IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako prikazati ili dobiti rezultat vrijednosti dotičnog reda zavisne padajuće liste u drugoj zavisnoj padajućoj listi

Kako vratiti popis vrijednosti iz nekog reda u padajućoj listi
Dinamična zavisna padajuća lista (Dynamic Dependent Drop down menu)

Search This Web SiteKako na osnovu kriterija i zavisnih padajućih listi  prikazati vrijednosti iz nekog reda koji zavisi o kriteriju
(How to - As to the criteria and the dependent drop-down list (Validation Lists) to display the values ​​from an ROW which depends on the criteria)

Ovaj interesantan primjer prikazivanja vrijednosti nekog raspona u redu treba prikazati u Validation list (Padajućem popisu) na osnovu prethodne padajuće liste (Validation List) korak po korak opisuje rješavanje zahtjeva

Uzmimo za primjer sliku ispod i situaciju koje je slijedeća:

Imamo dvije padajuće liste (drop-down menu) na Sheetu "Podaci". Prva padajuća lista u svom popisu sadrži nazive koji se nalaze u stupcu A. Na osnovu izbora u prvoj padajućoj listi želimo da imamo izbor svih vrijednosti koje se nalaze u redu koji pripada nazivu iz stupca A. Druga padajuća Validation Lista je zavisna o prvoj (Dependent Validation List).

Ako želite više saznati o padajućim listama i kreiranju pogledajte linkove Izrada padajuće liste Kreiranje zavisne padajuće liste.

KORAK 1.

Za prvi korak potrebno je imenovati range podataka za prvu padajuću listu. Selektirajte raspon podataka i direktno u polje za naziv upišite naziv raspona (ja sam imenovao podatke u stupcu A nazivom "nazivi")

Ostale raspone podataka također imenujte na isti način i smisleno ih nazovite. Uočite na ribonu Formulas => Name Manager sve imenovane raspone podataka

Za kreiranje prve padajuće liste u ovom primjeru kliknite na ćeliju A12 i potom na karticu ribona Data (Podaci) =>  Data Validation (Provjera valjanosti podataka). Upišite u polje za Source: =nazivi

Sada smo završili sa kreiranjem prve Validation list (Padajući popis) za ćeliju A12 a to u praksi izgledao ovako kao na slici ispod.

Adsense sponzorKORAK 2.

U ćeliji B12 također moramo kreirati Validation List (Padajući popis) ali tako da se prilikom aktiviranja Validation list na samoj ćeliji prikazuju podaci uvjetovani sa podatkom u ćeliji A12. Dakle ako u A12 stoji podatak tada u B12 treba u izboru na padajućoj listi biti popis koji odgovara traženom rješenju a u ovom slučaju to je popis svih vrijednosti reda koji je određen kriterijem u ćeliji A12. Dakle ako u A12 imamo podatak "B_naziv" tada u II padajućoj listi trebamo imati popis svih vrijednosti iz drugog reda od B2:F2, pa tako i za D_naziv popis iz četvrtog reda itd itd..

Postavite Validation List na ćeliju B12 kao na slici ispod

Uočite zavisni padajući popis brojeva iz reda koji odgovara nazivu iz stupca A, na slici ispod.

Ovo je završen zadatak našeg zahtjeva.
NAPOMENA: Ako imamo određen broj redova ovo će biti funkcionalno. No ako imamo nekoliko stotina redova tada je ovaj način rješavanja problema neadekvatan. Pogotovo ako dodajemo nove redove u popis. Za rješavanje takvog problema pogledajte tutorijal ispod.


DINAMIČNA ZAVISNA PADAJUĆA LISTA

Kako prikazati u padajućem popisu, vrijednosti za cijeli raspon podataka uzevši u obzir kriterij ispred zavisne padajuće liste.
(As shown in the drop-down list, the values ​​for the entire range of data taking into the criteria in front of the dependent drop-down list.)

U ovom drugom načinu na istom primjeru pokazat ću kako možemo iste vrijednosti dobiti prikazane u nekom popisu ali u ovom slučaju u DYNAMIC VALIDATION PADAJUĆOJ LISTI (kao padajući izbornik) ali da nam popis sadrži vrijednosti ili podatke iz pripadajućeg reda (ROW) u koliko nam trebaju za daljnju kalkulaciju.

Uzmimo za primjer sliku ispod i situaciju koje je slijedeća:

Imamo dvije padajuće liste (drop-down menu) na Sheetu "Podaci". Prva padajuća lista u svom popisu sadrži nazive koji se nalaze u stupcu A. Na osnovu izbora u prvoj padajućoj listi želimo da imamo izbor svih vrijednosti koje se nalaze u redu koji pripada nazivu iz stupca A. Druga padajuća Validation Lista je zavisna o prvoj (Dependent Validation List).

Ako želite više saznati o padajućim listama i kreiranju pogledajte linkove Izrada padajuće liste Kreiranje zavisne padajuće liste.

KORAK 1.

Za prvi korak potrebno je imenovati range podataka za prvu padajuću listu. Selektirajte raspon podataka i direktno u polje za naziv upišite naziv raspona (ja sam imenovao podatke u stupcu A nazivom "nazivi")

KORAK 2.

Idemo sada postaviti formule u Name Manageru. Pritisnite kombinaciju tipki CTRL+F3 i klik na button New. Za polje Name upišite "nazivi" bez navodnika a u polje Refers To upišite formulu

=Podaci!$A$1:INDEX(Podaci!$A:$A;COUNTA(Podaci!$A:$A);1)

  

Slijedeća formula je (dakle opet klik na New i upišite za name "redovi" a u polje Refers To: formulu prikazanu ispod

=INDEX(Podaci!$B:$B;MATCH(Podaci!$H$3;nazivi;0);1):INDEX(Podaci!$1:$65536;MATCH(Podaci!$H$3;Podaci!$A:$A;0);MATCH(99^99;INDEX(Podaci!$1:$65536;MATCH(Podaci!$H$3;Podaci!$A:$A;0););1))

  

Idemo sada na ribon Data i postavimo preko Validation List slijedeće:

Na ćeliju H3 na Sheetu Podaci (slika lijevo) i na ćeliju I3 na Sheetu Podaci (slika desno)

   

Ovim načinom rada smo stvorili preduvjete za DINAMIČNU PADAJUĆU LISTU u slučaju da dodajemo novi red sa podacima u tablicu podataka. Automatski će nam se dodavanjem novog reda u bazi podataka isti podaci dodati na popis padajućih lista. Uočite na slici ispod situaciju kada se doda novi red u bazi podataka. U II padajućoj lisit (Validation drop down menu) imamo automatski podatke ili vrijednosti iz dodanog reda.

.

.

Adsense sponzorVraćanje range podataka iz nekog reda u zavisnu padajuću listu (Dependent drop down menu Validation List)
(Display value from row in dependent Validation list)

Postoji još jedan način kako se može dobiti prikaz podataka nekog reda u zavisnoj padajućoj listi. Ovaj način ima među rješenje a koristi se excelova funkcija VLOOKUP kao pomoćna formula. Rješenje pogledajte niže ispod, uočite da ovdje nema dinamične padajuće liste, već fiksiramo određen broj redova.

Podaci u 11 redu nam služe kao pomoćni međurezultat iz kojeg nadalje povlačimo podatke u Validation listu. Uočite na slici iznad ćeliju A11. U njoj se pojavljuje podatak koji odaberemo u prvoj padajućoj listi (ćelija H3).

Dakle formule su slijedeće:

- ćelija H3: je preko imenovane liste "nazivi" ostala ista.

- ćelija A11: =H3

- ćelija B11: =VLOOKUP($A$11;$A$1:$F$8;2;FALSE)
- ćelija C11: =VLOOKUP($A$11;$A$1:$F$8;3;FALSE)
- ćelija D11: =VLOOKUP($A$11;$A$1:$F$8;4;FALSE)
- ćelija E11: =VLOOKUP($A$11;$A$1:$F$8;5;FALSE)
- ćelija F11: =VLOOKUP($A$11;$A$1:$F$8;6;FALSE)

- ćelija I3: ima definiranu Validation List sa rasponom podataka iz 11-tog reda $B$11:$F$11

Adsense sponzor


Dakle, izborom u prvoj padajućoj listi u ćeliji A11 odražava se kopija izbora a na osnovu tog kriterija u ćelijama B11:F11 pojavljuju se rezultati iz reda koji je uvjetovan kriterijem. Na osnovu ovih međurezultata imamo popis u drugoj zavisnoj padajućoj listi. Nadalje možemo dobivene podatke koristiti za daljnje kalkulacije. Pogledajte još jedan primjer Dinamične padajuće liste (Dynamic Drop Down Menu) u kojoj možemo dodavati podatke koji će se automatski nalaziti u popisu izbornika.


Adsense sponzor
©- 2006 - 2018 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr