HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 9

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću kako se crta 2D lik korištenjem naredbe LINE, CIRCLE, ARRAY  TRIM, Tan-Tan-Radius

Da se razumijemo, ja prikazujem primjer kako bi ja nacrtao crtež. Svaki pojedinac ima svoj sistem i način crtanja i ovaj crtež se može nacrtati na više načina. Tako da nemojte se držati striktno ovih koraka koje ja prikazujem. Crtajte crtež onako kako Vi mislite da Vam je najlakše. ( Naravno koristite sve moguće naredbe za koje znate i redoslijed koraka kakav želite. )

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama. Defiinirao sam boje linija tj. Layere. Naravno uz ovo odmah bi trebali kreirati i svoj kotni stil  radi Plotanja na papir i vidljivosti elemenata kotnog stila )

 Gotov crtež izgleda ovako.  Uočite brojeve linija na crtežu, njih sam postavio da bi ste lakše mogli pratiti tutorial i korake.
 

KORAK 1.

Dakle crtež je obris brodske elise. Na crtežu ima dovoljno kota da bi ste isti mogli nacrtati. Što nam je prvo potrebno nacrtati.?
Pogodili ste , potrebno je nacrtati trokraku simetralu koja će nam biti vodič. Ne mora biti baš simetrala, mogu i neke pomoćne linije. ( Vama na volju ).

Prvo ćemo narednom LINE ( ORTHO uključen ) nacrtati okomitu simetralu. Nakon toga istu možemo pomoću naredbe POLAR ili naredbe ARRAY kopirati  ili ponovno nacrtati.

Idemo preko naredbe gumb za POLAR mod. ( OVAJ primjer ću samo pokazati iako ne moramo crtati donje dvije simetrale, već možemo sve preko Array. )  Kliknimo desnom tipkom miša ( DTM ) na gumb POLAR => Settings i postavimo kut ( Angle ) 30°.

Zašto sam rekao da u Polar Settingsima postavimo 30° a naš kut između simetrala je 120° ?
Zato što je 90° + 30° = 120°  ( ili 360° - 30° = 330° ) . Sjećate se Koordinatnog sustava sa početka ove web stranice. Dakle, uključimo OSNAP i nacrtajmo druge dvije linije. Pogledajte sliku ispod.

Da se razumijemo, iste linije ste mogli nacrtati ARRAY naredbom ali ove dvije donje nam čak nisu sada ni potrebne ( njih sam dao samo za primjer, sve ovisi tko crta i kako razmišlja ).

KORAK 2.

Napomeno sam da ima više načina početka crtanja. U nastavku tutoriala, ja ću izbjeći ove dvije donje simetrale jer ću ih kasnije naredbom ARRAY dobiti tako što ću rotirati okomitu. Idemo dalje.

Slijedeći korak crtanja je kružnica 1, 2, 4 i 5.
Tekući ( Set Current ) Layer nam je boja linije crteža. Dakle klik na naredbu CIRCLE a potom pomoću nišana Osnap klik na donji dio okomite simetrale i u Command Line promptu upišite Radiuse ili Diametre, kako već želite. Ja ću preko radiusa 20 i 36.

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <36.0000>: R
Requires numeric radius, point on circumference, or "D".
Specify radius of circle or [Diameter] <36.0000>: 36

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <36.0000>: R
Requires numeric radius, point on circumference, or "D".
Specify radius of circle or [Diameter] <36.0000>: 20

Sada uočite okomite kote na simetrali ( 152 i 192,  U stvari 152+40=192 ). Dakle nekako trebamo na simetrali doći do tih dimenzija sa polazom iz središta kružnica. Kako ?
Tako što ćemo iskoristiti neku pomoćnu liniju neke druge boje koju ćemo kasnije  obrisati.
Dakle, kreirajmo novi Layer ili iskoristimo "Defpoints" Layer samo privremeno s obzirom da ćemo linije na kraju obrisati. Postavimo Layer Defpoints kao Tekući, ORTHO uključen i klik na naredbu LINE. Pomoću Osnap nišana za Endpoint kliknimo na donji dio crvene linije ( simetrale ), pomjerimo pokazivač miša u smjeru North ( okomito gore do kraja ) i u Command line upišimo 152 + Enter => 40 + Enter => pritisnimo ESC tipku da završimo crtanje linije.

To izgleda kao na slici ispod.

