HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 3D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 3D - crtež 7

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću "korak po korak" kako se crta 3D tijelo prikazano na slici ispod.
Ovaj pogled na 3D tijelo je SE ISOMETRIC. Za ovaj primjer koristi ćemo naredbe LINE, POLYLINE, CIRCLE, EDIT LINE, OFFSET, TRIM, REGION, EXTRUDE, SUBTRACT

KORAK 1.

Dakle idemo nacrtati 2D lik od kojega ćemo kasnije kreirati 3D tijelo, kad god možete koristite POLYLINE za crtanje linija ako ćete kasnije koristiti naredbu Region. Pogled na crtež je FRONT VIEW ( crtamo u ravnini XY ). Kružnicu nacrtajte u drugom Layeru jer ćemo je za početak sakriti.

KORAK 2.

Slijedeći korak je kreirati 3D tijelo od nacrtanog 2D lika.  Sakrijete Layer kojim ste nacrtali malu kružnicu. Prvo ćemo od nacrtanog 2D lika kreirati REGION.

Ako ste ispravno kreirali Region zatvoreno područje, prilikom Realistic View pogleda imate ovakvu situaciju.

Sada se prebacite se u SE ISOMETRIC pogled, kao i WireFrame View i pomoću naredbe EXTRUDE kreirajte 3D objekat ( tijelo ) sa dubinom od vrijednošću -40 ( nadam se da ste prateći ovaj Autocad Web tutorial naučili osnovne korake i rad sa osnovnim naredbama ). To izgleda kao na slici ispod.

KORAK 3.

Slijedeći korak je upotreba naše kružnice koju ćemo također extrudirati a potom pomoću naredbe Subtract odsijeći od osnovnog objekta.

Dakle uključite Layer kružnice i nju također pomoću naredbe EXTRUDE extrudirajte za -40. Ovdje obratite pažnju da Vam tekući Layer bude onaj u kojoj ste crtali kružnicu jer će Vam se nakon extrudiranja ista pojaviti u boji tekućeg Layera.
Nakon EXTRUDE i naredbe SUBTRACT imamo situaciju kao na slici ispod.

KORAK 4.

Slijedeći korak crtanje 2D lika koji ćemo opet extrudirati pa odsjeći od osnovnog objekta da bi dobili zahtjevani utor na objektu. Ovaj 2D lik nacrtajte u nekom drugom Layeru druge boje a samo da napomenem. Na crtežu ja sam ga postavio u gornji položaj a Vi možete i u donji dio objekta. Sve zavisi kako ste postavili UCS tako ćete i extrudiranje vršiti u plus ili minus. Dakle nacrtani lik ( crvene boje na crtežu ) trebamo nakon crtanja ( Polyline, Circle , Trim) konvertirati u zatvoreno područje Region potom ga extrudirati naredbom Extrude ( u mom slučaju u -35.

   

KORAK 5.

Slijedeći korak je odsijecanje kreiranog objekta od osnovnog. Postavite da Vam tekući Layer bude onaj kojim ste crtali osnovni objekt ( na crtežu žuta boja ). Naredbom SUBTRACT uklonite dio osnovnog objekta. I naš crtež je završen.
 

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr