HOME

1 VIEW alatna traka
2 TOP
3 BOTTOM
4 LEFT
5 RIGHT
6 FRONT
7 BACK
8 SW ISOMETRIC
9 SE ISOMETRIC
10 NE ISOMETRIC
11 NW ISOMETRIC
12 Ortogonalna projekcija
 
 

Adsense sponzorTUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

1. VIEW - alatna traka
(RAZNI POGLEDI NA CRTEŽ)

Search This Web Site

Adsense sponzorRazni pogledi na crtež - Alatna traka ( toolbar ) VIEW

je osnovna traka za pogled na crtež u određenom položaju ( projekciji ) a koristimo je prilikom 3D crtanja. Iste naredbe možemo koristiti i preko Tekstualnog izbornika VIEW. Traku možemo smještati bilo gdje na radnom prozoru po sistemu Drag and Drop ( povuci i spusti )

View alatna traka - toolbar in Autocad
 
view menu

Ako ste posjetili link ORTOGONALNO CRTANJE tada ste mogli uočiti da nam je alatna traka VIEW važna za razne poglede na crtež.

Uočite da izgled UCS-a nije isti kao i u 2D crtanju. Za promjenu izgleda  UCS-a uradite slijedeće:

- Sa tekstualnog izbornika odaberite grupu naredbi View => Display => UCS Icon => Properties.
Odaberite izgled opcije za 3D.

 

 

 

 

Pomoću gumba ( ikona ) na alatnoj traci View možete odabrati određeni pogled na crtež.

1. Top - pogled odozgo ( ravnina X-Y ) => TLOCRT
2. Bottom pogled odozdo ( ravnina X-Y )
3. Left - pogled sa lijeva ( ravnina Y-Z ) => BOKOCRT
4. Right ( pogled sa desna ( ravnina Y-Z )
5. Front - pogled sprijeda ( ravnina X-Z ) => NACRT
6. Back - pogled odostraga ( ravnina Y-Z )
7. SW Isometric - 3D pogled sa Jugozapada ( South-West )
8. SE Isometric - 3D pogled sa Jugoistoka ( South-East )
9. NE Isometric - 3D pogled sa Sjeveroistoka ( North-East )
10. NW Isometric - 3D pogled sa Sjeverozapada ( North-West)

Ako zarotirate UCS tada neće vrijediti napisi iznad za ravnine.

U navedenim linkovima na izborniku možete pogledati sve poglede pojedinačno na jednom završenom 3D crtežu.
Radi boljeg pregleda i dočaravanja pogleda ja sam upotrijebio Conceptual Visual Style..

Adsense sponzor
Primjere koje ću pokazati u narednim linkovima možete DOWNLOADATI na svoje računalo i UNZIPATI datoteku pa otvoriti u Autocad-u. KLIKNI OVDJE  i OVDJE

Inače u 3D crtanju možete koristiti WireFrame, Realistic Visual Style, Conceptual Visual Style kao i ostale koji se nalaze na alatnoj traci Visual Style.

REALISTIČAN POGLED NA CRTEŽ

Kad smo već kod pogleda na crtež, želim napomenuti da u Autocad-u možete koristiti razne slike kao materijale za prikazivanje određenih površina poput: zida od cigle, staklenih površina, itd....

Na ovom crtežu ispod ja sam upotrijebio neke slike da bih dočarao materijale od kojih je kuća sagrađena.
Uočite na crtežu da sam za razne površine koristio različite Materials, npr: za cokl, za travu, za stazu oko kuće, za krov, za zid od sitne cigle, za prozore ... )

Realistic View in AutoCAD

Kako se koriste materijali ( Materials ) za crtež. ?
Kao prvo samo u pogledu Realistic Visual Style ( alatna traka View Style ) možete vidjeti dodane Materials za određene površine.

Za korištenje Realistic Visual Style potrebno je da na računalu imate dosta RAM memorija kao i što veću brzinu CPU - Procesora. Prilikom Renderiranja crteža ovi elementi su važni.

Slijedeći formati datoteka su podržani za dodavanje materijala na crtež u Autocad-u

  • TGA (.tga)
  • BMP (.bmp, .rle, .dib)
  • PNG (.png)
  • JFIF (.jpg, .jpeg)
  • TIFF (.tif)
  • GIF (.gif)
  • PCX (.pcx)

KAKO DODATI NEKI MATERIJAL NA ODREĐENU POVRŠINU CRTEŽA  ( Add Materials in Autocad )

Odmah Vam savjetujem da prilikom dodavanja nekog materijala određenoj površini, aktivirate samo dotičnu površinu ( plohu ). Kako to možete uraditi bez pogreške?Tako što ćete isključiti iz pogleda sve ostale LAYERE i ostaviti uključen samo Layer koji se odnosi na dotičnu plohu ( površinu ). Mogu Vam napomenuti da recimo npr: možete dodati određene tipove zidnih tapeta na svaki zid u sobi ako ste dobro isplanirali crtež. ( Materials se može dodati samo na plohu ili zatvoreno područje , pogledajte link za REGION )

Ovdje želim napomenuti da Vam se folder u kojem su smještene slike materijala u Autocad-u 2007 koje možete koristiti nalazi na putanji ( path stazi ) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Textures\.  U koliko ne vidite ovaj folder u Windows Exploreru, uključite opciju Show Hiden Files preko Tools => Options ( Alati => Odrednice Mape => Prikaz )

Vi možete smjestiti TEXTURES folder gdje želite a po potrebi dadavati određene texture materijala u isti folder.

PRIMJER 1. Dodavanje slike ( Materials ) zida od sitne cigle na vanjski zid crteža kuće.

 
Uzmimo za primjer da nam zid kuće izgleda ovako. ( ovaj zid nacrtan je naredbom POLYSOLID )

U Command Line promptu upišite naredbu MATERIALS + Enter
Otvara Vam se dijalog prozor za rad sa materijalima, poput ovoga na slici ispod.

 

Kada ste pripremili površinu na koju ćete dodati material ( dakle  sakrili sve ostale Layere - slojeve ) i pokrenuli naredbu Materials, potrebno je na dijalog prozoru odabrati 3D oblik geometrije materijala klikom na gumb br. 1 izaberite koju vrstu modela ćete koristiti. Naravno mi imamo ravnu plohu zida pa ćemo koristiti  Swatch Geometry KOCKE.

Sada imamo ovakav prozor

Naredni korak bio trebao biti da odaberete CREATE NEW MATERIAL klikom na gumb br. 2 i otvara Vam se prozor poput ovoga, u kojem odredite naziv materijala i opis.

Slijedeći korak je pronalaženje teksture za naš materijal zida koji imamo već pripremljen. Kliknite na gumb br. 3 SELECT. Nakon toga nam se otvara Folder u kojem se nalaze naše teksture ( ako otvarate prvi puta pronađite folder u kojem se nalaze teksture )

Odabirom datoteke koja sadrži određenu teksturu u gornjem dijelu dijalog prozora imamo dva geometrijska modela i izgled teksture. Sada  nam se gumb Select preoblikovao u naziv datoteke koju smo odabrali. Pored gumba naziva datoteke imamo gumb

    

Pomoću gumba koji sam nazvao Modify ( ADJUST BITMAP ) možete mijenjati parametre teksture na određenoj površini. Igrajući se parametrima podesite da se cigle oslikavaju na površini crteža u nekakvom realnom pogledu.

Nakon odabira materijala - teksture potrebno je texturu primijeniti na površinu crteža. To uradite klikom na gumb br. 4
( vidi sliku gore ) a gumb ima naziv Apply Material to Objects. Pokazivač miša Vam se preoblikuje u "četkicu kista" kojim trebate kliknuti na površinu crteža na koji želimo primijeniti texturu.
AKo niste isključili ostale Layere može Vam se dogoditi da se tekstura ne zalijepi na određenu željenu površinu pa stoga obavezno isključite ostale Layere.

Naravno, na početku sam rekao da sve ovisi kako ste isplanirali crtež, tako ćete moći i koristiti određene teksture. npr: Ako imate zid kuće koji će biti od sitne cigle i dio zida koji će biti od nekog drugog materijala, morate voditi računa da ta dva zida ne budu spojena u jednu površinu ( UNION ) tj. vezana jedan za drugi. Trebaju biti dvije odvojene plohe koje naizgled čine jednu. Tada ćete moći iskoristiti teksturu za svaki zid odvojeno ( najbolje je da ih stavite svaki u zaseban Layer ).

U crtežu, DWG datoteka, koji možete downloadati na ovoj stranici ( link gore ) možete vidjeti izvornu datoteku kako se unutar zidova mogu postaviti zidne tapete ( za svaku površinu zida na koji idu tapete, na svaki zid dodao sam jednu zatvorenu površinu na koju sam primijenio teksturu tapeta.
PAŽNJA! Ovdje postoji jedan problem, Nećete moći vidjeti izgled materijala koje sam koristio jer nemate TEXTURE koje sam upotrijebio. Ali barem možete vidjeti Layere pa upotrijebite sami neke materijale po želji.

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr