HOME www.ic.ims

   
1 Uvod u AutoCAD 2010
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
rada
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 2D i 3D radni prozor RIBBONS in AutoCAD
15 Crtanje, Kotiranje, Promjene i 3D modeliranje
16 PRAVOKUTNO CRTANJE
17 PLOT - PRINT - ISPIS
18 Shortcut key
   
- AutoCAD 2007
   
AutoCad tutoriali

 

 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2010 - 2D i 3D radni prozor u AutoCAD-u 2010 - 2D i 3D Workspace - RIBONI u AutoCADu

14. 2D i 3D radni prozor u AutoCAD-u 2010
(RIBONI u AutoCADu 2010)

Search This Web Site
Prilikom pokretanja AutoCAD 2010 otvara vam se defaultni radni prozor (Workspace) i pozicionirani ste u 2D Drafting & Annotation. Taj radni prostor izgleda kao na slici ispod. Uočite na njemu RIBBON izbornike koji su u stvari slikoviti prikaz naredbi poznatih u starijim verzijama AutoCAD-a.

Netko se snalazi bolje u jednom prikazu izbornika a netko u drugom. Ja preferiram workspace poput onoga na linku 6 kao u AutoCAD-u 2010. Jednostavno se brže snalazim i manje klikova mi treba da bi došao do neke radnje. Zašto ? pa naredba koja se vidi na alatnoj traci dostupna je odmah 1klik, a na RIBBONu je potrebno ponekada dva klika da bi pokrenuo neku naredbu a da ne govorim o prebacivanju na RIBBON pa opet otvaranje cijelog RIBBONa pa klik na naredbu. No svatko ima svoj stil rada i navike.

S obzirom da je ovo tutorijal sa osnovama za početnike, prikazat ću samo neke RIBBONE koji se najčešće koriste u radu, ostalo je na vama da ih istražite.

2D Drafting and Annotation workspace

Dakle, uočite na radnom prozoru za 2D crtanje RIBBON izbornike koji su vezani uz 2D crtanje sa naredbama koje su slikovito prikazane po grupama (alatnim trakama). Ovdje nema tekstualnog itbornika ("File menu" ili Clasic menu bar) ali ga možete uključiti preko Quick Access Toolbara pomoću padajućeg izbornika koji se nalazi na vrhu prozora.

AutoCAD 2010 - 2D Drafting and Annotation workspace

RIBBON HOME i ANNOTATE na radnom prozoru - 2D Drafting and Annotation workspace

AutoCAD 2010 - RIBBON Home DRAW AutoCAD 2010 - RIBBON Home MODIFY AutoCAD 2010 - RIBBON Home LAYERS AutoCAD 2010 - RIBBON Annotation DIMENSIONS

3D Modeling workspace

AutoCAD 2010 - 3D Modeling workspace

Adsense sponzorRIBBON HOME i VIEW na radnom prozoru - 3D Modeling

AutoCAD 2010 - RIBBON Home Modeling AutoCAD 2010 - RIBBON Home Solid Editing and Draw AutoCAD 2010 - RIBBON View Coordinates

AutoCAD Classic workspace

AutoCAD 2010 - AutoCAD Classic workspace

SKRIVANJE I PRIKAZIVANJE RIBBONA U AUTOCADU 2010

U radnim prozorima 2D Drafting & Annotation i 3D Modeling, sve RIBBONe koji su prikazani u radnom prozoru, možete sakriti po potrebi i ponovno prikazati ako vam nedostaje vidno polje radnog prostora tj. crteža. Klikom na gumb Minimize to Panel Titles

AutoCAD 2010 - Minimize to Panel Titles

Sada imate ovakvu situaciju u radnom prozoru gdje se ne vide RIBBONI (slikovito/grafički). Uočite opet isti gumb za slijedeću radnju ali ovaj puta pod nazivom Minimize to Tabs. Uočite da nema RIBBONa ali ostaju njihovi nazivi. Klikom na naziv RIBBONa isti vam se otvara u stilu padajućeg izbornika. Naravno ovi nazivi RIBBONa ovise o tome koju ste grupu odabrali sa gornjeg tekstualnog izbornika (Home, Annotate, View....) Sve ovo vrijedi i za 3D Modeling Workspace radni prozor.AutoCAD 2010 - Minimize to Tabs

Adsense sponzorAko ponovno kliknete na gumb ali sada pod nazivom Minimize to Tabs radni prozor će izgledati kao na slici ispod. Sada imate samo tekstne naslove grupa RIBBONa, klikom na neki od naziva grupe trenutno će vam se  prikazati cijela grupa sa RIBBONIma. Uočite opet da je gumb sa kojim smo do sada radili promijenio naziv, i klikom na njega ponovno prikazujemo sve RIBBONe u standardnom početnom prikazu.

AutoCAD 2010 - Show Full Ribbon

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2010 - 2020 - IvanC -
ic.ims.hr