IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako pribrojiti ili zbrojiti vrijednosti na već postojeći broj; Dodavanje vrijednosti na postojeću vrijednost; pribrajanje brojeva ili vrijednosti

Kako pribrojiti ili zbrojiti vrijednosti na već postojeći broj
(Dodavanje vrijednosti na postojeću vrijednost )

Search This Web Site

Zbrajanje vrijednosti na postojeći broj
(How to add  number to the already existing number, adding value to the existing value,)

Ako imate potrebu zbrojiti vrijednosti tj. dodati na već postojeći broj ili vrijednost ili jednostavno pribrojiti određeni broj ili vrijednost na neki drugi broj ili drugu vrijednost.Uzmimo situaciju sa slike ispod. U stupcu A imamo neke vrijednosti (brojeve) koji su nam rezultat neke formule sa ostalih Sheets. U stupcu D imamo vrijednosti na koje želimo dodati, pribrojiti ili zbrajati vrijednosti iz stupca A. Dakle vrijednost u A1 upisujemo ili mijenjamo pomoću formule a pribrajamo je u D1, isto tako vrijednost u A2 upisujemo ili mijenjamo pomoću formule a pribrajamo ili zbrajamo u ćeliji D2 na već postojeću vrijednost.

Kako pribrojiti ili zbrojiti vrijednosti na već postojeći broj

Adsense sponzorRješenje ovog problema vidimo u VBA makronaredbi. Svaki puta kada želimo dodati ili pribrojiti vrijednosti iz stupca A kliknemo na button ili jednostavno pokrenemo makronaredbu.

Zbrajanje vrijednosti na postojeći broj

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module vaše Workbook i pokrenite pomoću buttona ili manualno pomoću Alt+F8 => RUN
Ako želite obrisati vrijednosti u A1 i A2 nakon unosa tada aktivirajte naredbu koja je ovdje komentirana apostrofom (obrišite apostrof)
Worksheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value = ""
'brise vrijednost u A1

VBA makronaredba za dodavanje ili pribrajanje broja na već postojeći broj (odnosi se na dva reda)

Sub DodajBrojZbroji()
' pribraja broj u celiji A1 (a) broju u celiji D1 (b)
' zbroj se rezultira u celiji D1

a = Worksheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value
'celija A1
b = Worksheets("Sheet1").Cells(1, 4).Value
'celija D1
b = b + a
Worksheets("Sheet1").Cells(1, 4).Value = b
'Worksheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value = "" 'brise vrijednost u A1

'------------------------------------------------------------------
' pribraja broj u celiji A1 (a) broju u celiji D1 (b)
' zbroj se rezultira u celiji D2

c = Worksheets("Sheet1").Cells(2, 1).Value
'celija A2
d = Worksheets("Sheet1").Cells(2, 4).Value
'celija D2
d = d + c
Worksheets("Sheet1").Cells(2, 4).Value = d
'Worksheets("Sheet1").Cells(2, 1).Value = "" 'brise vrijednost u A2

End Sub

Adsense sponzor
VBA kod za zbrajanje ili pribrajanje brojeva u više redova

Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module vaše Workbook i pokrenite pomoću buttona ili manualno pomoću Alt+F8 => RUN

Sub DodajBrojZbroji()
'******* klikni na link file za download ********
Range("B5:D23").Select
'selektira raspon ćelija za brojeve koji se pribrajaju
Selection.Copy
Range("H5").Select
'pozicionira se na prvu ćeliju u prvom stupcu u koji se brojevi pribrajaju
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Range("B5").Select
'nakon pribrajanja ili zbrajanja brojeva selektira se ćelija B5
End Sub
Adsense sponzor
©- 2006 - 2020 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr