HOME www.ic.ims

   
1 Uvod u AutoCAD 2010
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
rada
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 2D i 3D radni prozor RIBBONS in AutoCAD
15 Crtanje, Kotiranje, Promjene i 3D modeliranje
16 PRAVOKUTNO CRTANJE
17 PLOT - PRINT - ISPIS
18 Shortcut key
   
- AutoCAD 2007
   
AutoCad tutoriali

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2010 - Web tutorial Auto CAD for dummy

11. NAJČEŠĆE KORIŠTENE NAREDBE  AUTOCAD-a

Search This Web Site

Naredba Način zadavanja naredbe Command Namjena
Line AutoCAD 2010 - Line, linija line crtanje ravne linije (crte)
Construction Line AutoCAD 2010 - Construction line, zraka xline crtanje zrakaste linije iz središta
Polyline AutoCAD 2010 - Polyline, polilinija pline
pl
crtanje polilinije - linije koja nema srednju hvataljku
Polygon AutoCAD 2010 - Polygon, višekutnik polygon crtanje poligona - višekutnika

trokut, četverokut, peterokut, šesterokut ...

Recetangle AutoCAD 2010 - Recetangle, pravokutnik rec
recetangle
crtanje pravokutnika

kvadrata ili kvadra

Arc AutoCAD 2010 - Arc, luk arc crtanje luka
Circle AutoCAD 2010 - Circle, krug - Circular, Kružnica circle
c
crtanje kružnice ili kruga
Revision Cloud AutoCAD 2010 - Revision Cloud revcloud crtanje isječka crteža u obliku oblačića
Spline AutoCAD 2010 - Spline, prostoručna linija spline crtanje valovite linije

 

prostoručna linija

Ellipse AutoCAD 2010 - Ellipse, elipsa ellipse crtanje elipse
Make Block AutoCAD 2010 - Make Block, napravi blok block kreiranje bloka od gotovog crteža

poput vrata ili prozora koje kasnije samo insertiramo

Insert Block AutoCAD 2010 - Insert Block, umetanje bloka u crtež insert umetanje prethodno nacrtanog bloka u crtež
Wblock Snimanje bloka u datoteku
- wblock
- određivanje ( pick point ) hvatišta bloka
- selektiranje dijela crteža ( ili kompletnog ) koji će prikazivati blok
wblock snimanje bloka u datoteku
Point    AutoCAD 2010 - Point, točka i vrste točaka u Autocadu point crtanje točke

ako točku definiramo po izgledu tada ćemo je moći vidjeti

Hatch AutoCAD 2010 - Hatch, šrafiranje hatch šrafiranje dijela crteža omeđenog granicom (boundary) ili regionom
Region AutoCAD 2010 - Region, regija region kreiranje regije ( zajednićke površine ) od više linija ili polilinija
Linear AutoCAD 2010 - Linear, kotiranje pod pravim kutom dimlinear pravokutno kotiranje
Aligned Dimensions AutoCAD 2010 - Aligned Dimensions, kotiranje pod kutom dimaligned kotiranje pod bilo kojim kutom
Arc Length AutoCAD 2010 - Arc Lenght, kotiranje dužine luka dimarc kotiranje dužine luka
Radius AutoCAD 2010 - Radius, kotiranje polumjera kruga dimradius kotiranje radiusa kružnice - polumjera
Diameter AutoCAD 2010 - Diameter, kotiranje promjera kruga ili kružnice dimdiameter kotiranje diametra kružnice - promjera
Angular AutoCAD 2010 - Angular, kotiranje kuta dimangular kotiranje kuta
Copy AutoCAD 2010 - Copy, kopiranje crteža ili dijela crteža copy kopiranje crteža, linije, 2D lika, 3D tijela
Mirror AutoCAD 2010 - Mirror, zrcaljenje ili preslikavanje objekta na crtežu miror zrcaljenje, preslikavanje crteža preko određene osi-linije
Offset AutoCAD 2010 - Offset, kopiranje i odmak linije offset dupliranje linije (polilinije) sa određenim odmakom od osnovne linije
Array AutoCAD 2010 - Array, umnožavanje objekta na cretžu array kopiranje objekata u nizu
- pravokutno ili kružno raspoređene

Adsense sponzor


 
Move AutoCAD 2010 - Move, pomjeranje objekta, linije ili crteža move pomjeranje ( pomicanje ) objekta, linije, crteža itd..
Rotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotate 3D

AutoCAD 2010 - Rotate, rotiranje ili zaokretanje objekta na crtežu

AutoCAD 2010 - Rotate 3D, rotiranje 3D objekta

rotate
ro
rotiranje objekta, crteža, linije...
Trim AutoCAD 2010 - Trim, odsjecanje dijela linije trim
tr
odsjecanje dijela linije
Extend AutoCAD 2010 - Extend, produženje linije extend
ex
produljenje ili produživanje  linije
Chamfer AutoCAD 2010 - Chamfer, zasjecanje ili skošenje vrha spojenih linija chamfer
cha
skošenje vrhova, bridova,

ili dvije spojene linije pod kutom

Fillet AutoCAD 2010 - Fillet, zaobljenje spoja vrha dvije linije fillet
f
Zaokruživanje dvije spojene linije ( objekta ), spajane dvije linije sa kružnim lukom određenog promjera
Explode AutoCAD 2010 - Explode, rastavljanje objekta ili crteža na dijelove explode rastavljanje spojenog crteža u dijelove ( linije ) npr: regiona u linije ili kompletnog crteža (objekta) na sve linije od koji je nacrtan
Edit Polyline AutoCAD 2010 - Edit Polyline, spajanje više linija u jednu liniju pedit Uređivanje polilinije
Polysolid AutoCAD 2010 - Polysolid, crtanje 3D tijela polysolid crtanje 3D objekta sa visinom
Box AutoCAD 2010 - Box, crtanje 3D tijela kvadra ili kocke box crtanje 3D tijela ( kocke, kvadra.. )Cone AutoCAD 2010 - Cone, crtanje stošca cone crtanje stošca
Extrude AutoCAD 2010 - Extrude, izdizanje 3D tijela extrude izvlačenje visine 2D lika ( kreiranog regiona )
Union AutoCAD 2010 - Union, spajanje dva ili više crteža, tijela u jedno union spajanje dva objekta u jedan

Adsense sponzorSubtract AutoCAD 2010 - Subtract, odsjecanje dijela lika, ili 3D tijela subtract odsjecanje jednog objekta od drugog 
Dimensions Style AutoCAD 2010 - Dimensions Style, podešavanje kotnih stilova dimstyle podešavanje kotnog stila

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2010 - 2020 - IvanC -
ic.ims.hr