HOME www.ic.ims

   
1 Uvod u AutoCAD 2010
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
rada
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 2D i 3D radni prozor RIBBONS in AutoCAD
15 Crtanje, Kotiranje, Promjene i 3D modeliranje
16 PRAVOKUTNO CRTANJE
17 PLOT - PRINT - ISPIS
18 Shortcut key
   
- AutoCAD 2007
   
AutoCad tutoriali

 

 

TUTORIALI ZA AutoCAD 2010 - Web tutorial Auto CAD for dummy

3. VRSTE KOORDINATA U AutoCAD-u 2010

Search This Web Site
Vrste koordinata u AutoCAD-u. Uočite ove vrste koordinata i dobro ih razmotrite. Na slikama se vidi način na koji se koordinate upisuju u naredbenu liniju. Ove kordinate ću razraditi kasnije a za sada je važno da shvatite shemu kordinata i njihov način primjene tj. upisa ( ispod naziva vrste kordinate ).

Naravno za unos neke od niže navedenih naredbi za koordinate važno je ISHODIŠTE (polazna točka u kojoj se nalazimo, a na osnovu nje ćemo izabrati koju od navedenih naredbi koordinata ćemo koristiti.)

U ovom tutorijalu neću objašnjavati svaku posebno jer na slijedećim linkovima je objašnjeno za svaku posebno

- Vrste 2D koordinata i primjeri za svaku posebno
- Vrste 3D koordinata i primjeri za svaku posebno

Autocad - Vrste 2D koordinata - pravokutne. apsolutne, relativne , polarne kordinate

Adsense sponzor

 

Adsense sponzor 

Autocad - Vrste 3D koordinata - pravokutne. apsolutne, relativne , polarne, cilindrične i sferoidne  kordinate

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2010 - 2020 - IvanC -
ic.ims.hr