Sada imamo polazne točke za naše kružnice 4 i 5

KORAK 3.

Dakle idemo nacrtati kružnice 4 i 5.
Tekući Layer je sada boja linije crteža ( kod mene žuta ). Klik na naredbu ( gumb ) CIRCLE a potom pomoću OSNAP nišana za Endpoint kliknimo na mjesto spajanja prethodno nacrtane dvije linije ( na crtežu bijele boje ). To će biti centar naše kružnice br. 4. ( Radius 100 ) Isto to ponovimo za kružnicu br. 5 ( Radius 60 ) s time da ovaj put Osnap nišan Endpoint nam je na gornjem kraju bijele linije.

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: R
Requires numeric radius, point on circumference, or "D".
Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: 100

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <100.0000>: R
Requires numeric radius, point on circumference, or "D".
Specify radius of circle or [Diameter] <100.0000>: 60

To sada izgleda ovako.

KORAK 4.

Slijedeći korak je crtanje kružnice br. 6 ( radiusa 40 ). Ovu kružnicu ćemo nacrtati pomoću naredbe Draw => Cricle => Tan-Tan-Radius.
Kliknite na prvu kružnicu ( u ovom slučaju je to br. 4 a potom na kružnicu br. 2 i upišite vrijednost 40 + Enter

KORAK 5.

Sada idemo malo koristiti naredbu TRIM. Prvo ćemo odsijeći dio kružnice br. 6.
Dakle klik na naredbu TRIM a potom selektirajte kružnice br. 4 i 2. Sada su one crtkanim linijama označene. Pritisnimo Enter da završimo selektiranje pa kliknimo na donji dio kružnice br. 6. da se odsiječe višak kružnice u točkama dodirivanja sa ostalim kružnicama + ESC. To izgleda ovako kao na slikama ispod.

KORAK 6.

Slijedeći korak je odsijecanje ( trimanje ) kružnice br. 4.
Dakle klik na naredbu TRIM a potom selektirajte kružnicu br. 5 i ostatak kružnice br. 6 ( na gornjoj slici označena linija 6a ) + Enter da završite selektiranje a potom klik na desni dio kružnice 4 + ESC tipka. To izgleda kao na slici ispod.

KORAK 7.

Sada trebamo nacrtati liniju ( br. 3 ) koja pod kutom od 15° čini šiljasti kut u odnosu na okomitu simetralnu liniju ( crvene boje ). No sada ovdje trebamo dobro proučiti crtež. Zašto.
Trebamo malo razmisliti odakle krenuti sa linijom tj. iz koje točke i tada se spojiti sa kružnicom ili obratno. Idemo promotriti malo crtež ( prva slika ovog tutoriala ). Uočimo da se linija veže tangencijalno na kružnicu 5 i gdje završava ?
Ako malo boje pogledamo i kada bi produžili liniju br. 3 vidjeli bi da ona završava u sjecištu okomite simetrale i kružnice br. 1. ( u stvari to je točno u Osnap nišanu Quadranta ).

Što ćemo uraditi.? kao prvo idemo uključiti nišan za Tangentu

OSNAP nam je aktivan. Sada Kliknimo na naredbu LINE a potom pomjerimo pokazivač miša na kružnicu br. 5 u desnom dijelu kružnice ( otprilike gdje nam se linija treba vezati ), kada se pojavi nišan za Tangentu kliknimo na kružnicu, sada trebamo uraditi nešto što nisam do sada objašnjavao, idemo kliknuti desnom tipkom miša ( DTM ) na gumb OSNAP ( ne bojte se neće se izgubiti prethodna radnja ) i u Settingsima uključiti nišan za Quadrant a isključiti za Tangentu .

NAPOMENA: Bilo koju radnju koju ste napravili u Autocadu, isti pamti i Vi se slobodno možete u međukoraku prebacivati s programa na program a da se započeta naredba u Autocadu neće izgubiti ( tako i ja radim ovaj tutorial, započnem neku naredbu pa odradim Screenshot prozora pa se prebacim u grafički program, obradim sliku pa se opet vratim na Autocad i nastavim započeto ;-)

Ovo je međukorak  ( između vezanja pomoću Tangente i drugog vezanja linije pomoću Quadranta.

Sad pomjerimo pokazivač miša na kružnicu br. 1 u donji dio kružnice i kada nam se pojavi nišan za Quadrant III i IV ( oblika romba ) kliknimo LTM + ESC.

Da pojasnim ovo "donji dio kružnice" Quadrant III i IV: Svaka kružnica ima 4 Quadranta. Rombovi ( nišani ) na njoj su nam u stvari koordinatne osi X, Y, -X, i -Y u koordinatnom sustavu.

Sada imamo ovakvu situaciju na crtežu.

KORAK 7.

Slijedeći korak je odsijecanje dijela linije br. 3 naredbom TRIM. Dakle klik na naredbu TRIM a potom selektiramo kružnicu broj 2 ( jer nam je ona granica odsijecanja ) => Enter tipka pa potom klik na dio linije koji se nalazi unutar kružnice.

I sada imamo ovakvu situaciju crteža.

KORAK 8.

Slijedeći korak je uklanjanje dijela kružnice br. 5 naredbom TRIM. Dakle klik na naredbu TRIM a potom selektirajmo liniju br. 3 i liniju 4a. pritisnimo tipku Enter da završimo selektiranje pa potom kliknimo na unutarnji dio kružnice 5 => ESC.

I sada imamo ovakvu situaciju.

KORAK 9.

Slijedeći korak je zaobljavanje linije gdje se sastaju linija br. 3 i kružnica br. 2.
Da bi dobili efekt kao na crtežu mi ćemo nacrtati kružnicu Radiusa 40 koja će se Tangencijalno spajati na liniju br. 3 i kružnicu br. 2. Uključite nišan za Tangentu a isključite nišan za Quadrant ( vidi gornje slike )
Dakle klik na Draw => Circle => Tan-Tan-Radius a potom prvi klik na liniju br. 3 kada nam se pojavi nišan za Tangentu a potom na isti način klik na nišan kružnice br. 2 i upišimo radius 40  + Enter

KORAK 10.

Sada opet trebamo određene dijelove odsjeći naredbom TRIM. Idemo prvo ovaj mali dio linije br. 3 na slici gore ukloniti. Klik na naredbu Trim a potom selektirajte kružnicu br. 7 + Enter  => klik na taj dio linije. Sada imamo ovakvu situaciju kao na slici ispod.

Idemo odsjeći dio novonacrtane kružnice br. 7. Klik na naredbu TRIM a potom selektirajmo liniju br. 3 i kružnicu br. 2 + Enter da završimo selektiranje pa potom klik na desni dio novonacrtane kružnice. Sada imamo ovakvu situaciju a to je i konačan izgled jednog kraka naše elise.

Idemo obrisati bijele linije sa crteža ili isključiti Layer defpoints.

KORAK 11.

Sada kada smo nacrtali jedan krak elise da malo pojasnim od koliko se dijelova sastoji. Sastoji se od 5 dijelova. Ako želimo možemo tih pet dijelova LINIJA konvertirati naredbom EDIT POLYLINE i kreirati jednu Poliliniju ( POLYLINE ). Zašto je ovo dobro uraditi. Dobro je zbog samog selektiranja kada budemo radili sa naredbom ARRAY. Ali i ne moramo, samo tada moramo paziti dobro što selektiramo, a uz to selektiramo i crvenu okomitu liniju ( našu simetralu ). Dakle imamo ovakvu situaciju. ( ovo je ispravno selektiranje samo linija koje će nam trebati za ARRAY naredbu. Kružnice ne trebamo selektirati.

Dakle sada idemo kliknuti na gumb ARRAY a potom na novootvorenom dijalog prozoru izabrati parametre za naš crtež.
Uključimo OSNAP nišan za Endpoint.
Odaberimo Polar Array opciju ( znači kružnu ) a potom totalni broj jedinica 3 i također kažimo Autocadu da želimo kružno za 360°.  Nakon toga kliknimo na gumb Center Point da kažemo Autocadu oko koje točke će rotirati selektirane linije. Potom klik na gumb Select Object i nestat će nam dijalog prozor.
Uočite da se nakon unosa vrijednosti 360 pojavio i kut između rotirajućih elemenata ( 120° )

Selektirajmo sve linije ( osim kružnica ) a to izgleda ovako nakon selektiranja

Pritisnimo tipku Enter da završimo selektiranje i ponovno nam se pojavljuje dijalog box prozor. Sada kliknimo na gumb Preview ili OK.

I na kraju naš crtež izgleda ovako.
 

Adsense sponzor
 

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr