Adsense sponzorIZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
1 UVOD
2 CMD sintaksa i XP naredbeni interpreter
3 Parametri i Prekidači
4 Kretanje pomoću tipki
5 Podešavanje prozora
6 Zamjenski znakovi
7 Editiranje TXTdatoteka
8 Posebni simboli u CMD naredbi
9 BATCH datoteke u CMD
10 HELP u CMD prozoru
11 ERROR u CMD prozoru
 

-- NAREDBE U  CMD-u --

  ASSOC
  AT
  ATTRIB
  BREAK
  CACLS
  CALL
  CD
  CHCP
  CHDIR
  CHKDSK
  CHKNTFS
  CLS
  CLIP
  CMD
  COLOR
  COMP
  COMPACT
  CONVERT
  COPY
  DATE
  DEL
  DIR
  DISKCOMP
  DISKCOPY
  DOSKEY
  ECHO
  ENDLOCAL
  ERASE
  EXIT
  FC
  FIND
  FINDSTR
  FOR
  FORMAT
  FTYPE
  GOTO
  GRAFTABL
  HELP
  IF
  LABEL
  MD
  MKDIR
  MODE
  MORE
  MOVE
  PATH
  PAUSE
  POPD
  PRINT
  PROMPT
  PUSHD
  RD
  RECOVER
  REM
  REN
  RENAME
  REPLACE
  RMDIR
  SET
  SETLOCAL
  SHIFT
  SORT
  START
  SUBST
  TIME
  TITLE
  TREE
  TYPE
  VER
  VERIFY
  VOL
  XCOPY
   
   
12 PING
13 IPCONFIG
14 NETSTAT
15 ROUTE
16 NSLOOKUP
17 ARP
18 TRACERT
19 TELNET
20 NET Commands
   

NAREDBENO SUČELJE (Command Prompt line)

Zamjenski znakovi

Search This Web Site

Adsense sponzor 
Radi bržeg i jednostavnijeg rada kod imenovanja datoteka i foldera mogu se koristiti posebni znakovi (eng. wildcards ), koji zamjenjuju točno navođenje jednog ili više znakova u imenu datoteke ili foldera.

zamjenski znakovi se također koriste kada je potrebno provesti selekciju određenih izvora na disku računala. (npr: prikazati samo datoteke s određenom extenzijom (nastavkom ).

Sibmol Značenje
* zamjenjuje jedan ili više znakova
? zamjenjuje samo jedan znak
[…] zamjenjuje bilo koji znak u nekom rasponu

 

Primjeri i rješenja:

- dir *.txt => izlistava sve datoteke u folderu koje imaju nastavak .txt

- dir system.* => izlistava sve datoteke u folderu koje imaju ime system

- dir sys?.* => izlistava sve datoteke u folderu kojima ime počinje sa "sys" a posljednji znak je neki od mogućih znakova

- dir pred_[a...e].* => izlistava sve datoteke u folderu kojima ime započinje s "pred_" a ostali znaci su u rasponu od "a" do "e". Združuje sve datoteke s imenima i stavlja njihov sadržaj u datoteku "mymemos"

Zamjenski znakovi mogu se koristiti pri svakom navođenju naziva datoteke ili foldera u bilo kojoj naredbi.

Uz navedene postoje i drugi posebni znakovi koji se koriste prilikom preusmjeravanja ulaza/izlaza.

Sibmol Značenje
> preusmjerava izlaz
< preusmjerava ulaz
>> preusmjerava i dodaje izlazu
| prosljeđuje izlaz prvog procesa drugom procesu
& izvršava proces u pozadini

 

Adsense sponzor 
Copyright 2009 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr