IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

   
1 USPOREDNA TABLICA BROJEVNIH SUSTAVA
   
2 DECIMALNI
2.1 KONVERZIJA DEC u BIN
2.2 KONVERZIJA DEC u HEX ( DEC => BIN => HEX )
2.3 KONVERZIJA DEC u OCT ( DEC => BIN => OCT )
   
3 OCTALNI
3.1 KONVERZIJA OCT u DEC
3.2 KONVERZIJA OCT u BIN
3.3 KONVERZIJA OCT => HEX
   
4 HEKSADECIMALNI
4.1 KONVERZIJA HEX => DEC
4.2 KONVERZIJA HEX => BIN
4.3 KONVERZIJA HEX => OCT
   
5 BINARNI
5.1 KONVERZIJA BIN => HEX
5.2 KONVERZIJA BIN => DEC
5.3 KONVERZIJA BIN => OCT
   
 

Adsense sponzor   
   
   
   
   
   
   
   
 

2.2  KONVERZIJA DEC u HEX ( DEC - BIN - HEX )

Search This Web Site

Adsense sponzor
S obzirom da znamo da je DECIMALNI sustav skup od brojeva koji se nižu od 0, 1, 2, 3, 4, 5......
a HEXADECIMALNI sustav predstavlja brojevni sustav sa bazom 16 trebamo postupiti na slijedeći način.

PRVI NAČIN:

DEC to HEX


DRUGI NAČIN:
Pretvorimo DEC u BIN => BIN u HEX

Primjer 1.

1. Konvertiramo DECIMALNI broj u BINARNI ( vidi gore kako se vrši konverzija )
Ovom konverzijom smo dobili da je 128 DEC = 10000000 BIN

2. Sada dobiveni BINARNI broj konvertiramo u HEXADECIMALNI
Da bi izvršili konverziju iz Binarnog u Hexadecimalni podijelimo Binarni broj na grupe po 4 znamenke počevši sa desna na lijevo pa tako slijedi
10000000 = ( 1000 = 8 0000 = 0 ) = 80 ( Pogledajte usporednu tablicu brojevnih sustava )
 ovo vidimo iz usporedne tablice brojevnih sustava


Primjer 2.

1. Konvertiramo DECIMALNI broj u BINARNI ( vidi gore kako se vrši konverzija )
Ovom konverzijom smo dobili da je 209 DEC = 11010001 BIN slijedi konverzija u HEX

2. Sada dobiveni BINARNI broj konvertiramo u HEXADECIMALNI
Da bi izvršili konverziju iz Binarnog u Hexadecimalni podijelimo Binarni broj na grupe po 4 znamenke počevši sa desna na lijevo pa tako slijedi
11010001 = ( 1101 = D 0001 = 1 ) = D1 ( Pogledajte usporednu tablicu brojevnih sustava )


ovo vidimo iz usporedne tablice brojevnih sustava


Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana