IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
-
MICROSOFT EXCEL 2007 - skrivanje stupaca nakon filtriranja ako je ćelija prazna - Hide empty column after filter if cell is empty - Skrivanje i otkrivanje kolone u Excelu

Kako sakriti stupac nakon filtriranja ako je određena ćelija prazna
(Hide empty column after filtering if specific cell is empty)

Search This Web Site

Adsense sponzor 
Kako automatski izvršiti Hide/Unhide Column uz određeni uvjet u nekoj ćeliji u Excelu.

U ovom primjeru pokazat ću kako možete automatski sakriti i otkriti određene stupce (Column) uz specifičan uvjet, koji je u ovom slučaju prazna ćelija nakon filtriranja podataka. U to pogledajte i tutorijal Skrivanje/Otkrivanje Row/Column pomoću VBA

Imamo slijedeću situaciju na Sheet1 kao na slici ispod. U nekom rasponu podataka želimo izvršiti filtriranje tablice za određeni podatak

Dakle, želimo filtrirati tablicu po nekom podatku u ovom slučaju to je naziv grada

Adsense sponzor
Nakon filtriranja podataka kao rezultat imamo određene podatke u stupcima (Column) a neki od stupaca sadrže praznu ćeliju tj. nemaju podataka. Želimo te stupce koji sadrže praznu ćeliju sakriti jednim klikom na button Hide, a po potrebi otkriti sve stupce klikom na buton Unhide.

Namjeravani cilj skrivanja stupaca u kojima je prazna ćelija možemo postići pomoću VBA makronaredbe.

Kopirajte ovaj VBA Macro kod u VBE Module. Otvorite VBE sa ALT+F11 i zalijepite Macro . Snimite Workbook

Sub SakrijStupacAkoJeCelijaPrazna()
'skrivanje stupaca koji sadrže praznu ćeliju nakon filtriranja

Dim Cell As Range
Dim Col As Range
Dim N As Long
Dim Rng As Range
Dim RowCount As Long
Dim Wks As Worksheet

Set Wks = Worksheets("Sheet1")
'postavljanje imena radnog lista na kojem vršimo filtriranje i skrivanje stupaca
Set Rng = Wks.Range("D3:J13")
'postavljanje raspona podataka koje filtriramo
RowCount = Rng.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
If ActiveSheet.AutoFilterMode = False Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False

For Each Col In Rng.Columns
N = 0
If Col.Hidden = True Then Col.EntireColumn.Hidden = False
On Error GoTo NoBlankCells
Set Col = Col.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
For Each Cell In Col.Cells
If Cell = "" Then N = N + 1
Next Cell
If N = RowCount Then
Col.EntireColumn.Hidden = True
End If
NoBlankCells:
Err.Clear
Next Col

On Error GoTo 0
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Sub OtkrijSveStupce()
ActiveSheet.Columns.EntireColumn.Hidden = False
'otkriva sve skrivene stupce na Aktivnom Sheet-u
End Sub

 

Vratite se na radni list i dodajte button i povežite ga sa prvom makronaredbom u Excelu 2007 ili u Excelu 2003.

Klikom na button HIDE skrivaju se svi stupci koji imaju praznu ćeliju u trećem redu (Row 3). Klikom na button UNHIDE otkrivaju se svi skriveni stupci na radnom listu. Uočite da su skriveni stupci E, F i I. Download datoteke iz primjera Skrivanje stupaca sa praznom ćelijom

Adsense sponzorEvo još jedan fantastičan macro koji je napisao Peca a radi isto skrivanje kolona koje imaju praznu ćeliju ali na drugačiji način. Ovdje ne trebaju buttoni za hide/unhide, sve se radi automatski. Macro se postavlja u dotični Sheet na kojem radimo filtriranje podataka. U prvom redu ispod podataka (row 14) za svaki stupac potrebno je dodati formulu =SUBTOTAL(103;D3:D13) a rezultate možete obojati bijelom bojom da se ne uočavaju vidno

Option Explicit
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim Subtotals As Range
Set Subtotals = Range("D14:J14")
'prvi red (row) ispod raspona podataka za filtriranje koji sadrzi formulu za Subtotal
HideEmptyColumns Subtotals
End Sub

Sub HideEmptyColumns(rngControl As Range)
' Makro sakriva kolone za 0 u odgovarajucoj celiji iz rngControl
' rngControl je opseg celija visine jednog reda sa subtotalima
' P.Jovanovic za elitesecurity.org
'

Dim cl As Integer

For cl = 1 To rngControl.Count
If rngControl.Cells(ColumnIndex:=cl).Value = 0 Then
rngControl.Cells(ColumnIndex:=cl).EntireColumn.Hidden = True
Else
rngControl.Cells(ColumnIndex:=cl).EntireColumn.Hidden = False
End If
Next cl

End Sub

Sub UnhideColumns()
' This macro unhides all columns on the active worksheet
Columns.Hidden = False
End Sub

Download datoteke iz drugog primjera Hide column if cell is empty


Kako filtrirati stupce koristeći ARRAY formulu polja u nekom rasponu podataka

Tutorijali vezani za filtriranje u Excelu

- Filtriranje u Excelu
- Sortiranje u Excelu
- Kako filtrirati u Excelu svaki N-ti red
- Advanced Filter in Excel - Napredni filtar u Excelu
- Kako filtrirati između dva vremenska perioda u Excelu
- Izračun prosječne vrijednosti filtriranih podataka u Excelu
- Filtriranje u Excelu koristeći zamjenske znakove (zvjezdicu)
- Kako sortirati ili filtrirati podatke na zaštićenom radnom listu
- Kako sakriti stupac nakon filtriranja ako je određena ćelija prazna
- Sortiranje i filtriranje kada su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom - Allow Users to Edit Ranges
Adsense sponzor
  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr