HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 4

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću kako se crta jedan 2D lik u kojem ću koristiti naredbe LINE, CIRCLE, TRIM.

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama.
Defiinirao sam boje linija tj. Layere.

 Gotov crtež izgleda ovako.

KORAK 1.

Kao prvo, nacrtat ćemo vodoravnu simetralu a na njenom polovištu ( midpoint ) okomito ćemo nacrtati drugu simetralu.
U polovištu simetrale nacrtat ćemo kružnicu naredbom CIRCLE promjera 30 tj. polumjera - Radius 15

Command:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]: 15 [ polumjer kružnice br. 3 ]

 

Isto tako s obzirom da nam se dvije krajnje kružnice nalaze simetralno od velike kružnice na istoj udaljenosti 30 jedinica nacrtajmo od sredine velike kružnice dvije pomoćne linije ( koje ćemo kasnije obrisati ) vrijednosti 30 a potom na njihovim krajevima kružnicu sa polumjerom 8.

Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <7.5000>: 8 [ polumjer kružnice br. 1 i 2 ]


Sada imamo ovakvu sliku crteža.

Sada trebamo nacrtati vanjske dijelove linija. Iz središta kružnica nacrtat ćemo veće kružnice prema kotama sa prvog crteža. Gumb za OSNAP mod je uključen.
Prvo krajnje kružnice 4 i 5, R=15 a potom srednju6,  R=25.

Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <8.0000>: 15 [ polumjer kružnice br. 4 ]

Command:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <15.0000>: 15 [ polumjer kružnice br. 5 ]

Command:
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <15.0000>: 25 [ polumjer kružnice br. 6 ]

Sada pomoću OSNAP moda ( uključen TANGENT ) spojit ćemo tangente kružnica po vanjskom dijelu crteža. Pažljivo proučite donju sliku, isključite ostale točke Osnap-a da Vas ne zbunjuju.

 Potrebno je kliknuti na gumb LINE a potom naciljati vanjski dio kružnice 4/6, 5/6 i kada se pojavi znak za Tangent kliknuti mišem.

Prethodnu radnju napravite za sve četiri vanjske spojne linije. Nakon toga trebate imati ovakav crtež.

Dakle sada trebamo odsjeći višak linija a to ćemo pomoću naredbe TRIM.

Selektirajte vanjske linije sa kojima ste spajali kružnice. Iste će se preoblikovati u crtkane linije. Sve što dalje budete odsijecali odsjeći će se između dodira krajnjih točaka selektiranih linija.

Kliknite DTM ili pritisnite Enter da bi završili selektiranje. Sada klikajte po unutrašnjim dijelovima kružnica tj. po dijelu kružnice koji trebamo odsjeći.
 

Adsense sponzor
I na kraju imamo crtež kao na prvoj slici ove web stranice. Obrišite pomoćne crvenu linije.

NAPOMENA:
Ovaj crtež se mogao nacrtati i na drugačiji način. NPR: nacrtati polovicu crteža pa ga preko simetrale zrcaliti naredbom MIRROR. ( bilo po vertikali ili horizontali ).

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr