IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
HOME
OUTLOOK 2003
1 Sadržaj tema
2 Pokretanje Outlooka
3 Radni prozor
4 Kreiranje accounta
5 Kalendar
6 Kontakti i zadaci
7 Postupak pisanja i slanja poruke
7a Automatsko prosljeđivanje poruke
7b e-mail editor
8 Primanje novih poruka
8a Više e-mail računa i razvrstavanje - POP3
9 Pažnja - VIRUS !!!
10 e-mail BONTON
11 GMAIL i Outlook
12 BACKUP poruka
13 Automatsko dodavanje potpisa i LOGO u poruku
14 Spam ili Junk Mail
15 Set Clickable URL
   
OUTLOOK 2007
1 Veličina Otulook.pst
2 ADD-INS u MS Outlook
3 Password u Outlook 2007
4 Odblokirati e-mail adresu
5 Export User Account
6 Signatures u Outlooku 2007
7 Slanje više od 100 e-mail
8 Arhiva poruka u Outlook 2007
9 Primajte poruke na 2 računala
10 Kreiranje pravila za SPAM
11 Clickable URL in Outlook
   
MICROSOFT Outlook 2007 - Hyperlink u Outlooku nije funkcionalan, Hyperlink u Outlooku ne funkcionira, URL or mail address is not clickable in body of new compose e-mail, Problem with clickable links when composing Mail messages, Hyperlinks in Outlook e-mail messages not working, How to make clickable hyperlink in Microsoft Outlook

Hyperlink u Outlooku nije aktivan
(Problem with clickable links when composing mail messages)

Search This Web Site

Adsense sponzor
Ako si postavljate jedno od ispod navedenih pitanja tada ste na pravoj adresi kako eventualno riješiti problem aktivnog hyperlinka u toku pisanja nove e-mail poruke. Problem je slijedeće tematike.
Dok pišem e-mail poruku i nakon upisanog URL poslije pritiska na Enter tipku URL nije aktivan i klikabilan, zašto?

  • Kako u opcijama MS Outlook-a postaviti klikabilni hiperlink?
  • Kako napraviti da hyperlink bude podvučen i plave boje u MS Outlook?
  • Hyperlink u MS Outlook-u nije funkcionalan?
  • Hyperlink u Outlooku ne funkcionira?
  • URL ili email adresa nije aktivna ni funkcionalna tokom pisanja nove e-pošte?
  • Hiperveze u programu Outlook poruke ne funkcioniraju?
  • Kako kreirati aktivnu hipervezu u programu Microsoft Outlook?
  • How to in MS Outlook set clickable hyperlink when compose new email?

Dakle ako ste pretražili internet mrežu i iscrpili sve informacije vezane za problem klikabilnog linka u MS Outlook i niste riješili problem i nadalje vas muči neko od navedenih pitanja, probajte uraditi slijedeće.

Kliknite na Tools => Options

Otvorio vam se dijalog prozor pod nazivom "Options" na kojem obratite pažnju na "Message format". Sa padajućeg izbornika izaberite "HTML" mesaage format. Nadalje kliknite na "Editor options" button.

HTML format u MS Outlook-u

Adsense sponzor
Sada imate otvoren dijalog prozor naziva "Editor Options". Na izborniku s lijeve strane kliknite na "Proofing" button pa zatim u desnom prozoru kliknite na "AutoCorrect Options..." button.

AutoCorrect options in MS Outlook 2007

Sada imate otvoren dijalog prozor naziva "AutoCorrect". Kliknite na karticu (Tab) "AutoFormat As You Type". Pogledajte područje "Replace as you type" i da li je u njemu uključena opcija "Internet and network paths with hyperlinks". Ako nije, uključite ovu opciju.

Takođor, pogledajte i na kartici (Tab) "AutoFormat" da li je ista opcija uključena, ako nije uključite je.How to make clickable hyperlink in Microsoft Outlook

Set clickable hyperlink in MS Outlook

Adsense sponzor


Adsense sponzor
©- 2006 - 2018 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr