HOME www.ic.ims

   
1 Uvod u AutoCAD 2010
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
rada
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 2D i 3D radni prozor RIBBONS in AutoCAD
15 Crtanje, Kotiranje, Promjene i 3D modeliranje
16 PRAVOKUTNO CRTANJE
17 PLOT - PRINT - ISPIS
18 Shortcut key
   
- AutoCAD 2007
   
AutoCad tutoriali

 

 

TUTORIALI ZA AutoCAD 2010 - Web tutorial Auto CAD for dummy

9. STATUSNA ALATNA TRAKA  AutoCAD-a 2010
(Status Bar in AutoCAD 2010)

Search This Web Site
Kao dio radnog prozora AutoCAD-a 2010 nalazi se i STATUSNA alatna traka (Status Bar) koja sadrži gumbe ( buttone ) za uključenje ili isključenje grupe funkcija prilikom crtanja. Kada je gumb plavkast tada je aktivna dotična grupa funkcija sa svojim postavkama. Na statusnoj traci nalaze se funkcijski gumbi za : SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OSNAP, OTRACK, DUCS, DYN, LWT, MODEL.

U toku rada započetog crtanja linije slobodno možete aktivirati i deaktivirati neki od gumba na statusnoj traci bez bojazni da će te prekinuti započetu radnju crtanja linije.
Npr: kada započnete crtati neku liniju i kliknete na radnu površinu a potom želite tu liniju spojiti na tangentu nveć nacrtane kružnice za koju nišan nije uključen, jednostavno kliknete na gumb OSNAP desnom tipkom miša, uključite opciju za nišan tangente klik na OK i nastavite ciljati na tangentu kružnice na crtežu.

Uočite da kada jednom započnete neko crtanje i kliknuli ste prvi klik za početak, bez problema možete se prebacivati na neki drugi prozor ili gumb neke funkcije na statusnoj traci ( Help AutoCAD-a, IE, OE, Photoshop i slično ) a potom vratiti u radni prozor AutoCAD-a i nastaviti započeto crtanje.

Status Bar lijeva strana

AutoCAD 2010 Status Bar

 

Status Bar desna strana

AutoCAD 2010 Status Bar

SNAP MODE

- Funkcijski gumb Snap uključuje/isključuje opciju kojom smo odredili koliki će biti korak pomoćne mreže ( GRIDA ) tj. kako će se kretati kursor po crtežu. Ovdje obratite pažnju, ako ne možete pokazivačem miša kliknuti točno na određeno mjesto na crtežu, već Vas AutoCAD 2010 stalno pozicionira na neko najbliže mjesto tada Vam je SNAP uključen a korak je velik. Jednostavno isključite SNAP klikom na gumb.
Na donjoj slici uočite da možete odrediti korak po želji po osi X i osi Y ( na slici je to 10 jedinica razmaka između susjednih točaka ), isti se uključuje/isključuje sa ( F9 ) .
Za postavljanje parametara na pojedini mod kliknite Desnom tipkom Miša (DTM) na pojedini gumb pa potom na Settings

GRID DISPLAY

 - Također uočite da se na istoj kartici može uključiti/isključiti Grid pomoćnu mrežu ( F7 )

Grid Display u AutoCAD-u 2010

ORTHO MODE

- Ortogonalno crtanje ili PRAVOKUTNO crtanje, to znači da kada uključite ovu funkciju linije koje ćete povlačiti mišem bit će pravokutne u odnosu na UCS i možete crtati samo pod kutem koji je postavljen a to je 90 stupnjeva.

crtanje pomoću ORTHO moda u AutoCAD-u 2010

POLAR TRACKING

- Polarno praćenje koordinata prilikom crtanja linija, ako je ova funkcija uključena tada je Ortho automatski isključen jer prilikom crtanja sa POLAR funkcijom možete mišem crtati linije pod kutem koji zadate a također možete postaviti i crtate li sa Apsolutnim ili Relativnim koordinatama prilikom crtanja linije.

AutoCAD 2010 - Polar Tracking settings

AutoCAD 2010 - crtanje sa uključenim Polar Tracking gumbom

OBJECT SNAP

- Nišanjenje ( ciljanje ) u određenu točku neke linije izvodi se sa uključenom funkcijom OSNAP koja u sebi sadrži neke osnovne pozicije na liniji, kružnici, liku i slično .

ENDPOINT, MIDPOINT i ostali nišani ( ciljanici ) za ostale točke vezivanja pojavljuju se samo kada smo uključili OSNAP mod  ( i uključili pojedine nišane ). Sve linije na crtežu, kružnice itd.. imaju vezne točke za NIŠANE ( ciljanike ) tako da razlikujete GRIP ( hvataljke ) od NIŠANA ( ciljanika ).

BTW: NIŠAN ( ciljanik ) radi poput magneta, kada se približite nekoj točki vezivanja i pojavi se NIŠAN, bez obzira jeste li precizno na dotičnoj točki ili ne, dovoljno je kliknuti i AutoCAD 2010 će vezati se uz prikazani nišan.
ZATO obratite pažnju ! kada u blizini imate više nišana ( zumirajte dovoljno crtež da vidite za koji nišan se vežete )

Nišani ( ciljanici ) OSNAP moda : F3

Endpoint - Krajnja točka linije
Midpoint - Središnja točka linije
Center - Centar kružnice
Node - Točka ( point )
Quadrant - Kvadrant kružnice
Intersection - Sjecište dvije linije
Extension - Produžetak linije

AutoCAD 2010 - Object Snap settings

OBJECT SNAP TRACKING - F11 - Praćenje Object Snap Tracking (OSNAP-a)

Sa F11 uključujemo grupu nišana ( ciljanika ) za  praćenje:

Intersetion
Perpendicular - Pravi kut na određenu liniju
Tangent - tangenta kružnice
Nearest - Najbliža točka
Apparent intersection - Najbliže sjecište
Parallel - Paralelna linija

Ako uključite OTRACK mod tada imate aktivnu dodatnu pomoćnu crtkanu liniju koja Vam pomaže da liniju koju crtate uskladite sa nekom linijom ( točkom ) na već nacrtanom dijelu crteža.

AutoCAD 2010 - Object Snap Tracking

Kako funkcionira OTRACK mod, pogledajte na linku OTRACK MODE. ( OTRACK mod VIDEO Download ovdje )

DYNAMIC UCS (DUCS)

- Uključenje Dynamic UCS-a za ljepljenje UCS-a na ravninu ili plohu tijela, prilikom uključenog DUCS-a i klikom na ikonu Origin na toolbaru UCS pa potom na pozicioniranje pokazivača na bilo koju plohu tijela, automatski se ta ploha označava ( iscrtkano ) i kada kliknemo na nju UCS se priljepi na plohu i pozicionira.

AutoCAD 2010 - DUCS, Dynamic UCS

AutoCAD 2010 - primjena DUCS na crtežu

DYNAMIC INPUT (DYN)

- Uključenje Dynamic Inputa (DYN) za informacije prilikom crtanja .

AutoCAD 2010 - Dynamic Input DYN settings

AutoCAD 2010 - primjena DYN na crtežuLINEWEIGHT (LWT)

- Uključenje Lineweight (LWT), prikaza debljine linija. Kada je uključen ovaj gumb tada ćemo imati prikazane linije sa njihovim debljinama, ako ga isključimo sve su linije iste debljine.

AutoCAD 2010 - Lineweight settings

AutoCAD 2010 - primjena LWT na crtežu UCS 2D

Adsense sponzor


UCS 3D

MODEL OR PAPER SPACE

Zadnja funkcija koju ću obraditi je MODEL OR PAPER SPACE primjenjuje se kada plotamo ( planiramo ispisati crtež na papir ) i uključenjem/isključenjem ovog gumba prebacujemo se u Layout pogledu između Modela i Paper-a ( model/papir ).
Prilikom pogleda u LAYOUT MODEL-u možemo unutar okvira pomjerati crtež i zumirati ga, rotirati i slično, dovoljno je kliknuti dvoklik u okvira koji je deblje linije nego u Paper modu.

AutoCAD 2010 - Layout/Model space

Kada se prebacimo u LAYOUT PAPER pogled tada ne možemo ništa mijenjati osim atributa npr: sastavnice i slično.
U pogledu LAYOUT- PAPER možemo pomoću gumba WINDOW odrediti veličinu okvira u kojem će se prikazati crtež a isto tako nakon selektiranja pomoću hvataljki možemo mijenjati veličinu okvira.

AutoCAD 2010 - Layout/Paper space

SKRIVANJE / OTKRIVANJE naziva kartica MODEL, LAYOUT

AutoCAD 2010 - skrivanje kartice (tab) Modela i Layout

Adsense sponzorAdsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2010 - 2020 - IvanC -
ic.ims.hr