IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

   
1 USPOREDNA TABLICA BROJEVNIH SUSTAVA
   
2 DECIMALNI
2.1 KONVERZIJA DEC u BIN
2.2 KONVERZIJA DEC u HEX ( DEC => BIN => HEX )
2.3 KONVERZIJA DEC u OCT ( DEC => BIN => OCT )
   
3 OCTALNI
3.1 KONVERZIJA OCT u DEC
3.2 KONVERZIJA OCT u BIN
3.3 KONVERZIJA OCT => HEX
   
4 HEKSADECIMALNI
4.1 KONVERZIJA HEX => DEC
4.2 KONVERZIJA HEX => BIN
4.3 KONVERZIJA HEX => OCT
   
5 BINARNI
5.1 KONVERZIJA BIN => HEX
5.2 KONVERZIJA BIN => DEC
5.3 KONVERZIJA BIN => OCT
   
 

Adsense sponzor   
   
   
   
   
   
   
   
 

DECIMALNI BROJEVNI SUSTAV ( baza 10 )

Search This Web Site

Adsense sponzor
DECIMALNI BROJEVNI SUSTAV ( dekadni sustav )

predstavlja brojevni sustav s bazom 10.
To znači da u tom brojevnom sustavu za označavanje brojeva koristimo 10 znamenki, i to:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ( deset znamenki = baza 10 )

Kako za sastavljanje decimalnog broja na raspolaganju imamo 10 navedenih znamenki, niz decimalnih brojeva ide ovako:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... ………

Daljnji rast decimalnog niza možete vidjeti u usporednoj tablici na LINKU ovog dokumenta.

Pogledajmo sada kako izgleda decimalni zapis broja 128:

decimalni brojevni sustav

Dakle, ovdje svaku znamenku broja ( označenu plavom bojom ) množimo s brojem 10 ( zato što broj 10 predstavlja bazu decimalnog sustava ) potenciranim s brojem koji predstavlja redni broj mjesta gdje se znamenka nalazi ( počevši s desne strane prema lijevoj, s tim da prvo mjesto ( crvena boja ) označavamo sa 0, drugo sa 1, treće sa 2 itd….).

Zapamtite ovaj način označavanja rednog broja mjesta znamenke!
Bit će vam od koristi pri konverziji jednog brojevnog sustava u drugi.

U primjeru broja 128 znamenka 1 nalazi se na trećem mjestu od desne strane .
Sa brojem 10 na 2 množi se zato što 10 predstavlja bazu decimalnog sustava a potencija 2 predstavlja redni broj mjesta ( s desna ) gdje se znamenka nalazi ( uvažavajući pravilo da prvo mjesto označavamo sa 0, drugo sa 1, treće sa 2, itd. )
 


Adsense sponzor
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2020 - IvanC - Sva prava pridržana