Adsense sponzorIZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD  
 

HOME

   
1 UVOD
2 CMD sintaksa i XP naredbeni interpreter
3 Parametri i Prekidači
4 Kretanje pomoću tipki
5 Podešavanje prozora
6 Zamjenski znakovi
7 Editiranje TXTdatoteka
8 Posebni simboli u CMD naredbi
9 BATCH datoteke u CMD
10 HELP u CMD prozoru
11 ERROR u CMD prozoru
 

-- NAREDBE U  CMD-u --

  ASSOC
  AT
  ATTRIB
  BREAK
  CACLS
  CALL
  CD
  CHCP
  CHDIR
  CHKDSK
  CHKNTFS
  CLS
  CLIP
  CMD
  COLOR
  COMP
  COMPACT
  CONVERT
  COPY
  DATE
  DEL
  DIR
  DISKCOMP
  DISKCOPY
  DOSKEY
  ECHO
  ENDLOCAL
  ERASE
  EXIT
  FC
  FIND
  FINDSTR
  FOR
  FORMAT
  FTYPE
  GOTO
  GRAFTABL
  HELP
  IF
  LABEL
  MD
  MKDIR
  MODE
  MORE
  MOVE
  PATH
  PAUSE
  POPD
  PRINT
  PROMPT
  PUSHD
  RD
  RECOVER
  REM
  REN
  RENAME
  REPLACE
  RMDIR
  SET
  SETLOCAL
  SHIFT
  SORT
  START
  SUBST
  TIME
  TITLE
  TREE
  TYPE
  VER
  VERIFY
  VOL
  XCOPY
   
   
12 PING
13 IPCONFIG
14 NETSTAT
15 ROUTE
16 NSLOOKUP
17 ARP
18 TRACERT
19 TELNET
20 NET Commands
   
 

Adsense sponzor
NAREDBENO SUČELJE (Command Prompt line)

Zadavanje naredbi, parametri i prekidači Search This Web Site

Adsense sponzor 
ZADAVANJE NAREDBI

U naredbenom prozoru mogu se koristiti svi znakovi na tipkovnici. Morate obratiti pažnju na to da pri zadavanju imena datoteka i foldera (mapa) ne možete koristiti specijalne znakove. Ako razdvajate naziv datoteke poželjno je umjesto razmaka staviti znak podvlake (_)
Ako pak imate naziv datoteke sa razdvojenim dijelovima imena tada je poželjno staviti naziv datoteke pod navodnike.

Kada zadajete neku naredbu, potrebno je da poznajete njene parametre i sintaksu. Ako niste sigurni utipkajte naziv naredbe a potom /? (npr: attrib /?  ili dir /?)

Naredbe se najčešće zadaju u obliku: Što je parametar i attribut pogledaj OVDJE

ime_naredbe [parametar 1]..... [parametar "n"] [/attribut 1].....[/attribut "n"]

ili

ime_naredbe [/attribut 1].....[/attribut "n"] [parametar 1]..... [parametar "n"]

Windows naredbeni prompt (Command Prompt) ne pravi razliku između velikih i malih slova, ali se preporuča korištenje malih slova rad preglednosti i jednoznačnosti.

Prekid neke naredbe koja je započeta možete izvršiti istovremenim pritiskanjem tipki CTRL+C na tipkovnici.

PARAMETRI

Parametri naredbe su nizovi znakova. Parametri se odvajaju razmakom.
Tipični parametri su:

  • IZVOR  (source) - lokacija na disku ( particiji) gdje se nalaze datoteke ili folderi nad kojima se vrši naredba
  • ODREDIŠTE (destination) - lokacija na disku (particiji) gdje se pohranjuje rezultat naredbe

Ako imate naziv datoteke sa razdvojenim dijelovima imena tada je poželjno staviti naziv datoteke pod navodnike.

dir ime foldera

nije isto što i

dir "ime foldera"

jer u prvom slučaju sistem tumači niz "ime" i "datoteke" kao dva parametra.
Ali bi zato mogli pisati dir ime_foldera kao naredbu i jedan parametar.

Tako na slici ispod možemo vidjeti ispravnu i neispravno napisanu naredbu DIR (koja nam izlistava sadržaj foldera ( direktorija) NAZIV FOLDERA (ovim nazivom  je imenovan folder na mom disku C:\naziv foldera ) da sam se kojim slučajem našao u folderu tada je dovoljno napisati samo naredbu dir da bih dobio izlistanje svih subfoldera i datoteka.

PREKIDAČI

Prekidači su znakovi kojima se tumači kako izvesti naredbu. U naredbenoj liniji (retku) (eng. Command Prompt line) prekidač ima izgled slova kojem prethodi kosa crta u desno (/) (SLESH =>  čitaj SLEŠ).

Za primjer pogledajmo naredbu dir /p

Prekidač (switch) /p označava pauzu (pogledajte help naredbe DIR). Zbog čega treba koristiti ovaj prekidač za pauzu?
Zbog toga što ako imamo puno foldera i datoteka (probajte ovu naredbu napisati ovako C:\dir windows pa ćete vidjeti kako će screen izlistati (i "protrčati") na brzinu sve foldere i datoteke. E da bi mogli vidjeti sve foldere nakon svakog kraja izlistanja koje stane u prozor napravit će se pauza i pisat će na dnu prozora "Press any key to continue"

Dakle, sve prekidače neke naredbe možemo vidjeti kada upišemo naziv naredbe u obliku npr:  naredba /?

 

Adsense sponzor 
Copyright 2009 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr