HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 6

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću kako se crta 2D lik korištenjem naredbi LINE, CIRCLE, FILLET, OFFSET, TRIM, MIRROR, Tan-Tan-Radius,

PRVI NAČIN CRTANJA CRTEŽA

Da se razumijemo, ja prikazujem primjer kako bi ja nacrtao crtež. Svaki pojedinac ima svoj sistem i način crtanja i ovaj crtež se može nacrtati na više načina. Tako da nemojte se držati striktno ovih koraka koje ja prikazujem. Crtajte crtež onako kako Vi mislite da Vam je najlakše. ( Naravno koristite sve moguće naredbe za koje znate i redoslijed koraka kakav želite. )

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama. Defiinirao sam boje linija tj. Layere. Naravno uz ovo odmah bi trebali kreirati i svoj kotni stil  radi Plotanja na papir i vidljivosti elemenata kotnog stila )

 Gotov crtež izgleda ovako.  Uočite brojeve kružnica i linija na crtežu, njih sam postavio da bi ste lakše mogli pratiti tutorial i korake.

Prvo što trebate uraditi je proučiti kote na crtežu. Ja obično krećem tako da napravim pomoćne linije koje će mi služiti za crtanje a koje mogu kasnije obrisati ili sakriti. Njima odredim neku specifičnu boju.

KORAK 1.

Kao prvo, nacrtat ćemo pomoćnu vodoravnu liniju ( ja sam crvenu ) koja će nam služiti kao polazne točke za crtanje kružnica. Njena dužina će biti 75 jedinica.
Na njenim krajevima u Endpoint-u kreirat ću sve četiri kružnice sa polumjerima ( radiusom )

Radius za kružnicu 1 = 6
Radius za kružnicu 2 = 13
Radius za kružnicu 3 = 18 ( diametar ili promjer je 36 )
Radius za kružnicu 4 = 25 ( diametar ili promjer je 50 )

Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <8.0000>:
>>Enter new value for ORTHOMODE <0>:
Resuming CIRCLE command.
Specify radius of circle or [Diameter] <8.0000>: 6

Command:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <6.0000>: 13

Command:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <13.0000>: 18

Command:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <18.0000>: 25

KORAK 2.

Sada ćemo spojiti vanjske kružnice linijom. Prvo idemo uključiti nišan za TANGENTu  kružnice. Kliknite Desnom tipkom miša na gumb OSNAP u Statusnoj alatnoj traci a potom na Settings. Otvara Vam se dijalog prozor "Drafting Settings" na kojem uključite opciju Tangent => klik na gumb OK.

Sada idemo crtati liniju. Gumb za OSNAP mod nam je uključen. Defaultni Layer nam je debela linija ( žute boje ). Klik na gumb LINE . Sada pozicionirajmo pokazivač miša na kružnicu broj 2 i kliknimo kada nam se pojavi nišan za Tangentu potom pozicionirajmo pokazivač miša na kružnicu broj 4 i kada se pojavi nišan za tangentu kliknimo mišem, pa potom pritisnemo tipku ESCAPE za završetak crtanja linije. Ponovimo to isto i za drugu liniju ( donju )

KORAK 3.

Sada ćemo duplicirati prethodno nacrtane vanjske linije sa odmakom od 7 jedinica. Za to ćemo koristiti naredbu OFFSET .
Kliknimo na gornju liniju da je selektiramo a potom kliknimo na gumb naredbe OFFSET ( sada nam se pokazivač miša preoblikovao u mali kvadratić ), u Command Prompt line upišimo vrijednost odmaka 7, pa potom pomjerimo pokazivač miša na jednu od strana selektirane linije ( u ovom slučaju ispod linije ) pa kliknimo LTM mišem. I dalje nam je pokazivač miša mali kvadratić što znači da možemo nastaviti dalje selektirati. Selektirajmo drugu donju liniju a potom pozicionirajmo pokazivač miša iznad nje i kliknimo LTM ( lijevom tipkom miša ). Sada pritisnimo tipku ESCAPE da završimo naredbu Offset.

Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 7

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:[klik na jednu od strana linije]
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:[nastavak selektiranja slijedeće linije]

Uočite na slici iznad da smo iste novodobivene linije mogli nacrtati kao i vanjske linije ali ja sam htio prikazati kako se koristi naredba OFFSET.

KORAK 4.

Sada imamo sve potrebne linije i za nastavak moramo unutarnje linije zaobliti prema vanjskim kružnicama.
To ćemo uraditi sa naredbom DRAW => CIRCLE => Tan-Tan-Radius sa tekstualnog izbornika.
 

Adsense sponzor
Sada pozicioniramo pokazivač miša na gornju unutarnju liniju dok nam se ne pokaže nišan za Tangent, klknimo LTM

Nakon toga pozicionirajmo pokazivač miša na kružnicu broj 4 i kada se pojavi nišan za Tangentu kliknimo LTM.

Sada trebamo u Command Prompt Line upisati vrijednost za Radius ( polumjer ). Upišimo vrijednost 8.

Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr [odabir opcije]
Specify point on object for first tangent of circle: [klik na liniju]
Specify point on object for second tangent of circle: [klik na kružnicu]
Specify radius of circle <25.0000>: 8 [vrijednost radiusa]

Sada imamo ovakvu situaciju kao na slici ispod.

KORAK 5.

Sada trebamo odsjeći višak linija da bi dobili izgled našeg crteža. Za to ćemo koristiti naredbu TRIM.
Kliknimo na naredbu TRIM a potom selektirajmo kružnicu, potom pritisnimo tipku ENTER za završetak selektiranja a potom kliknimo na dio linije koji želimo odsjeći ( obrisati ).

Sada idemo odsjeći dio kružnice koji nam je višak. Opet klik na naredbu TRIM, selektirajte gornju unutarnju liniju a potom kružnicu, pritisnite Enter i tada klik na donji dio kružnice.

Isto tako napravimo kružnicu na lijevoj strani a potom je Trimajmo. Sada imamo ovakvu situaciju. Time smo nacrtali gornji dio unutarnje linije i lukova. Na isti način možemo nacrtati donji dio crteža ( unutarnje linije i dva luka )

KORAK 5a.

Ovdje ću objasniti još jedan način crtanja linija i kružnica kao i trimanja u koraku 5. Zamislite da nismo radili Offset na donjoj vanjskoj liniji tada bi mogli pomoću naredbe MIRROR zrcaliti gornju unutarnju liniju i lukove.

Kako to uraditi ?

Selektirajte gornju unutarnju liniju i lukove na njenim krajevima. To izgleda ovako kao na slici ispod.

Sada kliknite na naredbu MIRROR a potom kliknite na lijevu točku Endpoint crvene linije pa potom klik na desnu točku Endpoint crvene linije, i tada pritisnite tipku ENTER.

Time smo završili crtanje crteža.

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr