Adsense sponzorIZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
1 UVOD
2 CMD sintaksa i XP naredbeni interpreter
3 Parametri i Prekidači
4 Kretanje pomoću tipki
5 Podešavanje prozora
6 Zamjenski znakovi
7 Editiranje TXTdatoteka
8 Posebni simboli u CMD naredbi
9 BATCH datoteke u CMD
10 HELP u CMD prozoru
11 ERROR u CMD prozoru
 

-- NAREDBE U  CMD-u --

  ASSOC
  AT
  ATTRIB
  BREAK
  CACLS
  CALL
  CD
  CHCP
  CHDIR
  CHKDSK
  CHKNTFS
  CLS
  CLIP
  CMD
  COLOR
  COMP
  COMPACT
  CONVERT
  COPY
  DATE
  DEL
  DIR
  DISKCOMP
  DISKCOPY
  DOSKEY
  ECHO
  ENDLOCAL
  ERASE
  EXIT
  FC
  FIND
  FINDSTR
  FOR
  FORMAT
  FTYPE
  GOTO
  GRAFTABL
  HELP
  IF
  LABEL
  MD
  MKDIR
  MODE
  MORE
  MOVE
  PATH
  PAUSE
  POPD
  PRINT
  PROMPT
  PUSHD
  RD
  RECOVER
  REM
  REN
  RENAME
  REPLACE
  RMDIR
  SET
  SETLOCAL
  SHIFT
  SORT
  START
  SUBST
  TIME
  TITLE
  TREE
  TYPE
  VER
  VERIFY
  VOL
  XCOPY
   
   
12 PING
13 IPCONFIG
14 NETSTAT
15 ROUTE
16 NSLOOKUP
17 ARP
18 TRACERT
19 TELNET
20 NET Commands
   
  .

NAREDBENO SUČELJE (Command Prompt line)

Podešavanje prozora

Search This Web Site

Adsense sponzor 
Podešavanje Prozora

Podešavanje izgleda CMD prozora podrazumijeva prilagodbu sučelja. Sve postavke koje postavite možete sačuvati ili podešavati tokom rada.

Na naslovnu traku kliknite Desnom Tipkom Miša (DTM) pa potom na naredbu Properties

Otvara Vam se dijalog prozor sa karticama (tabovima) na kojima podešavate izgled i određene parametre CMD prozora. ( font, izgled, boje, history....)

 • kartica Options (Opcije)
  • veličina kursora
  • način prikazivanja naredbenog prompta
  • povijest (History) naredbi
 • kartica Font (slova)
  • veličina fonta
  • tip fonta
 • kartica Layout (izgled)
  • veličina prozora
  • pozicija prozora
 • kartica Collors (boje)
  • boja fonta
  • boja pozadine

 

 

U koliko želite kopirati, zalijepiti tekst i slično tada koristite Desnu Tipku Miša (DTM) na naslovnoj traci ili u samom polju prozora.

Npr: Ako želite kopirati neki tekst (help) iz CMD prozora tada DTM na prazan prostor prozora, izaberite opciju MARK a potom kliknite Lijevom Tipkom Miša (LTM) na početak teksta, zadržite tipku i povucite pokazivač na kraj teksta. Otpustite LTM i pritisnite tipku ENTER. (ovim ste selektirani tekst kopirali u Clipboard (Međuspremnik) i sada otvorite npr: Word i naredba Zalijepi (Paste)

I na kraju, evo jedan primjer kako treba podesiti CMD prozor da bi se prikazivala naša slove sa posebnim znakovima (Č, Ć, Ž, Š) recimo ako imate nekakav program za DOS a da Vam funkcionira u Windowsima. http://ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=45

 

Adsense sponzor 
Copyright 2009 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr