HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 8

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću kako se crta 2D lik korištenjem naredbe LINE, i POLAR modom

PRVI NAČIN CRTANJA CRTEŽA

Da se razumijemo, ja prikazujem primjer kako bi ja nacrtao crtež. Svaki pojedinac ima svoj sistem i način crtanja i ovaj crtež se može nacrtati na više načina. Tako da nemojte se držati striktno ovih koraka koje ja prikazujem. Crtajte crtež onako kako Vi mislite da Vam je najlakše. ( Naravno koristite sve moguće naredbe za koje znate i redoslijed koraka kakav želite. )

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama. Defiinirao sam boje linija tj. Layere. Naravno uz ovo odmah bi trebali kreirati i svoj kotni stil  radi Plotanja na papir i vidljivosti elemenata kotnog stila )

 Gotov crtež izgleda ovako.  Uočite brojeve točaka na crtežu, njih sam postavio da bi ste lakše mogli pratiti tutorial i korake. Također uočite da nam nedostaju neki bitni elementi na crtežu tj. kote.?
Ovaj primjer sam izabrao da bih Vam pokazao kako se snaći ako nemate dovoljno kota. Tada trebate malo logiku i Vaš IQ.

Prvo što trebate uraditi je proučiti kote na crtežu. Da bi nacrtali ovaj crtež krenut ćemo od točke 1, 2, 3 itd.... Nadam se da ste uočili gdje je problem na crtežu. Nedostaju nam kutovi pod kojima možemo nacrtati linije 1-2, 3-4, 6-7, 10-11, 13-14, i 15-16 kao i dužina linije 1-16.

PRVI NAČIN: CRTANJE POMOĆU MIŠA I SMJERA SA DUŽINOM LINIJA

Za uspješno završavanje crtanja ovog crteža potrebno je dobro proučiti sam crtež i kote i ići sa pretpostavkama za ono što nedostaje na crtežu ( to su kutovi pod kojima se crtaju određene linije)

KORAK 1.

Uključen POLAR, i OSNAP za Endpoint. ( ako ne možete odrediti smjer pod kutom tada isključite ORTHO mod )
Krenut ćemo od točke 1.  Dakle idemo razmisliti kako nacrtati liniju 1-2 tj. pod kojim kutom.? Ako malo razgledamo crtež, tada možemo uočiti da ako liniju 13-14 produžimo do linije 1-2 tada ćemo vidjeti da ista pada okomito na liniju 1-2 što znači da je to pod 90°. tako je isti odnos između linija 3-4 i 10-11 a isto tako između. Ako produžimo linije 6-7 i 10-11 vidjet ćemo da završavaju pod pravim kutom. Iz toga možemo zaključiti da nam je šiljati kut crtanja 45° ili tupi kut crtanja 135° ( 45°+ 135° = 180°)  ili ( 45°+ 315°= 360°)

E sada da bi si olakšali crtanje idemo aktivirati gumb za POLAR mod i u njemu postaviti settings Angle=45°


 

Što smo ovim podešavanjem dobili ? Dobili smo to da prilikom crtanja imamo pokazivač za kut kada dođemo sa pokazivačem miša na određeni kut u određenom smjeru.  Na slici ispod je smjer NE sa kutom 45°

Naravno morate znati i ostale metematičke izračune kutova da bi znali kako ćete nacrtati. Na slici ispod imamo dvije linije pod istim kutom u ravnini ali sa različitim načinom crtanja ( prva je u smjeru NW i ima šiljasti kut od 45° ili tupi kut od 135° , dok za razliku od prve druga linija je crtana u smjeru SE i ima šiljasti kut 45° ( -45° po našem koordinatnom sustavu ) ili izbočeni kut od 315° )


Dva kuta su komplementarna ako im je zbroj pravi kut ( 90° ), a suplementarna ako im je zbroj ispruženi kut ( 180° ).
Vrste kutova:
  • Šiljasti kut- 0 do 90 stupnjeva
  • Pravi kut- 90 stupnjeva
  • Tupi kut- 90 do 180 stupnjeva
  • Ispruženi kut- 180 stupnjeva
  • Izbočeni kut- 180 do 360 stupnjeva
  • Puni kut- 360 stupnjeva

Za pravi kut u POLAR modu imat ćemo brojeve 0, 90, 180, 270.

KORAK 2.

Sada smo podesili POLAR mod i idemo na crtanje linija.
Dakle klik na radnu površinu za postavljanje točke 1 a potom pozicionirajmo pokazivač miša u smjeru NE dok nam se ne pojavi POLAR oznaka za kut od 45°. Kada se ista pojavi upišimo u Command Prompt line vrijednost 30 a potom pronađimo smjer E ( kut 0° ) i upišimo vrijednost 30, pa potom smjer NE kut 45° i upišimo vrijednost 60, pa potom smjer E , kut 0°i upišimo vrijednost 30 pa potom smjer S kut 270°i upišimo vrijednost 60 itd itd...

Kada dođete u donji dio crteža tada ćete koristiti kutove 135° i 180°
 

Adsense sponzor
I na kraju kada dođete u točku 16, jednostavno spojite se na Endpoint točke 1.

I na kraju - Potpuno kotiran crtež.

DRUGI NAČIN CRTANJA CRTEŽA

Ovaj crtež možete nacrtati i pomoću Polarnih Relativnih Koordinata ( @udaljenost<kut ) i na kraju se spojiti na Endpoint toč. 1. , ali to ću ostaviti Vama za vježbu. ;-)

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr