logotip web stranice ic.ims.hr
Home - početna stranica IC.IMS.HR  FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margina Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1 Excel 2003 primjeri
1 Excel 2007 primjeri
1 VBA U EXCELU
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike korak po korak -Kako ispisati radni list u Excelu 2013

31.3. Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
sponzorSkrivanje i otkrivanje radnog lista u Excelu 2013

Excel 2013 omogućava nam da sakrijemo jedan ili više radnih listova. Skrivanje ili otkrivanje radnih listova u radnoj knjizi možemo uraditi na slijedeći način:

Prvi način skrivanja radnog lista je pomoću naredbe gumba 'Format' na alatnoj traci 'Home'. Klikom na Format gumb otvara nam se padajuća lista na kojoj možemo izabrati naredbu 'Hide & Unhide' pa potom naredbe 'Hide Sheet' ili 'Unhide Sheet'.

Drugi način je pomoću klika desne tipke miša i prečaca izbornika. KLiknite desnom tipkom miša na ime radnog lista (kartica radnog lista) pa sa skočnog izbornika ili prečac izbornika izaberite naredbu 'Hide' ili 'Unhide'. (vidi sliku ispod u crvenom okviru)

Skrivanje ili otkrivanje radnih listova u radnoj knjizi Excela 2013

Kako podijeliti prozor radnog lista u Excelu 2013 (Split Screen in Excel)

Prije podjele prozora radnog lista na više dijelova potrebno je selektirati određenu ćeliju pa zatim kliknuti na naredbu Split na alatnoj traci View. Radni prozor na radnom listu u radnoj knjizi možemo podijeliti na više varijanti:

  • Četiri dijela radnog prozora radnog lista u Excelu
  • Dva vodoravna dijela radnog prozora radnog lista u Excelu
  • Dva okomita dijela radnog prozora radnog lista u Excelu
  • Dvije radne knjige u horizontalnom rasporedu
  • Dvije radne knjige u vertikalnom rasporedu

Naredba za podjelu prozora radnog lista u Excelu 2013

Excel će podijeliti radni prozor (screen worksheet window) u četiri dijela prozora ako selektiramo ćeliju npr: D14, ali ako selektiramo ćeliju u prvom stupcu npr: A7 tada će Excel 2013 podijeliti radni list na dva vodoravna dijela prozora. Ako želimo podijeliti prozor na dva okomita dijela prozora tada selektiramo ćeliju u prvom redu npr: D1 pa zatim kliknemo na naredbu Split. Kada je u pitanju podjela radnog prozora na četiri dijela tada će Excel postaviti granice podjele gore i lijevo od selektirane ćelije.

Radni prozor radnog lista u Excelu 2013 podijeljen na četiri dijela

Pomicanje granice podjele radnog prozora Excela 2013 pomoću miša

Granicu podjele radnog lista možete pomicati ili pomjerati pomoću pokazivača miša. Kada pozicionirate pokazivač miša na granicu podjele, pokazivač miša će se transformirati u dvije vodoravne linije sa dvije suprotne strelice za vodoravnu podjelu ili sa dvije okomite linije i dvije suprotne strelice. U momentu transformacije kliknite lijevom tipkom miša i po sistemu drag-and-drop povucite granicu na željenu poziciju.

Da bi obrisali ili uklonili granicu podjele radnog lista dovoljno je kliknuti dva puta mišem na granicu podjele radnog lista ili kliknuti na Split button na alatnoj traci View.

Pomicanje granice podijeljenosti radnog prozora radnog lista u Excelu 2013

sponzor


Idemo na slijedeću stranicu tutorijala klikom na Next gumb
  Back Next

sponzorCOPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela