HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 5

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću kako se crta 2D lik korištenjem naredbe LINE, FILLET, MIROR

PRVI NAČIN CRTANJA CRTEŽA

Da se razumijemo, ja prikazujem primjer kako bi ja nacrtao crtež. Svaki pojedinac ima svoj sistem i način crtanja i ovaj crtež se može nacrtati na više načina. Tako da nemojte se držati striktno ovih koraka koje ja prikazujem. Crtajte crtež onako kako Vi mislite da Vam je najlakše. ( Naravno koristite sve moguće naredbe za koje znate i redoslijed koraka kakav želite. ) Isto tako ovaj crtež možete nacrtati pomoću koordinata sa kombinacijom naredbi ARC, CIRCLE itd... )
Nadalje ja ću prikazati kako se crta ovaj crtež tako što ću nacrtati polovinu crteža a potom pomoću naredbe MIRROR stvoriti kopiju nacrtane polovica da bi dobio cijeli crtež. ( Naravno ovo mogu jer su dijelovi crteža simetrični. ) Isto tako Vi možete nacrtati samo jednu četvrtinu crteža a potom pomoću naredbe MIRROR dobiti polovinu pa opet pomoću iste naredbe dobiti cijeli crtež.
Kao i u svakom poslu bitan je konačni cilj a kako ste došli do njega to je vaša stvar. ;-)

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama. Defiinirao sam boje linija tj. Layere. Naravno uz ovo odmah bi trebali kreirati i svoj kotni stil  radi Plotanja na papir i vidljivosti elemenata kotnog stila )

 Gotov crtež izgleda ovako.  Uočite brojeve linija na crtežu, njih sam postavio da bi ste lakše mogli pratiti tutorial i korake.

Prvo što trebate uraditi je proučiti kote na crtežu. Ja obično krećem tako da napravim pomoćne linije koje će mi služiti za crtanje a koje mogu kasnije obrisati ili sakriti. Njima odredim neku specifičnu boju. Za ovaj primjer sam odabrao dvije linije , pomoću i tanku liniju. Žuta linija mi je glavna i ona će činiti crtež. Obavezno uključite gumb  za ORTHO mod i gumb za OSNAP mod i aktivirajte opcije za Endpoint, Midpoint, ( F3 ) Tangent ( F11 )

KORAK 1.

Kao prvo, nacrtat ćemo vodoravnu simetralu a na njenom polovištu ( midpoint ) okomito ćemo nacrtati drugu simetralu ( na crtežu plava boja ), ( default layer je pomoc linija plave boje).
Sjecište te dvije linije bit će nam polazište za crtanje. Iz sjecišta ( koje podsjeća na koordinatni sustav ) nacrtat ću crvenu liniju ( default layer je tanka linija crvene boje ) od polovišta vodoravne plave linije na lijevu i desnu stranu sa dužinom  45 jedinica ( dakle crtam dvije linije ). Zašto baš dužina 45. Pogledajte gotov crtež na prvoj slici. Ako gledamo da nam je srednja dimenzija kote 60 ( linija 7 ) pa prema tome polovina je 30 i plus 15 ( linija 4 ) jednako je 45. Time smo odredili granice crteža.
 

KORAK 2.

Sada nacrtajmo okomite pomoćne linije crvene boje sa polazištem na krajevima vodoravnih crvenih linija. S obzirom na kotirani crtež ( desne okomite kote na crtežu ) one trebaju biti dužine 10+20 ( =30 ) da bi dobili poziciju gornjih krajnjih točaka. Zašto 10+20 ? Zato što ćemo imati End point prilikom crtanja linija broj 2 i 4. To izgleda kao na slici ispod.

Da se razumijemo ove pomoćne linije mogli smo crtati tako što bi išli u krug sa crtanjem pomoćne linije ( crvena boja ) i to tako što bi koristeći ORTHo crtali linije slijedeće dužine. 10+20 => pomaknemo miša u desno prema smjeru EAST ( Istok ) potom crtamo linije dužine 15+60+15 => pomaknemo miša u desno prema smjeru SOUTH ( Jug ) potom crtamo linije dužine 20+10 i završavamo u krajnjoj točki pomoćne linije crvene boje (vodoravno ). Tada bi trebali izbrisati liniju dužine 60 i dobili bi već nekakve obrise crteža. ( No to ovisi o Vama )

KORAK 3.

Sada postavimo za tekući Layer ( Set Current ) liniju crteža, u mom slučaju je to "Debela linija" žute boje. OSNAP nam je uključen kao i ORTHO i kliknimo na LINE a potom na vrh crvene linije ( gdje se spajaju ) linije 3 i 4 i kada nam se pojavi Nišan za Endpoint kliknimo i pomjerimo miša u desno ( smjer East ) a potom upišimo u Command Prompt line vrijednost 15, pritisnimo tipku ESC a potom sve opet ponovimo za liniju 3 sa vrijednosšću 20. Naravno to učinite i na desnoj strani sa linijama 3a i 4a. Ovo sve radite preko crvenih pomoćnih linija. Nemojte ih brisati, to ćete na kraju zadatka.

KORAK 4.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ). Sada idemo nacrtati linije 2 i 1 ( 2a i 1a ). Opet trebamo kliknuti na LINE ( gumb ili naredba ) a potom na Endpoint linije 3 kliknemo i pomjerimo miša u desnu stranu ( za liniju 2a u lijevu smjer West ) a potom upišemo u Command Line prompt vrijednost 10. Zašto 10? Pogledajte kotu iznad broja linije 2a ( na gotovom crtežu slika 1. )
Sada pomjerimo pokazivač miša u smjeru SOUTH prema dolje i u Command Line prompt vrijednost 10. Isto to uradimo i na desnoj strani. Sada imamo ovakav crtež kao na slici ispod.

KORAK 5.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Pomoćna linja crvene boje ). Sada idemo nacrtati liniju br. 7 a za to ćemo iskoristiti okomitu pomoćnu liniju iz sjecišta dviju plavih pomoćnih linija. Dakle postavimo Layer Pomoćna linija kao default kliknimo na LINE naredbu a potom pronađimo nišan na sredini vodoravne crvene linije ( Midpoint ili Endpoint ). Kliknimo LTM ( lijevom tipkom miša ) i pomjerimo pokazivač miša u smjeru North ( Sjever ) do kraja plave okomite linije. Dakle okomito prema gore i u Command Prompt line upišimo vrijednost 10+Enter 10 + ESC tipka. Sada smo si pripremili točke polovišta za linije broj 7 i 15.
Ako se pitate "Zašto baš vrijednost dužine linija 10 ?" Pogledajte okomite kote na prvom crtežu a i razmak između tih linije je 10. No nama je važna za sada linja broj 7.

KORAK 6.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ). Dakle sada ćemo nacrtati liniju br. 7 i 5.
Ako pogledate prvu sliku ( gotov kotirani crtež ), uočit ćete da je linija, ukupne dužine 60. Dakle polovina je 30. MI ćemo tako i nacrtati polovinu sa polazištem iz krajnje točke pomoćne linije u prethodnom koraku. Dakle klik na naredbu LINE potom nanišanite na okomitu gornju crvenu pomoćnu liniju i kada Vam se pojavi nišan ( ciljanik ) za Endpoint, kliknite (LTM) a potom pomjerite pokazivač miša u smjeru West i upišite u Command Prompt Line vrijednost 30. Odmah nastavite sa daljnjim crtanjem linije br. 5, tako što pomjerite pokazivač miša u smjeru North i u Command Prompt Line vrijednost 10. Isto to napravite ali samo na desnu stranu smjer East. Sada imamo ovakav crtež kao na slici ispod.

KORAK 7.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ). Sada idemo kutove linija 5 i 7 zaobliti naredbom FILLET ( polumjer je 6 ). Kliknimo na gumb naredbe FILLET a potom u Command Prompt Line upišimo slovo R ( za radius ) + Enter. Sada upišemo vrijednost radiusa broj 6 a potom kliknemo na prvu liniju br. 7 i ona će se preoblikovati u crtkanu liniju. Sada kliknimo na drugu liniju br. 5. Dobili smo zaobljenje sa radiusom 6. ( selektiranje linija možete odraditi i obratno 5 pa 7 )

Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 20.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R
Specify fillet radius <6.0000>: 6 [unos vrijednosti radiusa]
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: [klik na prvu liniju]
Select second object or shift-select to apply corner: [klik na drugu liniju]
Command:

Sada imamo ovakav crtež kao na slici ispod.

KORAK 7.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ). Sada trebamo nacrtati linije br. 14a, 16a, 15, 16, 14.
Ove linije bi mogli nacrtati istim redoslijedom kao i do sada ali ću ja za ovaj dio primjer pokazati nešto drugo. Sjećate se prve pomoćne crvene okomite linije u koraku 5 ovog tutoriala. Njen gornji nišan ( ciljanik ) Endpoint ćemo iskoristiti kao polaznu točku, i idemo crtanjem linija u kružnom toku suprotno od kazaljke na satu.
Dakle klik na gumb LINE a potom nanišanite Endpoint dotične linije na gornjem kraju. Pomjerite pokazivač miša u lijevo ( smjer West ) a potom u Command Prompt Line upišite vrijednost 20 ( linija A ), sada pomjerite pokazivač miša prema dolje ( smjer South ) i u Command Prompt Line upišite vrijednost 10 ( linija B ), sada pomjerite pokazivač miša u desno ( smjer East ) i  u Command Prompt Line upišite vrijednost 40 ( linija C ), sada pomjerite pokazivač miša prema gore ( smjer North ) i u Command Prompt Line upišite vrijednost 10 ( linija D ), sada pomjerite pokazivač miša u lijevo ( smjer West ) a potom u Command Prompt Line upišite vrijednost ( linija E ) da završite u polazišnoj točki. Pritisnite tipku ESC za završetak crtanja. Sada obrišite liniju koja ima vrijednost ( dužinu ) 40, na slici je označena slovom C.

NAPOMENA: Ovdje slovne oznake čine linije na crtežu kako slijedi :

A+E= linija 15 na crtežu
B=14a
C=pomoćna ( nije važno što je žute boje )
D=14
 

KORAK 8.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ).
S obzirom da smo obrisali liniju dužine 40 ( označena slovom C na prethodnoj slici u koraku 7 jer nam je nevažna ) idemo zaobliti kutove linija u radiusu ( polumjeru vrijednosti 8 ). Dakle opet krećemo sa klikom na gumb FILLET a potom odredimo Radius sa vrijednošću 8, pa klik na prvu liniju pa klik na drugu liniju ( koje čine kut ) i to ponovimo na drugoj strani.
Sada imamo ovakvu situaciju crteža kao na slici ispod.

KORAK 9.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ).

Praktično mi smo završili gornju polovicu crteža. Tu polovicu ćemo preslikati u donji dio crteža ( ZRCALITI JE ) pomoću naredbe MIROR .
No prije naredbe zrcaljenja idemo isključiti ( sakriti ) pomoćne linije crvene boje. Dakle kliknite na alatnoj traci LAYERS na gumb sa trokutićem koji otvara padajući izbornik a potom kliknite na sijalicu ispred naziva layera. U mom slučaju to je tanka linija.

KORAK 10.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ). Sada nam se ne vidi tanka crvena linija ( pomoćna ) obrišite OKOMITU plavu liniju i idemo zrcaliti ( preslikati ) gornju polovicu cijelog crteža ( tj. našu polovicu ) ispod plave vodoravne linije.

Idemo prvo OBILJEŽITI sve ŽUTE linije ( naš crtež ). Selektiranje možete vršiti liniju po liniji ili razvlačenjem pravokutnika za selektiranje. Ja ću selektirati sve linije ( NE I PLAVU LINIJU ) tako što ću razvući pravokutnik za selektiranje S DESNA NA LIJEVO DIJAGONALNO ODOZDO PREMA GORE .

Sada imam ovakvu situaciju

Nakon selektiranja provjerite je li Vam uključen gumb za OSNAP mod. Ako nije uključite ga

KORAK 11.

ORTHO i OSNAP uključeni. Layer postavljen ( Debela linja žute boje ). S obzirom da sam selektirao sve linije
( PAŽNJA: obavezno sve linije a zbog toga je najbolje koristiti način selektiranja kako sam i ja uradio ) jer ako selektirate liniju po liniju tada možete doći u situaciju da neku liniju koja je mala ne selektirate.
Dakle slijedeći korak je klik na gumb MIROR na alatnoj traci ili ga pozvati sa tekstualnog izbornika, a potom kliknuti na lijevi kraj ( Endpoint ) plave vodoravne linije pa na drugi kraj opet na Endpoint. Nakon selektiranja provjerite je li Vam uključen gumb za OSNAP mod. Ako nije uključite ga
Zašto nam služi ova plava linija. ? Ona nam služi za granicu preko koje će Autocad zrcaliti ( preslikati kao u ogledalu ) selektirane linije. Proučite slijedeće slike ispod.

Klik 1.

Klik 2. =>  ENTER

Nakon određivanja druge točke putanje zrcaljenja potrebno je pritisnuti tipku ENTER   ( ili kliknuti desnom tipkom miša DTM na radnu površinu ) I naš crtež je završen.
Ako želite preko plave linije nacrtajte drugu ( SIMETRALA ) tako što prvo izaberite Layer Simetrala a potom sakrijte layer u kojem je crtana plava linija.

NAPOMENA : Ovaj crtež se može nacrtati na više načina a sve ovisi o vašoj sposobnosti, kreativnosti i poznavanju naredbi u Autocadu a da ne govorim o poznavanju Koordinatnog sustava i koordinata.

DRUGI NAČIN CRTANJA CRTEŽA

Evo jedan slikoviti primjer. Neću opisivati ali tek toliko da vidite drugi način, koristeći naredbu RECETANGLE, FILLET i par pomoćnih ( zelenih linija )

KORAK 1.

Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:[KLIK na polaznu točku]
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: D
Specify length for rectangles <60.0000>: 70 [dužina pravokutnika VODORAVNE LINIJE]
Specify width for rectangles <40.0000>: 40 [širina pravokutnika OKOMITE LINIJE]
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: [KLIK u QUADRANT IV]
Command:

KORAK 2.

Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: D
Specify length for rectangles <70.0000>: 15 [dužina pravokutnika VODORAVNE LINIJE]
Specify width for rectangles <40.0000>: 20 [širina pravokutnika OKOMITE LINIJE]
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: [KLIK u QUADRANT II za prvi lijevi gornji mali pravokutnik]
Command:

KORAK 3.

Odsijecanje određenih linija velikog pravokutnika.

KORAK 4.

Odsijecanje određenih linija malog pravokutnika.

KORAK 5.

Odsijecanje određenih linija malog pravokutnika.

Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 20.0000 [prijašnji postavljeni radius]
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R [aktiviranje opcije za Radius - polumjer ]
Specify fillet radius <20.0000>: 6 [upis dimenzije Radiusa]
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: [Klik na prvu liniju za selektiranje]
Select second object or shift-select to apply corner: [Klik na drugu liniju za selektiranje]

KORAK 6.

Postavljanje polazne točke unutarnjeg pravokutnika

KORAK 7.

Crtanje unutarnjeg pravokutnika naredbom Recetangle

Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:[ klik na polaznu točku]
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: D
Specify length for rectangles <20.0000>: 40
Specify width for rectangles <40.0000>: 20
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:[ Quadrant IV]
Command:

KORAK 8.

Zaobljavanje kutova unutarnjeg pravokutnika korištenjem naredbe FILLET. Kod korištenja naredbe FILLET na liku kao što je PRAVOKUTNIK , nemojte se zbuniti što će Vam nakon prvog klika ( selektiranje linije ) biti selektiran cijeli pravokutnik, jednostavno pritisnite Enter pa kliknite na okomitu liniju koja čini kut i naredba Fillet će se izvršiti.

Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 16.0000 [prethodno upisivan radius]
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R [odabir opcije Radius]
Specify fillet radius <8.0000>: 8 [unos vrijednosti za radius-polumjer]
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: [Klik na prvu liniju kuta, u ovom slučaju će se selektirati cijeli pravokutnik]
Select second object or shift-select to apply corner:[klik na drugu liniju koja čini kut sa prethodnom]
Command: ESC

 

I crtež je završen.

TREĆI NAČIN

Ovaj crtež možete nacrtati i pomoću Polarnih Relativnih koordinata. Kliknite negdje na radnu površinu a potom krećemo iz točke u kojoj se spajaju linije 3 i 4

Crtanje vanjskog lika:

Command: _line
Specify first point: [klik mišem negdje na radnu površinu da označimo početnu točku.]
Specify next point or [Undo]: @15<0
Specify next point or [Undo]: @10<270
Specify next point or [Close/Undo]: @60<0
Specify next point or [Close/Undo]: @10<90
Specify next point or [Close/Undo]: @15<0
Specify next point or [Close/Undo]: @20<270
Specify next point or [Close/Undo]: @-10<0
Specify next point or [Close/Undo]: @20<270
Specify next point or [Close/Undo]: @10<0
Specify next point or [Close/Undo]: @20<270
Specify next point or [Close/Undo]: @-15<0
Specify next point or [Close/Undo]: @10<90
Specify next point or [Close/Undo]: @-60<0
Specify next point or [Close/Undo]: @10<270
Specify next point or [Close/Undo]: @-15<0
Specify next point or [Close/Undo]: @20<90
Specify next point or [Close/Undo]: @10<0
Specify next point or [Close/Undo]: @20<90
Specify next point or [Close/Undo]: @-10<0
Specify next point or [Close/Undo]: @20<90
Specify next point or [Close/Undo]: ESC [završetak crtanja vanjskog lika]

Crtanje unutarnjeg lika. Uključite OSNAP i klik na LINE a potom klik na mjesto gdje se spajaju linije 1 i 2
 

Command: _line
Specify first point: [klik u točku gdje se spajaju linije 1 i 2]
Specify next point or [Undo]: @15<0 [ovu liniju ćemo kasnije obrisati]
Specify next point or [Undo]: @40<0
Specify next point or [Undo]: @20<270
Specify next point or [Close/Undo]: @-40<0
Specify next point or [Close/Undo]: @20<90
Specify next point or [Close/Undo]: ESC [završetak crtanja unutarnjeg lika]

 

Adsense sponzor
Obrišite prvu liniju dužine 15.

Sada još ostaje samo da izvršite zaobljenje kutova ( koje treba ) sa naredbom FILLET.

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr