HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 10

Search This Web Site

Adsense sponzorOvaj primjer je dosta težak i preobiman za korak po korak. S obzirom da smatram da ste kroz ovaj cijeli web tutorial prošli sve linkove i uglavnom shvatili koje naredbe trebate koristiti za određene radnje da bi dobili određeni cilj. Stoga ću u ovom tutorialu pojasniti samo osnovne korake crtanja crteža.

Da se razumijemo, ja prikazujem primjer kako bi ja nacrtao crtež. Svaki pojedinac ima svoj sistem i način crtanja i ovaj crtež se može nacrtati na više načina. Tako da nemojte se držati striktno ovih koraka koje ja prikazujem. Crtajte crtež onako kako Vi mislite da Vam je najlakše. ( Naravno koristite sve moguće naredbe za koje znate i redoslijed koraka kakav želite. )

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama. Defiinirao sam boje linija tj. Layere. Naravno uz ovo odmah bi trebali kreirati i svoj kotni stil  radi Plotanja na papir i vidljivosti elemenata kotnog stila )

 Gotov crtež podloške izgleda ovako.  Uočite brojeve linija na crtežu, njih sam postavio da bi ste lakše mogli pratiti tutorial i korake. Slika je velika iz razloga da bolje možete uočiti kote i pratiti tutorial.

PAŽNJA ! Uzmimo za primjer da Vaš šef traži da nacrtate ovaj crtež ali da na njemu budu sve kote kao na kotiranom crtežu. Dakle sve ove pomoćne linije ( svjetlo-plave boje ), tako da bi "on" mogao dati radni nalog za proizvodnju ). Naizgled djeluje jednostavno ali kada pogledate ovaj cijeli tutorial vidjet ćete koliko koraka treba da se nacrta. naravno vrsni znalci rada u Autocadu bi to skratili korištenjem nekih drugih naredbi ili koordinata. ( no ovo je samo jedan od načina )

NAPOMENA: Za svaku od nacrtanih kružnica za ovaj primjer ja sam kreirao zaseban Layer određene boje ( boja može biti ista za više layera ) radi lakšeg pojašnjenja, a i rad je time lakši.


 

Za sam početak uvijek dobro proučite crtež i njegove kote. Također pogledajte nedostaje li koja kota. Iako nedostaje za određenu liniju nemojte misliti da se crtež ne može nacrtati. "Uključite" malo svoju logiku i nađite način da nacrtate crtež. npr: logika će Vam biti potrebna u koraku kada budete crtali linije 12 i 12 a. Zašto ? Pa vidjet ćete prateći tutorial.
Evo kako bi ja nacrtao gornji crtež na jedan od načina.

KORAK 1.

Zaključimo da na crtežu ima 4 kružnice kojima je središte u sjecištu simetrala. Dakle idemo nacrtati prvo dvije simetrale koje se sijeku u polovištu ( Ovdje želim napomenuti da se meni točno u sjecištu dviju linija nalaze Midpoint svake linije, tako da ja mogu birati Midpoint ili Intersection kao sjecište jer je to jedna te ista vezna točka. Obratite pažnju na to ako crtate ovaj crtež ). Kako, neću objašnjavati, pa to ste već trebali naučiti prateći ovaj web tutoriale ( osnove ). Moje simetrale će biti crvene boje.

Dakle nakon nacrtanih simetrala jedna na drugu okomite idemo nacrtati sa strane na radnoj površini kvadrat dimenzija 35 jedinica. Upotrijebimo naredbu Recetangle a uz put ga zarotirajmo za 45°.

Command: _rectang
Current rectangle modes: Rotation=0
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: R
Specify rotation angle or [Pick points] <0>: 45
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: D
Specify length for rectangles <10.0000>: 35
Specify width for rectangles <10.0000>: 35

Uključimo gumb za OSNAP mod ( aktivni nišani Endpoint, Midpoint, Intersection ) Idemo u istom kvadratu nacrtati dijagonalu a potom naredbom MOVE uhvatite za polovište dijagonale i premjestite kvadrat u sjecište ( ili Midpoint ) simetrala.

Kada premjestite kvadrat obrišite njegovu dijagonalu. sada smo riješili prvi dio crteža i idemo na kružnice kojima je središte u sjecištu simetrala.

KORAK 2.

Broj kružnica iz sjecišta simetrala je 4 ( brojevi na crtežu su 1,2,3,9 )
Uočimo da nam slijedi:

Kružnica 1 = Ø 246 ( R 123 )
Kružnica 2 = Ø 200 ( R 100 )
Kružnica 3 = Ø 130 ( R 65 )
Kružnica 9 = Ø 75 ( R 37.5 )

Neke od tih kružnica su dio crteža ( žute boje ) a neke su pomoćne da bi mogli izraditi ostale dijelove crteža ( svjetlo-plave boje ). Dakle nakon crtanja navedenih kružnica situacija crteža je kao na slici ispod.

KORAK 3.

Sada bi trebali nacrtati kružnicu br. 6 promjera ( Diametar ) 10 kojoj se središte kružnice nalazi u sjecištu crvene linije ( simetrale ) i pomoćne svjetlo-plave kružnice ( br. 2 ) . Pogledajte kotirani crtež i uočite da se na crtežu nalazi 10 takvih kružnica promjera 10  ( R 5 jedinica ).
Ovdje ćemo nacrtati jednu kružnicu sa Radiusom 5 a potom pomoću naredbe ARRAY kopirati je 10 puta. ( Nadam se da ste naučili kako se radi sa naredbom ARRAY  ( opcija Polar Array ) ako niste pogledajte je ).
Dakle nacrtajte kružnicu u sjecištu simetrale i kružnice br. 2 a potom je kopirajte 10x . Na kraju to izgleda ovako kao na slici ispod. Za Center Point ( točku rotiranja ) kliknite na sjecište simetrala a potom selektirajte samo malu nacrtanu kružnicu br. 6

KORAK 4.

Sada idemo nacrtati kružnice br. 7 promjera 20 ( R 10 ) na način da isključimo sve OSNAP nišane koje imamo a uključimo nišan Center. Nakon toga idemo nacrtati 4 kružnice po rasporedu na crtežu ( bilo kojim redoslijedom )

Sada još u ovoj fazi crtanja idemo nacrtati pomoćne linije br. 4 koje će biti dio kružnica br. 7 koje smo prethodno nacrtali. To ćemo uraditi tako što za tekući Layer izaberemo boju  koja je ista kao i kružnica 2, ovdje možemo iskoristiti isti layer kao i za kružnicu 2 ili kreirajmo novi ( kako želite ). Ja ću iskoristiti novi Layer. Sada naredbom Line nacrtajmo liniju od sjecišta simetrala ( iz kružnice 1,2,3,9 ) prema sjecištu ( centru ) kružnice 6/7. Za svaku kružnicu 7,7a,7b,7c posebno jedna linija. Ta linija neka bude dimenzije 115 ( Zašto? 246:2=123 => 115<123 ). I na kraju to izgleda ovako kao na slici ispod

Iste takve pomoćne linije idemo nacrtati za kružnice 6 - 6i. No nećemo ih crtati jednu po jednu ( iako možemo ) već idemo preko naredbe ARRAY. Uzmite za tekući Layer neki novi sa bojom recimo zelenom ( kasnije ćete vidjeti zašto ) Prvo ćemo nacrtati jednu liniju koja će se preklapati po horizontalnoj simetrali prema kružnici br. 6 dužine 110
( Zašto? 246:2=123 => 110<123 ) polazeći iz sjecišta simetrala. Sada upotrijebite naredbu Array i rotirajte tu liniju ( zelenu ) za 360°a broj komada neka ih bude 10 kao i kružnica. To izgleda ovako

Sada obrišite zelene linije broj: 1,2,5,6,7,10 pa to izgleda ovako

KORAK 5.

Sada idemo odsjeći višak gore nacrtanih linija naredbom TRIM. Za početak idemo prvo linije svjetlo-plave boje koje su dio pomoćnih linija za kružnice serije 7. ( četiri kružnice ). Nacrtat ćemo jednu kružnicu privremeno neke druge boje ( kreirajte neki Layer ) koju ćemo iskoristiti za trimanje. Ja sam kreirao Layer sa žarko plavom bojom koji ću kasnije obrisati. Dakle iz centra crteža ( sjecišta simetrala ) nacrtajte kružnicu Radiusa 85 ( Zašto 85 ? zato da nam se linija simetrično poklapa sa kružnicom ) a potom naredbom TRIM odsijecite dijelove viška navedenih svjetlo-plavih linija. To izgleda u početku ovako kao na slici ispod

Obrišimo ovu pomoćnu kružnicu smeđe boje i nacrtajmo novu dimenzije Radiusa 90. Sada idemo ukloniti višak zelenih linija na malim kružnicama serije 6.

I na kraju ove faze naš crtež izgleda ovako.

KORAK 6.

Slijedeći korak je odsijecanje viška kružnice 2 koja služi kao pomoćna za kružnice  serije 6 i 7.
Idemo prvo odsjeći višak kružnice 2 za određeni dio kružnica serije 6 ( 6,6b,6c,6e,6g,6h imate ih označene na jednoj od slika iznad ). Iskoristiti ćemo Layer kao i u prethodnom koraku kada smo koristili pomoćnu kružnicu ( smeđe boje ). Dakle ove linije ćemo kasnije obrisati. Kako to uraditi ?

Idemo nacrtati dvije pomoćne linije na kružnici br. 6 a potom ih naredbom ARRAY kopirati-rotirati 10 puta.

Ako ove dvije linije ne možete nacrtati kako bi trebalo jednostavno ih nacrtajte na većoj kružnici pa kotirajte kutove iz simetrale pa ih ponovno nacrtajte na vodoravnoj osi crvene linije za startnu poziciju.

Sada imamo ovakvu situaciju

Uočite na slici iznad, ako krećemo sa smeđim linijama iz centra crteža da je kut između smeđih pomoćnih linija na kružnici br 6 isti kao kut na kružnici br. 7 tj. poklapa se sa promjerom kružnice br. 7 tako da su nam dijelovi linije kružnice koji će ostati simetrični u odnosu na centar kružnice.

No sve ove smeđe linije nam ne odgovaraju. Jer ako ih koristimo za odsijecanje tada nam neće odgovarati za kružnice serije br. 7. Za ove kružnice nacrtajmo druge pomoćne linije ( možemo iste boje ali i ne moramo ). Ja ću uzeti novi Layer plave boje. Nacrtati prve dvije linije na kružnici br. 7 a potom naredbom ARRAY kopirati rotirajući 10 puta. To sada izgleda ovako kao na slici ispod.

Uffff, kad početnik pogleda ovu sliku iznad , djeluje mu nešto komplicirano za shvatiti. No Vi možete sakriti određene Layere da Vas ne zbunjuju ostale linije . Meni to nije potrebno i snalazim se na crtežu.

Sada idemo ukloniti ( odsjeći ) naredbom TRIM višak linija kružnice broj 2.

UOČITE male kružnice ( serija 6 ) kod koji nam ne trebaju PLAVE linije i njih možemo obrisati. Kod malih kružnica potrebne su nam smeđe pomoćne linije. Dakle selektirajte sve plave linije oko kružnica serije br. 6 ( male kružnice ) i obrišite ih ( ovi brojevi plavih linija: 3,4,5,6,9,10,13,14,15,16,19,20 )

UOČITE veće kružnice serije broj 7 ( ima ih četiri ) i za njih nam trebaju plave pomoćne linije a ne trebaju nam smeđe pomoćne linije. Dakle oko svake kružnice serije br. 7 obrišite smeđe pomoćne linije ( ovi brojevi smeđih pomoćnih linija: 2,3,8,9,12,13,18,19 )

Sada imamo ovakvu situaciju kao na slici ispod.

Idemo sa uklanjanjem viška dijelova kružnice br. 2.
Pokrenite naredbu TRIM. Selektirajte sve linije koje su nam ostale ( plave i smeđe ) linije broj. SMEĐE: 1,4,5,6,7,10,11,14,15,16,17,20 - PLAVE : 1,2,7,8,11,12,17,18  pritisnite tipku Enter da završite selektiranje a potom klikajte po kružnici br. 2 i to na one dijelove koji trebaju biti uklonjeni ( na slici iznad označeno strelicom ), završte radnju sa pritiskom tipke ESC.  Obrišite sve pomoćne linije ( smeđe i plave ) Sada imamo ovakvu situaciju kao na slici ispod a uz to sigurni smo da nam se ovi dijelovi plave linije ( dio kružnice br. 2. simetrično poklapa na samim kružnicama )

KORAK 7.

Sada idemo nacrtati kružnice br. 8 ( na kotiranom crtežu ) kojih ima šest. Naravno nacrtat ćemo jednu u sjecištu horizontalne simetrale i kružnice br. 3. Promjer kružnice br. 8 je 30 ( R 15 ). Da bi istu nacrtali uključimo OSNAP nišan Intersection ( sjecište ). Kada nacrtamo dotičnu kružnicu polumjera 15 istu ćemo pomoću naredbe ARRAY zarotirati kopirajući je 6 puta. To izgleda na kraju ovako kao na slici ispod.

KORAK 8.

Sada se idemo bazirati na kružnice 8 i crtat ćemo njene vanjske dijelove koji je okružuju. Prethodno idemo obrisati kružnicu 8 c jer ćemo nju dobiti kasnije zrcaljenjem dijelova kružnice br. 8.
Prvo ćemo uočiti liniju br. 10 ( na kotiranom crtežu ) jer nam se ona nalazi na ovim kružnicama. Kako nju nacrtati s obzirom da nam na kotiranom crtežu nema kota koje bi nam pomogle.? Nju ćemo nacrtati naredbom OFFSET ali prethodno moramo nacrtati izvornu liniju za Offset. Ta pomoćna linija za Offset polazi iz sjecišta simetrala i prolazi kroz središte kružnice br. 6a i 6i ( ili kroz 7 i 7c ). Ako Vam nije jasno pogledajte jednu od slika gore gdje su obilježene dotične kružnice.

Dakle krenimo sa crtanjem pomoćne linije ( uzmite neki layer druge boje, ja sam uzeo "zelenu" ). Uključite OSNAP nišan za Center kružnice i Intersection za sjecište simetrala. Nacrtajte linije 10a i 10b iz polazišta sjecišta simetrala i završite u centru kružnica 7 i 7c. TO sada izgleda ovako kao na slici ispod.

Idemo sada pomoću naredbe OFFSET duplicirati linije 10a i 10b prema kružnici br. 8 i to za odmak od 8 jedinica ( taj odmak vidimo na kotiranom crtežu sna lijevoj strani  kod kružnice 7b)

Nadam se da znate raditi sa OFFSET naredbom ako ne znate onda pogledajte ovaj link OFFSET.
Dakle kada smo napravili OFFSET linija 10a i 10b dobili smo 10a-1 i 10b-1 linije. To izgleda ovako kao na slici ispod.

Obrišite linije 10a i 10b ( neka ostanu samo 10a-1 i 10b-1 )

KORAK 9.

Sada idemo nacrtati pomoćne kružnice da bi mogli nastaviti kasnije odsijecati ( trimati ) neke dijelove crteža. Nacrtat ćemo tri kružnice kojima će središte biti u već postojećim kružnicama 6,6a,6i ( ili u 6,7,7c ). Te nove kružnice trebaju nam biti Radiusa 26 ( pogledajte na kotiranom crtežu kružnice 11 i 11a ). Dakle nacrtajmo ove tri kružnice ( 10x,10y,10z ) polumjera R26 i to sada izgleda ovako kao na slici ispod.

Sada još samo da dodamo jednu kružnicu identičnu kružnici 2, koja će nam poslužiti kao pomoćna. ( mogli smo to odmah u prethodnom potezu ali sam zbog boljeg razumijevanja išao dužim putem ).

Dakle nacrtajmo ( zelena boja ) kružnicu 2a sa centrom iz sjecišta simetrala. Radius te kružnice je 100 ( pogledaj kotirani crtež kružnicu br. 2 ). To sada izgleda ovako kao na slici ispod.

Uočavate li već obrise našeg lika na kojem radimo ? ;-)

KORAK 10.

Sjećate li se napomene na početku ovog tutoriala. Ja samn za svaku kružnicu kreirao zaseban Layer i sada idemo isključiti sve Layere koji su nam nepotrebni da bih Vam lakše pojasnio slijedeće korake. Dakle isključio sam određene Layere i sada idem ukloniti višak linija ( trimati ) da bih dobio izgled kakav je na kotiranom crtežu. Pogledajte sliku ispod.

1. Prva faza odsijecanja ( trimanja ) je: Selektirajte kružnicu br. 9 a potom uklonite linije 10a-1 i 10b-1 koje se nalaze unutar kružnice.

2. Druga faza odsijecanja ( trimanja ) je: Selektirajte kružnicu br. 10x a potom uklonite sve što se nalazi unutar nje.

3. Treća faza odsijecanja ( trimanja ) je: Selektirajte kružnicu br. 10y a potom uklonite sve što se nalazi unutar nje.

4. Treća faza odsijecanja ( trimanja ) je: Selektirajte kružnicu br. 10z a potom uklonite sve što se nalazi unutar nje.

Da se odmah razumijemo, mogli smo priklikom selektiranja nakon naredbe Trim odmah selektirati sve kružnice a potom ukloniti sve što se u njima nalazi. No ja sam malo opširnije da shvatite točke odsijecanja.

Sada imamo ovakvu situaciju na crtežu.

Nakon toga krećemo uklanjati ostale dijelove koji su višak. Selektirajmo dijelove kružnice 2,2a,2a1. Nakon selekcije i iscrtkavanja dotičnih linija pritisnimo Enter da završimo selektrianje a potom kliknimo na vanjske dijelove kružnica 10x,10y,10z.

Sada imamo ovakvu situaciju. I slijedeći korak je u nastavku

Sada idemo ukloniti višak linija tako što ćemo selektirati linije 10a-1 i 10b-1 a nakon završetka selektiranja uklonimo linije označene linije klikom na dio kružnice 2 ( zelene boje ) i kružnicu dio 10x i dio 10z. I sada imamo ovakvu situaciju.

Nakon brisanja određenih ( suvišnih linija ) trebamo uključiti Layer kružnice br. 8 da bi mogli nastaviti odsijecanje viška linija. Selektirajmo dio kružnice 10y koji je ostao a potom naredbom Trim uklonimo dio kružnice br. 8 koji se nalazi unutar luka kružnice 10y. To izgleda ovako kao na slici ispod.

Sada idemo ukloniti dio luka kružnice br. 10y koji se nalazi između točaka odsijecanja a odnosi se na kružnicu br. 8. I na kraju imamo ovakav izgled crteža ( sa obilježenim linijama koje trenutno nisu dio Layera kao i žute linije koje pripadaju liku crteža, na kojem smo radili )

KORAK 10.

S obzirom da nam je dio lika crteža koji smo radili ZELENE boje  idemo ga konvertirati u Layer ( ŽUTE boje ) da nam prilikom uključenje/isključenja Layera bude prikazan ili skriven. Tj. da pripada glavnom crtežu. Dakle selektirajte sve zelene linije od broja 1 do broja 8 a potom otvorite padajući izbvornik Layers palete pa kliknite na naziv Layera ( one boje koja Vam je i dio lika koji smo crtali ). U ovom dijelu lika crteža ja sam crtao kružnicu br. 9 i 8 sa posebnim Layerima kao i sve zelene linije označene brojevima. Da bi mi sve linije pripadale istom Layeru ja sam kreirao novi Layer pod nazivom "potkova" dodijelio mu žutu boju i sve dotične linije prebacio u taj layer "potkova".

Da Vas ne bi zbunio idem malo pojasniti. Kada selektiram slijedeće linije 1,2,3,4,5,6,7,8a i 9a a potom kliknem da mi "tekući" layer bude onaj sa nazivom "potkova" žute boje, automatski će se sve selektirane linije prebaciti u taj dotični Layer "potkova" i bit će žute boje. Dakle sada naš crtež izgleda ovako kao na slici ispod.

KORAK 11.

Ufff, toliko toga za jedan mali crtež ;-) No idemo dalje. Sada trebamo taj naš mali lik ZRCALITI ( MIRROR ) na lijevu stranu kompletnog crteža. Naravno do sada ste trebali naučiti kako se radi sa naredbom MIRROR. Uključite OSNAP nišan Endpoint za selektiranje linije zrcaljenja ili možete koristiti Intersection između vanjske kružnice i okomite simetrale ).
Dakle idemo selektirati sve linije označene na slici iznad ( 1,2,3,4,5,6,7,8,8a9a ) a potom klik na naredbu MIRROR i za liniju zrcaljenja objekta kliknimo na okomitu simetralu ( tj. na njene Endpoint ), nakon toga u Command Prompt Line upišite "N" da se izvorni objekt ne obriše ( no erase ) pritisnite Enter i to je to. Sada imate ovakvu situaciju crteža.

KORAK 12.

Sada bi trebali nacrtati dijelove pomoćnih linija na kružnicama 8,8a,8b,8c,8d,8e. Sjećate se naše kružnice br. 3 sa početka ovog tutoriala. Nju ćemo iskoristiti za ovu potrebu. Dakle uključimo Layer kružnice br. 3 a potom opet idemo ponoviti radnje iz koraka 6 ( sa pomoćnim linijama za odsijecanje kružnice br. 3 ). Ovo neću objašnjavati, valjda Vam je jasno ako nije pogledajte još jednom KORAK 6. Nakon crtanja pomoćnih linija i odsijecanja kružnice br. 3 naš crtež izgleda ovako.

KORAK 13.

Slijedeći korak je crtanje linija 12-1,12a-1. Te linije ćemo opet nacrtati pomoću osnovne pa na njoj Offset . Koliki Offset ćemo upotrijebiti ? Pa naravno 7.5 ( 15:2=7.5 ). Dakle iz središta ( sjecišta simetrala nacrtajmo pomoćnu liniju npr: zelene boje prema centru kružnicama  8a i 8d a potom na 8b i 8e. Kakve linije ćemo nacrtati. Možemo običnu liniju pa korak po korak a možemo Construction Line jer ćemo je ionako koristiti samo za offset a kasnije obrisati. Dakle klik na naredbu Construction LIne a potom klik na sjecište simetrala a potom klik na centar kružnice 8a ( isto to modradimo na kružnici 8b )

Sada idemo napraviti kopiju izvornih linija sa odmakom ( Offsetom ) od 7.5 jedinica. Dakle klik na Offset potom na izvornu liniju ( kružnice 8a i 8d ) a potom na jednu i drugu stranu kopirajmo liniju. To sada ponovimo i za drugu liniju ( kružnice 8b i 8e )

Sada imamo situaciju kao na slici ispod.

Pogledajmo sada naš kotirani crtež. Uočite kut pod kojim se sijeku linije 12 i 12a. To je kut od 60° a polovina mu je 30°  stupnjeva. Znači da će kut između linija 12 i 12-1 biti 30° . Obrišimo srednje linije ( koje su nam bile izvorne ).

KORAK 14.

Uočite da malo boljim proučavanjem kotiranog crteža, linija 12 i 12a polazište imaju u sjecištu kružnice br. 2 i pod kutem od 30° nastavljaju se sjeći u kružnici br. 1.
Sada idemo nacrtati pomoćnu kružnicu 2 radiusa 100 ( zelene boje ) i iz sjecišta linije 12-1 i kružnice 2 nacrtati ŽUTU liniju 12 i 12a.  Da bi riješili ovo crtanje uključit ćemo POLAR gumb a u njemu postaviti settings za kut 30° . Dakle aktivan nam je OSNAP nišan Intersection ( da bi se mogli vezati na sjecište zelene kružnice br 2 i linije 12-1 ) i uključen gumb POLAR. To sada izgleda kao na slici ispod.

Da pojasnim malo sliku iznad. Uključen nam je POLAR ( na 30° ) i Intersection OSNAP nišan. Kliknemo na naredbu Line i potom na nišan Intersection u točki gdje se spajaju kružnica br. 2 i linija 12-1 a potom pomjerimo miša ukoso dok nam se na pojavi POLAR informacija i smjer ( iscrtkana linija koja označava da smo sada pod tim kutom ). Zašto baš 210? Pa 7 x 30 = 210 ). Kada nam s e pojavila iscrtkana linija pomjerimo pokazivač miša po iscrtkanoj liniji nazad na vanjsku kružnicu i kada se pojavi znak Intersection ( sjecište ) kliknimo mišem. I to je to dobili smo liniju pod kutom 30°. Tako uradimo i na drugoj strani na liniji 12a-1 ali kada se pojavi POLAR kut informacija 270°.   Isto tako uradimo za sve ostale linije i kružnice br. 8a,8b,8d,8e. Imajte na umu kada budete radili gornje kružnice i linije da će vam POLAR informacija o kutu biti drugačija.
Sada imamo ovakvu situaciju na slici ispod.

KORAK 15.

Uočite na slici iznad linije označene žutim brojevima od 1 - 8. To su sve naše linije koje smo trebali nacrtati u posljednjoj fazi prethodnog koraka 14. Sada ćemo pomoću tih linija obaviti uklanjanje viška zelenih linija ( koje smo crtali sa naredbom Construction Line ) a isto tako dijelove vanjske kružnice koje treba obrisati.

Dakle idemo selektirati sve linije od 1 - 8. Potom klik na naredbu TRIM i sada idemo odsjeći ( ukloniti/obrisati ) višak zelenih linija koji prelaze preko zelene kružnice br. 2 kao i dijelove kružnice br. 2 a i dijelove vanjske kružnice koji se nalaze između selektiranih linija. U jednom potezu selektirajte sve linije 1- 8 a potom klik po klik uklanjajte suvišne dijelove kružnice br. 2 potom vanjske kružnice br. 1 potom višak Construction Line koje prelaze preko kružnice br. 2. Nakon toga uklanjanja imamo ovakvu situaciju kao na slici ispod.

KORAK 16.

Slijedeći korak je uklanjanje ( odsijecanje )  zelenih linija koje se nalaze unutar i izvan ( prema središtu crteža ) na kružnicama serije 8 ( 8a,8b,8d,8e ). Dakle Idemo sa naredbom TRIM a potom selektiramo sve kružnice serije 8 ( 8a,8b,8d,8e ). Kada smo selektirali sve kružnice idemo ukloniti dijelove zelenih linija koje se nalaze unutar navedenih kružnica. Ova radnja izgleda kao na slici ispod.

Sada selektirajte preostale zelene linije ( one koje smo nacrtali sa Construction Line ) a ne trebaju nam za crtež. To su 4 zelene linije koje prolaze kroz žuti pravokutnik. Također obrišite dijelove zelene kružnice koja nam je služila kao pomoćna.

KORAK 17.

Slijedeći korak je uklanjanje ( odsijecanje ) dijelova kružnica serije 8. Za to je potrebno selektirati sve preostale zelene linije ( 12-1,12a-1 ) a potom ukloniti dio kružnica serije 8 koji se nalazi između njih. To izgleda kao na slici ispod.

Sada sve preostale zelene linije trebamo konvertirati u osnovni Layer našeg crteža da budu žute boje. Dakle selektirajte sve zelene linije ( to su one kratke linije CRTKANE na slici iznad u koraku 15 ) a potom nakon selektiranja sa padajućeg izbornika izaberite osnovni Layer s kojim ste crtali crtež ( ili ne morate ) važno je da ih obojate u žuto.

I na kraju naš crtež podloške izgleda ovako.
 

Adsense sponzor
Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr