logotip web stranice ic.ims.hr
Home - početna stranica IC.IMS.HR  FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  
1 Pokretanje i zatvaranje Microsoft Excel-a 2013
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2013
3 Alatne trake u MS Excelu 2013
4 Podešavanje Excela
5 Otvaranje nove radne knjige i radnog lista
6 Spremanje i zatvaranje Workbook u Excelu
7 Pregled radnog lista prije ispisa u Excelu 2013
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista ili tablice ili područja u Excelu 2013
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom u Excelu 2013
13 Označavanje ili selektiranje u Excelu
14 Operatori u Excelu
15 Kreiranje formule u Excelu
16 Uvjetno oblikovanje u Excelu 2013
17 Kako izraditi padajuću listu u Excelu - Data Validation
18 Imenovanje ćelija ili raspona podataka u excelu 2013
19 Poravnanje teksta
20 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije u Excelu 2013
21 Spajanje i dijeljenje ćelija u Excelu 2013
22 Automatska ispuna - brzi unos podataka
23 Popunjavanje ćelija specijalnim znakovima i simbolima
24 Crtanje u Excelu 2013
25 Dodavanje komentara na ćelije u Excelu 2013
26 Naredbe poništi i ponovi u excelu 2013
27 Premještanje, izrezivanje i kopiranje sadržaja ćelije u Excelu 2013
28 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
29 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova u Excelu 2013
30 Umetanje slika u Excelu
31 Radnje vezane uz Radni List u Excelu 2013
32 Apsolutna i relativna adresa ćelija u Excelu
33 Izrada Grafikona u Excelu 2013
34 Oblikovanje radnih tablica u Excelu 2013
35 Sortiranje podataka u Excelu 2013
36 Filtriranje podataka u Excelu 2013
37 Kreiranje Pivot Table
38 Zamrzavanje dijela prozora radnog lista u Excelu 2013
39 Oblikovanje Datuma u Excelu 2013
40 Zaključavanje ćelija i radnog lista u Excelu 2013
41 Zaštita radne knjige u Excelu 2013
42 Greške u Excelu 2013
43 Popis svih funkcija u Excelu 2013
44 Tipkovni prečaci u Excelu (hot key, shortcut)
45 Ograničenja u Excelu 2013
46 Makronaredbe u Excelu
47 Razni primjeri u Excelu
   
1 Excel 2003 primjeri
1 Excel 2007 primjeri
1 VBA U EXCELU
   
 
 

MICROSOFT EXCEL tutorial - tutorijali za Excel 2013 početnike - prilagođavanje alatne trake Page Layout u Excelu 2013

3.5. Alatne trake i Ribbon u Microsoft Excelu 2013
sponzorAlatna traka PAGE LAYOUT u Excelu 2013

Na Ribbonu u Excelu 2013 nalazi se i alatna traka PAGE LAYOUT. Ova alatna traka nam služi za podešavanje izgleda radnog prozora kao i nekih opcija na radnom listu ili elemenata vezanih za radnu knjigu u Excelu 2013. Na njoj se nalaze neke osnovne najčešće korištene naredbe u radu sa postavkama Themes, Page Setup, itd...

alatna traka Page Layout u Excelu 2013 i vizualni izgled

Za uvećanje i bolji vizualni pregled svih naredbi koje se nalaze na alatnoj traci PAGE LAYOUT u Excelu 2013 klikni na link.

Naredbe u alatnoj traci PAGE LAYOUT

Ova alatna traka sastoji se od više grupa naredbi koje opet eventualno sadrže naredbe unutar dotične grupe. Ja ću pokušati prikazati naredbe koje sadrže određene grupe na alatnoj traci PAGE LAYOUT.

Alatna traka PAGE LAYOUT sadrži slijedeće grupe naredbi: Themes, Page Setup, Scale to Fit, Sheets Options, Arrange.

 1. Themes grupa naredbi sadrži slijedeće naredbe za rad u Excelu 2013:
  1. Themes
   1. Enable Content Updates
   2. Browse for Themes
   3. Save Current Theme
  2. Colors
   1. Customize Colors
  3. Fonts
   1. Customize Fonts
  4. Efects
 2. Page Setup grupa naredbi sadrži slijedeće naredbe za rad u Excelu 2013:
  1. Margins
   1. Custom Margins
  2. Orientation
  3. Size
   1. More Paper Sizes
  4. Print Area
   1. Set Print Area
   2. Clear Print Area
   3. Add to Print Area
  5. Breaks
   1. Insert Page Break
   2. Remove Page Break
   3. Reset All Page Breaks
  6. Background
  7. Print Titles
  8. Page Setup
 3. Scale to Fit grupa sadrži slijedeće naredbe za rad u Excelu 2013:
  1. Width
   1. More Pages
  2. Height
   1. More Pages
  3. Scale
  4. Page Setup
 4. Sheets Options grupa sadrži slijedeće naredbe za rad u Excelu 2013.
  1. Right-to-Left Document
  2. View
  3. Print
  4. Sheet Options
 5. Arrange grupa sadrži slijedeće naredbe za rad u Excelu 2013:
  1. Bring Forward
   1. Bring Forward
   2. Bring to Front
  2. Send Backward
   1. Send Backward
   2. Send to Back
  3. Selection Pane
  4. Align
   1. Align Left
   2. Align Center
   3. Align Right
   4. Align Top
   5. Align Middle
   6. Align Bottom
   7. Distribute Horizontally
   8. Distribute Vertically
   9. Snap to Grid
   10. Snap to Shape
   11. View Gridlines
  5. Group
   1. Group
   2. Regroup
   3. Ungroup
  6. Rotate
   1. More Rotation Options

prilagođavanje alatne trake PAGE LAYOUT u Excelu 2013

Na slijedećem linku nalazi se tutorijal za alatnu traku FORMULAS.
  Back Next

sponzorCOPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - Sva prava pridržana - Ova web domena/web stranica koristi cookies.
Prema međunarodnom zakonu o autorskom djelu zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela