HOME www.ic.ims

   
1 Uvod u AutoCAD 2010
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
rada
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 2D i 3D radni prozor RIBBONS in AutoCAD
15 Crtanje, Kotiranje, Promjene i 3D modeliranje
16 PRAVOKUTNO CRTANJE
17 PLOT - PRINT - ISPIS
18 Shortcut key
   
- AutoCAD 2007
   
AutoCad tutoriali

 

 

TUTORIALI ZA AutoCAD 2010 - Web tutorial Auto CAD for dummy - lajeri i kotni stilovi - Layers style

13. LAYERS i KOTNI STIL u AutoCAD-u 2010

Search This Web Site

LAYERS (layeri - slojevi)

Prilikom pripreme za crtanje trebamo voditi računa o Layerima (slojevima) i obavezno planirati njihove postavke. Kod crtanja postoje neka pravila debljina linija, ista možete downloadati na OVOM linku.

AutoCAD 2010 - Layers, slojevi

Što su LAYERI (layers) ili slojevi

Zamislite ih kao PROZIRNE PVC FOLIJE koje se koriste kod predavanja u edukacijama (školama) na grafoskopu.
NA svakoj foliji (Layer) nalazi se dio crteža u određenoj boji a kada ih posložite jedan na drugi dobijete izgled kompletnog crteža. Kako uklanjate određenu foliju (Layer) tako se ona ne vidi prilikom projiciranja na platno.

Tako isto rade i LAYERS (slojevi) u AutoCAD-u 2010. Svaki Layer (sloj)  ima svoju određenu boju, debljinu i vrstu linije, a na Layeru možemo uključivati i isključivati dijelove da bi se Layer uopće vidio/prikazao ili eventualno plotao (printao)

Evo nekoliko primjera Layera iz jednog crteža koji se sastoji od 4 layera (sloja):

I na kraju kada preklopimo sve Layere jedan preko drugoga imamo gotov crtež

 Postavljanje LAYERS radimo preko Toolbara LAYERS. Za crtanje nekog složenijeg crteža u 2D trebamo planirati debljine linija, boje, vrste linija, a u 3D trebamo planirati sve elemente koji će činiti završni crtež. Tako ako planiramo crtati neku kuću u 3D moramo planirati da imamo Layer za svaki element od kojeg će se sastojati gotov crtež (npr: Layer za: tlocrt, zidove, prozore, vrata, grede, rogove, krov, dimnjak, terasu, staklenu stijenu itd...

Klikom na gumb Layer Properties Manager aktiviramo dijalog prozor Dotičnog Managera i u njemu kreiramo nove Layere, brišemo, određujemo boju, vrstu i debljinu linije, klikom na žutu lampicu (sijalicu) uključujemo ga ili isključujemo.

Primjer Layera za gornji crtež (ima ih i viška ali to ne smeta, jednostavno ih možete isključiti (deaktivirati sa pogleda) klikom na sijalicu))

Ako želimo izmijeniti neki od parametara layera potrebno je kliknuti na dotični parametar a potom promijeniti ga pa potvrditi obavezno na APPLY i klik na OK.
Ovdje želim samo spomenuti parametar Layera FREEZE. Važno je znati da ima isti efekat kao i sijalica (isključuje pogled na dotični layer) ali s tom razlikom što Freeze nakon isključenja (pretvara se u pahuljicu snijega) u potpunosti iz memorije (RAM-a) izbacuje veličinu prostora koji je layer zauzimao i time rasterećuje računalo za brži rad, dok se to ne događa kada isključimo pogled na layer na sijalicu.

Primjer planiranih Layers za izradu jedne kuće. Pogled na kuću u ovom trenutku je Realistic View (u kojem s emogu dodavati MATERIALS, materijali za realističan prikaz zidova od cigle, crijepa na krovu itd) btw; pogledajte link 1 - uvodne slike


PROBLEM SA POZICIJOM LAYERA (prikazivanje određenog Layera u front pogledu)

U koliko imate problem sa pozicijom Layera (ovdje mislim na poziciju jedan iznad drugoga) potrebno je određeni Layer pozicionirati na mjesto da nam bude prioritetni u prikazu.

Za primjer uzmimo jednu običnu liniju koju smo nacrtali u nekoliko boja i nekoliko Layera ali sve linije su iste debljine.
- Layer1 => Žuta
- Layer2 => Plava
- LAyer3 => Crvena

Ako Layere zamislimo kao prozirne folije, i postavimo ih jednu preko druge, vidjet ćemo samo onu liniju one boje koja se nalazi u Layeru koji je na vrhu (najgornji). Linije ispod nećemo vidjeti jer ih prekriva najgornji Layer.

Gledajući s aspekta AutoCAD-a vidimo također liniju tj. Layer koji je u FRONT položaju. Ovo Front podrazumijeva najgornji Layer. Ako isključimo najgornji Layer vidjet će nam se slijedeći Layer koji je sada u tom trenutku najgornji.
Međutim ako dođete u situaciju da crtate nekakav crtež sa više Layera i linije Vam se preklapaju a tako mora ostati tj. svi Layeri moraju biti uključeni tada imate mogućnost da postavite Layer u određeni FRONT položaj, dakle da bude prvi vidljiv prilikom otvaranja crteža.

Uočimo na slici ispod tri Layera i liniju koja se preklapa u sva tri Layera (drugačije boje). Bez obzira koji Layer je "Current" prilikom snimanja uvijek će nam se vidjeti Layer3 crvene boje, jer smo ga zadnjeg napravili i snimili crtež. (zamislite kompliciran crtež sa puno linija koje se preklapaju a Layeri trebaju biti uključeni).

Da bi postavili određeni Layer (u ovom slučaju želimo PLAVU liniju postaviti uvijek vidljivu prilikom otvaranja crteža) u FRONT pogled koristite gumb DRAWORDER sa tollbara MODIFY II. Bez obzira koji nam je TEKUĆI (Current) Layer kliknimo na gumb DRAWORDER a potom na liniju CRVENE boje + ENTER,

U command Line naredbenom redu uočite slijedeće (u ovom slučaju ja sam čak i napisao slovo B što znači Back)

a to sve izgleda tako što ćemo CRVENU liniju na koju smo kliknuli postaviti iza PLAVE koja je ispod nje (BACK)

I na kraju imamo rezultat da nam je PLAVA linija vidljiva prilikom svakog pokretanja (otvaranja) crteža.


DIMENSIONS STYLE (KOTNI STILOVI)

Također trebamo isplanirati KOTNI STIL za kotiranje dotičnog crteža.
U njemu ćemo prilagoditi linije, boju, debljinu, veličinu kotnih završetaka, visinu slova itd....

Modificiranje kotnog stila započinjemo preko Toolbara => STYLES

AutoCAD 2010 toolbar Styles

Ili alatna traka (toolbar) Dimension => Style 
ili Tekstualni izbornik Format => Dimension Style
ili klikom na gumb na alatnoj traci STYLES 

Nakon klika na gumb otvara nam se dijalog prozor Styles Managera, na kojem imamo nekoliko gumba.

Na lijevoj strani selektiramo naziv stila a potom na gumbu Modify modificiramo promjene ili ako želimo kreirati novi stil tada kliknemo na gumb NEW. Upišemo naziv novog stila koji je baziran (Start With) na prethodno odabranom i klikom na gumb Continue nastavimo.

Otvara nam se novi prozor u kojem je aktvna kartica LINES a na njoj podešavamo postavke kako slijedi na slici ispod. Za pojašnjenja što je što (ako ne znate engleski) pogledajte LINK

Nadalje imamo karticu Symbols and Arrows (simboli i izgled strelice)

Nadalje imamo karticu za TEXT i podešavanja istog

Nadalje imamo karticu FIT za prilagođavanje

Adsense sponzorNadalje imamo karticu PRIMARY UNITS (mjerne jedinice) itd itd...

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2010 - 2020 - IvanC -
ic.ims.hr