IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

   
1 USPOREDNA TABLICA BROJEVNIH SUSTAVA
   
2 DECIMALNI
2.1 KONVERZIJA DEC u BIN
2.2 KONVERZIJA DEC u HEX ( DEC => BIN => HEX )
2.3 KONVERZIJA DEC u OCT ( DEC => BIN => OCT )
   
3 OCTALNI
3.1 KONVERZIJA OCT u DEC
3.2 KONVERZIJA OCT u BIN
3.3 KONVERZIJA OCT => HEX
   
4 HEKSADECIMALNI
4.1 KONVERZIJA HEX => DEC
4.2 KONVERZIJA HEX => BIN
4.3 KONVERZIJA HEX => OCT
   
5 BINARNI
5.1 KONVERZIJA BIN => HEX
5.2 KONVERZIJA BIN => DEC
5.3 KONVERZIJA BIN => OCT
   
 

Adsense sponzor   
   
   
   
   
   
   
   
 

2.1  KONVERZIJA DEC u BIN

Search This Web Site

Adsense sponzor
Primjer kako se konvertira Decimalni broj 128 i 116 u Binarni broj pomoću tehnike DIJELJENJA.

- Decimalni broj podijeliti sa 2 ( bazom binarnog sustava ), te zapisati ostatak.
- Rezultat prethodnog dijeljenja podijeliti sa 2, te opet zapisati ostatak...
- i tako dijeliti sve dok rezultat ne bude 0.
- Nakon toga ostatke dijeljenja prepisati u obrnutom redoslijedu od dolje prema gore !

DEC to BIN

Pogledajte rezultata dijeljenja broja 116. Ovdje nedostaje prva znamenka 0 ( nula ), no naravno ako na zadnjem Nulu dijelimo sa 2 rezultat je nula  pa pišemo ( 0 ) nulu, a to je prva znamenka binarnog broja koja se na slici ne vidi. ( potrebno je da imamo 8 znamenki binarnog broja ( 8 bitova )

PRIMJER ZA ONE KOJI KORISTE maximalan decimalni broj 255 . ( Ciljam na IP adrese u računalnim sistemima koje se sastoje od OCTETA ( Byte ) a svaki OCTet ima 8 Binarni znamenki )

Kako brzo možemo Konvertirati DECIMALAN broj u BINARNI broj ( u jednom OCTetu ili Byte-u )
 

Za brzo konvertiranje DEC => BIN koristimo ovu tablicu ( koju naučimo napamet ) mislim na prva dva reda.

Idemo vidjeti na primjeru broja 116.
S obzirom da je naš broj 116 manji od 255 idemo se voditi mislima:

- prvi sa lijeva je 128, njega neću on je veći od 116 => pišem nulu ( 0 )
- drugi do prvog je 64 ( upola manji od prvog ) a i manji je od 116 i sa njime počinjem zbrajanje, pamtim ga i pišem jedinicu ( 1 )
- treći do drugog je 32 ( upola manji od drugog ) pribrajam ga onom koji sam upamtio , 64+32=96, pišem jedinicu ( 1 )
- četvrti do trećeg je 16 ( upola manji od trećeg ) pribrajam ga prethodnom zbroju 64+32+16=112, pišem jedinicu ( 1 )
- peti do četvrtog je 8 ( upola manji od četvrtog ) ako ga pribrojim prethodnom zbroju imat ću više od 116, dakle pišem nulu ( 0 )
- šesti do petog je 4 ( upola manji od petog ) imam zbroj 64+32+16=112+4=116, dakle pišem jedinicu ( 1 )
- gotovo, ostale pišem sve nule ( 0 )

I sada znamo da je 116 DEC => 01110100 BIN

Ako ovu konverziju probate uraditi na Windows-Calculatoru dobti ćete rezultat kao na gornjoj slici na kojoj sam dijelio brojeve, jer calculator ne prikazuje nulu ( 0 ) na početku broja

Za primjer idemo vidjeti kako izgleda DEC broj 1 kada ga pretvorimo u BIN
DEC 1 => 00000001 BIN  ( ako provjerite  sa Win-Calculatorom onda će te dobiti  1 DEC = 1 BIN )
No podsjetite se da sam rekao da ciljam na IP adrese a jedan OCTet u IP adresi ima 8 znamenaka.

Možda se čini teško ovako, ali kada dobro upamtite tablicu i poredak brojeva s lijeva na desno to će Vam biti šala za izračunati. Naravno samo decimalni brojevi do 255.
( Mogli bi ste i veće brojeve ali bi tada morali znati slijed brojeva ispred 128 tj. potencije baze 2 )

AKo želite znati i taj slijed pogledajte link http://ic.ims.hr/forum/viewtopic.php?t=411 sliku 4.


Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana