Adsense sponzorIZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
1 UVOD
2 CMD sintaksa i XP naredbeni interpreter
3 Parametri i Prekidači
4 Kretanje pomoću tipki
5 Podešavanje prozora
6 Zamjenski znakovi
7 Editiranje TXTdatoteka
8 Posebni simboli u CMD naredbi
9 BATCH datoteke u CMD
10 HELP u CMD prozoru
11 ERROR u CMD prozoru
 

-- NAREDBE U  CMD-u --

  ASSOC
  AT
  ATTRIB
  BREAK
  CACLS
  CALL
  CD
  CHCP
  CHDIR
  CHKDSK
  CHKNTFS
  CLS
  CLIP
  CMD
  COLOR
  COMP
  COMPACT
  CONVERT
  COPY
  DATE
  DEL
  DIR
  DISKCOMP
  DISKCOPY
  DOSKEY
  ECHO
  ENDLOCAL
  ERASE
  EXIT
  FC
  FIND
  FINDSTR
  FOR
  FORMAT
  FTYPE
  GOTO
  GRAFTABL
  HELP
  IF
  LABEL
  MD
  MKDIR
  MODE
  MORE
  MOVE
  PATH
  PAUSE
  POPD
  PRINT
  PROMPT
  PUSHD
  RD
  RECOVER
  REM
  REN
  RENAME
  REPLACE
  RMDIR
  SET
  SETLOCAL
  SHIFT
  SORT
  START
  SUBST
  TIME
  TITLE
  TREE
  TYPE
  VER
  VERIFY
  VOL
  XCOPY
   
   
12 PING
13 IPCONFIG
14 NETSTAT
15 ROUTE
16 NSLOOKUP
17 ARP
18 TRACERT
19 TELNET
20 NET Commands
   
  .

NAREDBENO SUČELJE (Command Prompt line)

Posebni simboli u CMD naredbi

Search This Web Site

Adsense sponzor 
Korištenjem posebnih simbola korisnik može u velikoj mjeri povećati mogućnosti naredbe i kontrolu nad njihovim izvođenjem.

Uvjetni simboli naredbi

Uvjetni simboli prikazani u tablici ispod daju korisniku mogućnost kontrole nad nad izvršenjem naredbi. Pomoću njih zadajemo višestruke naredbe ili kontroliramo pokretanje niza naredbi.

Simbol Značenje
&& Naredba koja slijedi iza ovog simbola se pokreće samo ako je naredba
koja prethodi simbolu uspješno završena
|| Naredba koja slijedi iza ovog simbola se pokreće samo ako je naredba
koja prethodi simbolu uspješno završena
& Odvaja naredbe u jednoj liniji
() Grupna naredba
^ Znak "escape". Dozvoljava upisivanje naredbenog simbola kao teksta.
Isti dobijete sa ALTGR+ broj 3 iznad slovnog dijela tipkovnice + razmaknica
;  ili  , Parametar odvajanja
| Šalje rezultat izvođenja naredbe drugoj naredbi kao ulaz.
Koristi se većinom u kombinaciji s naredbom more

Primjer 1: (Simbol &), Izvedi naredbe del i copy jednu za drugom
del *.txt & copy C:\*.dat

Primjer 2: (Simbol &&), kopiraj datoteku C:\dat1 na disketu samo ako je prethodno ispravno kopirana datoteka dat2 na disketu
copy dat2 A:\&& copy dat1 A:\

Primjer 3: (Simbol |)
dir c:\windows |more

Primjer 4: Pohrani u datoteku C:\moja_mapa\popis.txt sadržaj foldera c:\windows sa subfolderima (dakle da ispiše nazive svih foldera i subfoldera)
tree c:\windows >C:\moja_mapa:popis.txt
 

Primjer 5: Kreiraj naredbenu skriptu koja nakon pokretanja spaja dvije datoteke (po izboru) u novu datoteku spojeno.txt
rješenje prvo: type dat1 > spojeno.txt
                        type dat2 > spojeno.txt

rješenje drugo: C:\>copy dat1+dat2  spojeno.txt


Simboli preusmjeravanja

Simboli preusmjeravanja (<, >, >>) se koriste kada se izlaz (rezultat) neke naredbe želi prikazati na izlazu drugačijem od standardnog (zaslona) ili da bi se prosljedio ulaz nekoj naredbi sa ulaza drugačijeg od standardnog..

Ako se drugčije ne odredi Windowsi XP primaju ulaz s tipkovnice i izlaz prikazuju na zaslon.

Simbol Značenje
> Šalje izlaz neke naredbe udatoteku ili vanjski uređaj (printer) 
>> Šalje izlaz neke naredbe na kraj već postojeće datoteke bez brisanja postojećih podataka
< uzima za ulaz sadržaj datoteke

Primjer 1: Preusmjeri izlaz naredbe "dir" u datoteku popis.txt
C:\>dir > popis.txt

Primjer 2. Nadopuni datoteku popis.txt ispisom naredbe "dir"
C:\>dir >> popis.txt

Primjer 3:
- ispiši na screen sadržaj datoteke popis.txt
more < popis.txt

- ispiši na screen i sortiraj sadržaj datoteke popis.txt
sort < popis.txt

- pronađi u datoteci pomorski.txt tekst niz "Atlantic"
find "Atlantic" < pomorski.txt

Primjer 4:
- prikaži na screenu sadržaj foldera podijeljenog po stranicama
dir | more

- prikaži na screenu strukturu foldera diska C: podijeljeno po stranicama
tree C:\ | more

- pronađi tekst niz "Ukupno" u datoteci prihodi.txt i sortiraj izlaz na screen
find "Ukupno" prihodi.txt | sort


Kombiniranje simbola

Korištenje uvjetnih simbola naredbi može se kombinirati pri zadavanju naredbi. Moguće su razne kombinacije.

Primjer 1: Pošalji rezultat izlistavanja aktivnog foldera u datoteku setlist.txt (ali samo one datoteke koje sadrže riječ "SET"). Dakle pronaći će sve datoteke koje u nazivu sadrže riječ SET i kreirati datoteku setlist.txt sa popisom dotičnih datoteka
C:\>dir /b | find "SET" > setlist.txt

Primjer 2: Sortiraj sadržaj datoteke list.txt u novu datoteku aplhalist.txt po abacedi
- po abecedi
C:\>sort <list.txt> alphalist.txt

- po obrnutoj abacedi
C:\>sort /R <list.txt> alphalist.txt

Primjer 3: U datoteci prodaja.txt potraži redove koji sadrže riječ "Atlantic"  i pospremi ih u datoteku novi_Atlantic.txt
C:\>find "Atlantic" < prodaja.txt > novi_Atlantic.txt

 

 

Adsense sponzor 
Copyright 2009 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr