IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL : space between word in text excell cell, kako prebrojiti blanko znakove ili prazan prostor između riječi u tekstu u excelu, brojanje razmaka između riječi, izbrojiti razmake između u tekstu, izbrojati prazna mjesta u ćeliji teksta, prebrojati koliko je blanko karaktera u tekstu, kako zamijeniti blanko znak, kako dodati blanko znak ispred riječi

Kako izbrojiti razmake između riječi u tekstu u ćeliji Excela
Kako ukloniti ili dodati blanko znakove ili karaktere u tekstu

Search This Web Site

Adsense sponzor


Kako prebrojiti ili izbrojati koliko ima blanko znakova ili razmaka u rečenici teksta u Excel ćeliji
Remove extra spaces in a sentence from Excel cell

U ovom prvom primjeru u ćeliji A1 imamo rečenicu sa više praznog prostora tj. razmaka ili blanko znakova (razmaka između riječi) kao i to da na samom početku rečenice imamo razmake tj. blanko znakove.
Za rješavanje problema sa razmacima (blanko znakova ili bjanko karaktera ili spaces) možemo koristiti Excel funkcije LEN, TRIM, SEARCH, CODE CHAR, MATCH, MID, SUBSTITUTE ...

Kako ukloniti višak blanko znakova ili razmaka (extra spaces)

U ćeliji B1 imamo formulu koja uklanja višak razmaka iz teksta koji se nalazi u ćeliji A1

=TRIM(A1)

koja uklanja sve suvišne razmake u rečenici pa i one na početku. Ostavlja samo jednostruke razmake između svake riječi ali obavezno sve uklanja na samom početku rečenice ili riječi.

U ćelijama koje broje blanko znakove imamo formulu

A3: LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;" ";""))
B3:
LEN(B1)-LEN(SUBSTITUTE(B1;" ";""))

kako ukloniti višak praznih razmaka u tekstu excel ćelije

Koliko je viška razmaka između dvije riječi (uklanjanje viška razmaka u tekstu)

U ovom primjeru uočite kako možemo izbrojiti (prebrojiti) višak blanko znakova ili razmaka (spaces). Imamo rečenicu sa dvije riječi koja sadrži
***blanko**znakovi*** (zvjezdica označava blanko znak). Dakle ukupno imamo 8 znakova razmaka. No s obzirom da rečenica koja sadrži dvije riječi mora imati jedan razmak formula će to uzeti u obzir.
Formula za ovaj primjer:

B19: =LEN(A19)-LEN(TRIM(A19))

Višak bjanko znakova ili razmaka u rečenici

Brojanje razmaka u rečenici (Count extra spaces in Excel cell)

U ovom primjeru imamo nekoliko rješenja. Pogledajte sliku ispod i uočite formule koje vraćaju određene rezultate vezano za blanko ili bjanko znakove/karaktere ili razmake.

Na slici iznad uočite prvo rješenje prebrojavanja razmaka u ćelijama stupca A u kojima se nalaze rečenice koje sadrže višak razmaka bilo ispred ili iza na kraju rečenice. Formule su slijedeće:

B2: =LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2;CHAR(160);""))+(LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2;" ";"")))
ili B2: =SUM(--ISNUMBER(SEARCH(" ";MID(A2;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2)));1);1))) => Ovo je ARRAY formula polja
C2: =LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2;"
D2: =LEN(A2)-LEN(TRIM(A2))
E2: =MATCH(TRUE;CODE(MID(A2;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2)));1))<>32;0)-1 => Ovo je ARRAY formula polja
F2: =LEN(A2)-LEN(TRIM(A2))-(MATCH(TRUE;CODE(MID(A2;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2)));1))<>32;0)-1) => Ovo je ARRAY formula polja
E8: =IF(ISERROR(SEARCH(TRIM(A2);A2)-1);"";SEARCH(TRIM(A2);A2)-1)
F8: =IF(ISERROR(LEN(A2)-LEN(TRIM(A2))-SEARCH(TRIM(A2);A2)+1);"";LEN(A2)-LEN(TRIM(A2))-SEARCH(TRIM(A2);A2)+1)


Kako dodati više razmaka na početku teksta uz određeni uvjet
(How to add more space at the beginning of the text under certain conditions)

U ovom primjer uočite kako se mogu dodati razmaci na početku teksta uz određene uvjete. npr. Ako želimo određene tekstove u ćelijama vizualno istaknuti da bi kasnije znali dalje s njima postupati.

Na slici ispod uočite u stupcu A broj razmaka koje želimo dodati ispred teksta zavisno o tome koliko dotični podatak sadrži znamenki (karaktera). Ovaj stupac A je samo informativan ali ga možemo koristiti. U stupcu B imamo podatke tj. tekst a u stupcu C imamo rješenje formulom koja dodaje određen broj razmaka na početak teksta. Za rješavanje poslužili smo se pomoćnim stupcima E i F preko kojih VLOOKUP funkcija pronalazi najbolje rješenje.

Dakle, zadatak bi mogao glasiti ovako:

Uvjet1: Ako je u ćeliji tekst koji sadrži 1 ili 2 znaka dodaj na početak 6 znakova razmaka
Uvjet2: Ako je u ćeliji tekst koji sadrži 3 ili 4 znaka dodaj na početak 5 znakova razmaka
Uvjet3: Ako je u ćeliji tekst koji sadrži 5 ili 6 znakova dodaj na početak 4 znaka razmaka
itd ...

.

Adsense sponzorRješenje ovog problema je slijedeća formula

C2: =REPT(" ";IFERROR(VLOOKUP(LEN(B2);$E$3:$F$14;2;0);0))&B2

ili jednostavno ako uzmemo u obzir stupac A tada je formula =REPT(" ";A2)&B2

Ako želimo dodati (iz nekog razloga) razmake na kraju teksta tada upotrijebimo formulu =B2&REPT(" ";A2)

Adsense sponzor©- 2006 - 2020 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr