u obliku "SLOMLJENE STRELICE" koji je sličan onome na tipki ENTER (to nas odmah može asocirati da smo koristili dotičnu tipku) da bi prelomili red pisanja teksat "nasilno".

Upravo tu nastaje problem sa prevelikim razmakom između riječi kada tekst poravnamo obostrano (Justify). Svaki red teksta koji završava sa prijelomom "slomljenom strelicom" neće biti dobro obostrano poravnat.

How to remove extra spaces between words in text

Kako ukloniti prevelike razmake između riječi teksta - How to remove extra long spaces between words in text

Da bi cijeli tekst (paragraf) koji je poravnat obostrano naredbom Justify vratili u "normalno" stanje potrebno je izbrisati prijelome redova na kraju teksta. Kliknite mišem na kraju zadnje riječi u "neispravno poravnatom" redu teksta pa pritisnite tipku DEL (Delete) na tipkovnici, onoliko puta koliko treba da "nestane" slomljena strelica koja označava prijelom reda teksta. Ako trebate prijeći u novi red tada samo pritisnite tipku Enter.

Kako ukloniti "ručni prijelom retka " rečenice u cijelom tekstu u jednom koraku

Ako u tekstu imate puno ručnih prijeloma retka. (npr ako ste tekst kopirali sa web stranice u Word). Tada pomoću funkcija Find/Replace možete u jednom koraku zamijeniti (obrisati) sve karaktere/znakove koji označavaju "ručni prijelom retka ". Učinite kao na slici ispod.

Ako želite tekst ostaviti u dotičnom formatu a smeta vam prijelom retka ili rečenice tada uklonite samo "Manual Line Break"
ili "Ručni prijelom retka", dakle polje "Replace with" ostavite prazno.
.

Remove Manual Line Break in Word text

Button Justify - gumb Obostrano poravnanje
Problem možete pokušati riješiti i uklučivanjem opcije "Do full justification the way WordPerfect 6.x for Windows"

Za Word 2007: Office gumb => Word Options (Mogućnosti programa Word) => Advanced (Napredno) =>  kliknite na Layout Options (Mogućnosti izgleda) koja se nalazi na dnu prozora => pomoću klizača (scrool bara) pronađite opciju  "Do full justification the way WordPerfect 6.x for Windows does" (Napravite potpuno poravnanje na način kao u programu WordPerfect 6.x za Windows). Uključite opciju (postavite kvačicu). Potvrdite sa OK. Sad bi Word 2007 trebao da skupi tekst, umjesto da ga razvuče.

Za Word 2003: Tools (Alati) => Options (Mogućnosti) => tab Compatibility (Kompatibilnost) => Uključite opciju (postavite kvačicu) "Do full justification like WordPerfect 6.x for Windows" (Puno poravnanje kao WordPerfect 6.x for Windows)

NAPOMENA: Vrlo važno je da obratite pažnju na STIL kojim je tekst pisan pogotovo ako idete na Copy/Paste nekog teksta ili paragrafa. Dakle provjerite sve stilove (najbolje je selektirati cijeli tekst CTRL+A pa potom svesti na jedan stil pa onda polako mijenjati stilove već prema potrebi za naslove itd...). Tekst se  uglavnom svodi na osnovni stil (Normal) sa određenim razmacima između redova ili već nekakva pravila (npr: ako je to nekakav seminarski ili diplomski rad)

  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr