HOME www.ic.ims

   
1 Uvod u AutoCAD 2010
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
rada
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 2D i 3D radni prozor RIBBONS in AutoCAD
15 Crtanje, Kotiranje, Promjene i 3D modeliranje
16 PRAVOKUTNO CRTANJE
17 PLOT - PRINT - ISPIS
18 Shortcut key
   
- AutoCAD 2007
   
AutoCad tutoriali

 

 

TUTORIALI ZA AutoCAD 2010 - Web tutorial Auto CAD for dummy

4. POKRETANJE AutoCAD-a 2010

Search This Web Site
AutoCAD 2010 pokrećemo preko gumba Start na alatnoj traci Windows XP-a ili preko direktnog klika na ikonu ili datoteku koja je rađena u AutoCAD-u 2010. Ovdje se neću zadržavati jer smatram da trebate imati osnove predznanja za rad u Windows XP operativnom sustavu i znati kako se pokreće neka programska aplikacija.

Nakon pokretanja AutoCAD-a 2010 pojavljuje Vam se prozor poput ovoga na slici ispod gdje trebate odabrati vrstu rada u AutoCADu. Ako želite malo detaljnije postavke za navedene opcije tada kliknite na gumb Next a ako ne kliknite na gumb Skip i preskočite ove postavke

Initial Setup AutoCAD 2010

Ako ste kliknuli na gumb Skip na prethodnom prozoru pojavljuje vam se slijedeći prozor gdje možete uključiti opciju da vam se prilikom ponovnog pokretanja pojavljuje ovaj prozor sa izborom opcija a ako ne želite isključite ga. Inače ovaj Initial Setup možete pokrenuti i u samom radnom prozoru AutoCAD 2010 klikom na Tools => Options => tab User Preferences i na gumb Initial Setup. Klik na gumbStart AutoCAD

Initial Setup AutoCAD 2010 - skip


Ovdje želim još napomenuti da prilikom startanja AutoCAD 2010 možete prilagoditi početno pokretanje tako da vam prikaže Advance Setup za postavljanje osnovnih parametara.

Da bi u startu prilikom pokretanja AutoCAD 2010 imali opciju za postavljanje određenih parametara (units, i slično) potrebno je u prvom startanju pokrenuti naredbu Startup. Za uključenje STARTUP dijalog prozora pratite slijedeću sliku ispod. Dakle u Command Line utipkajte naredbu STARTUP a potom pritisnite tipku ENTER, ako Vam se prikaže 0 znači da je startni prozor isključen, upišite 1 i pritisnite enter, sada će Vam se prilikom slijedećeg pokretanja AutoCAD-a 2010 pojaviti startup prozor. ( Dakle 0 je za isključen a 1 za uključen )

Startup command AutoCAD 2010

Kada slijedeći puta budete pokretali AutoCAD 2010 pojavit će vam se dijalog prozori kako slijedi ispod. Ovdje možete birati dvije opcije Advance Setup ili Quick Setup

Nakon toga pojavljuje vam se slijedeći prozor kao na slici ispod za postavljanje Units. Postavljanje jedinica kao i njihove preciznosti

Postavljanje jedinca mjerenja kuta kao i njegove preciznosti (prikaza u decimalama ili ne)

Postavljanje polaznog smjera crtanja kutova -  EAST (Istok)Postavljanje smjera crtanja Counter Clockwise u smjeru obrnuto od kazaljke na satu (u GEODEZIJI se postavlja na Clockwise)

Ovdje u opciji AREA možete postaviti veličinu područja za crtanje (a ne morate, ali tada ćete se koristiti mjerilom za ispis na papir (PLOT-anje)

Adsense sponzorAdsense sponzorKad smo već kod određivanja veličine područja za crtanje, u koliko ste isključili STARTUP dijalog prozor, i nadalje možete postaviti veličinu područja, granice crtanja.

- u Coomand Line upišite naredbu LIMITS a potom zadajte veličinu područja (npr: za papir A4 upišite 210,297 pa pritisnite Enter)
Uočite da prvo ide širina a potom dužina (u 2D nema visine pa tako nije dobro reći širina i visina). Dakle širina papira je 210 jedinica a dužina papira je 297 jedinica (naravno za mjernu jedinicu u postavkama ćemo odabrati milimetre). Također možete uočiti da je ovo PORTRAIT položaj papira, za LANDSCAPE položaj papira treba upisati 297,210.

- Sa tekstualnog izbornika odaberite naredbu Format => Drawing Limits i dalje upišite kako slijedi u prethodnom slučaju.
Ako želite u radnom prozoru vidjeti cijelo područje crtanja koje ste odabrali zumirajte pogled pomoću ikone-gumba ZOOM
(ili Command: upišite Z + enter, potom upišite A + enter, što znači ALL (sve))
(možete uključiti GRID DISPLAY funkcijski gumb - prikaz pomoćne mreže, za provjeru gdje Vam se nalazi područje crtanja)

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2010 - 2020 - IvanC -
ic.ims.hr