HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža - Autocad tangenta na kružnicu

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 7

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću kako se crta 2D lik korištenjem naredbi LINE, CIRCLE,  TRIM, Tan-Tan-Radius,

PRVI NAČIN CRTANJA CRTEŽA

Da se razumijemo, ja prikazujem primjer kako bi ja nacrtao crtež. Svaki pojedinac ima svoj sistem i način crtanja i ovaj crtež se može nacrtati na više načina. Tako da nemojte se držati striktno ovih koraka koje ja prikazujem. Crtajte crtež onako kako Vi mislite da Vam je najlakše. ( Naravno koristite sve moguće naredbe za koje znate i redoslijed koraka kakav želite. )

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama. Defiinirao sam boje linija tj. Layere. Naravno uz ovo odmah bi trebali kreirati i svoj kotni stil  radi Plotanja na papir i vidljivosti elemenata kotnog stila )

 Gotov crtež izgleda ovako.  Uočite brojeve kružnica i linija na crtežu, njih sam postavio da bi ste lakše mogli pratiti tutorial i korake.

Prvo što trebate uraditi je proučiti kote na crtežu. Ja obično krećem tako da napravim pomoćne linije koje će mi služiti za crtanje a koje mogu kasnije obrisati ili sakriti. Njima odredim neku specifičnu boju.

KORAK 1.

Uključen ORTHO i OSNAP nišan za Tangentu, Endpoint.
Kao prvo, nacrtat ćemo pomoćnu vodoravnu liniju ( ja sam crvenu ) koja će nam služiti kao polazne točke za crtanje kružnica.

Command:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <21.0000>: R
Requires numeric radius, point on circumference, or "D".
Specify radius of circle or [Diameter] <21.0000>: 17

Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <17.0000>: 17

Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <17.0000>: 8
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <8.0000>: 8

Obrišite sada crvenu liniju

KORAK 2.

Uključen OSNAP nišan za Tangentu, Endpoint. (Autocad tangenta na kružnicu)
Idemo nacrtati sada lučni dio koji spaja dvije vanjske kružnice 2 i 2a. Za to ćemo koristiti naredbu Draw => Circle => Tan-Tan-Radius ( crtanje kružnice ) . Kada smo pokrenuli naredbu kliknimo na nišan tangente na kružnici 2 a potom na nišan tangente na kružnici 2a i potom upišimo u Command Line prompt radius vrijednost 21. Sada smo dobili kružnicu koja se tangencijalno spaja sa ove dvije kružnice. Uradite to isto i za donji dio crteža.

KORAK 3.

Idemo sada odsjeći višak linija ( dijelova kružnica ) pomoću naredbe TRIM,
Dakle prvo pokrenimo naredbu TRIM a potom kada nam se pokazivač miša preoblikuje u mali kvadratić selektirajmo  kružnice 2 i 2a. Potom pritisnimo Enter tipku da završimo selektiranje.
I dalje nam je pokazivač miša oblika kvadratića. Sada trebamo selektirati dio kružnice koji se treba obrisati odsijeći. Naredba trim pamti selektirane kružnice o ona će u dodirnim točkama obrisati dio kružnice na koji kliknemo. Nakon prvog klika na gornjoj kružnici kliknite i na donju pa potom završite sa tipkom ESC.

Sada imamo ovakvu situaciju.

KORAK 4.

Idemo sada odsjeći višak linija ( dijelova kružnica 2 i 2a ) pomoću naredbe TRIM,
Dakle prvo pokrenimo naredbu TRIM a potom prvo selektiramo objekte ( linije ) koje će biti granične za odsijecanje. U našem slučaju to je linija 3 i 3a ( prva slika ovog tutoriala ) u stvari to su bile naše kružnice gornja i donja koje smo trimali.
Dakle nakon klika na naredbu TRIM i selektiranje linija imamo ovakvu situaciju prije odsijecanja.

A nakon selektiranja pa pritiska tipke Enter za završetak selektiranja i na kraju klika na unutarnje dijelove kružnica 2 i 2a imamo konačan izgled crteža.
 

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr