HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   

Adsense sponzorAUTOCAD 2007 - primjer 2D crteža

27. TUTORIALI ( step by step )
( primjeri korak po korak )
 - crtež 1

Search This Web Site

Adsense sponzorZa primjer pokazat ću kako se crta jedan te isti 2D lik pomoću APSOLUTNIH i RELATIVNIH koordinata

U ovom primjeru upotrijebit ću GRID ( mrežu ) sa rasponom točaka SNAP vrijednosti 10. Ovaj crtež u primjeru možete nacrtati i mišem pomoću uključenog moda OTRHO i OSNAP ( isti neću pojašnjavati )

Dakle krenimo sa slijedećim postavkama.
Definirali smo mrežu ( GRID ) a i ne morate, ja sam je definirao da bi bolje shvatili pojašnjenje primjera. Korak( SNAP ) sam definirao na vrijednost 10 jer ću koristiti sve jedinice u stoticama ( dakle razmak od točke do točke u mreži je 10 jedinica ).
Defiinirao sam boje linija tj. Layere.

 Gotov crtež izgleda ovako.

PRVI NAČIN: Crtanje crteža pomoću PRAVOKUTNIH APSOLUTNIH KOORDINATA

Za "Set Current" layer postavio sam debelu liniju ŽUTE boje. ( napomena: nikada nemojte crtati žutom bojom ako ćete printati - plotati na papir bijele boje. Ja sam to samo radi primjera i uočljivosti ).
PAŽNJA: Kod crtanja sa Apsolutnim koordintama polazište nam je uvijek iz ishodišta UCS-a.

TOČKA 1.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Prvi korak za crtanje je klik na gumb LINE na alatnoj traci DRAW ( ili Draw => Line )
Prvu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y ). Dakle upišite 100,100.
Time smo definirali sjecište koordinata po X-u 100  kao i po Y-u 100.

TOČKA 2.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 1 i 2 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 200,100.
Prva vrijednost 200 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 100 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

TOČKA 3.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 2 i 3 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 200,200.
Prva vrijednost 200 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 200 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

TOČKA 4.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 3 i 4 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 180,200.
Prva vrijednost 180 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 200 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

TOČKA 5.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 4 i 5 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 180,120.
Prva vrijednost 180 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 120 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

TOČKA 6.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 5 i 6 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 120,120.
Prva vrijednost 120 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 120 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

TOČKA 7.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 6 i 7 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 120,200.
Prva vrijednost 120 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 200 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

TOČKA 8.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 7 i 8 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 100,200.
Prva vrijednost 100 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 200 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

TOČKA 9.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Da bi smo nacrtali liniju između točaka 8 i 9 potrebno je da upišemo u Command Prompt line 100,100.
Prva vrijednost 100 je definirana od UCS-a kao ishodišta po OSI X u smjeru ISTOKA ( East ) a druga vrijednost 100 je definirana je po OSI Y od ishodišta UCS-a.

Dakle naredbe u Command Prompt line izgledaju ovako

Command: _line
Specify first point: 100,100 + Enter
Specify next point or [Undo]: 200,100 + Enter
Specify next point or [Undo]: 200,200 + Enter
Specify next point or [Close/Undo]: 180,200 + Enter
Specify next point or [Close/Undo]: 180,120 + Enter
Specify next point or [Close/Undo]: 120,120 + Enter
Specify next point or [Close/Undo]: 120,200 + Enter
Specify next point or [Close/Undo]: 100,200 + Enter
Specify next point or [Close/Undo]: 100,100 + Enter
Pritisnite tipku ESC

DRUGI NAČIN: Crtanje crteža pomoću PRAVOKUTNIH RELATIVNIH KOORDINATA

Za "Set Current" layer postavio sam debelu liniju ŽUTE boje. ( napomena: nikada nemojte crtati žutom bojom ako ćete printati - plotati na papir bijele boje. Ja sam to samo radi primjera i uočljivosti ).
PAŽNJA: Kod crtanja sa Relativnim koordintama polazište nam je uvijek iz zadnje točke u kojoj se nalazimo na koordinatnom sustavu. Opet vrijedi smjer East ( Istok ) a prvo pišemo koordinatu X a potom koordinatu Y. S obzirom da ćemo crtati u Relativnom koordinatnom sustavu ispred koordinata u Command Prompt line upisat ćemo znak @ ( et )
[ @x,y ]

TOČKA 1.
Polazište se nalazi u UCS-u.
Prvu točku linije postavit ćemo pomoću Apsolutnih koordinata ( samo prvu !)
Prvi korak za crtanje je klik na gumb LINE na alatnoj traci DRAW ( ili Draw => Line )
Prvu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y ). Dakle upišite 100,100. Time smo definirali prvu točku crteža.

TOČKA 2.
Polazište se nalazi u točki 1
Drugu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @100,0 Time smo definirali drugu točku linije..

TOČKA 3.
Polazište se nalazi u točki 2
Treću točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @0,100. Time smo definirali drugu točku linije.

TOČKA 4.
Polazište se nalazi u točki 3
Četvrtu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @-20,0. Time smo definirali drugu točku linije.
Pojasnit ću ovu naredbu ( @-20,0 ). S obzirom da se nalazimo u točki 3, prema njoj ćemo i gledati na koordinatni sustav. Rekli smo da radimo sa Relativnim koordinatama i da nam je polazna točka u kojoj se nalazimo. Dakle mi koordinate slijedeće linije pišemo prema globalnom koordinatnom sustavu sa polazištem iz točke u kojoj se nalazimo. Opet je smjer kretanja East ( Istok ) po X-u. Prema tome mi trebamo doći do točke koja će se nalaziti lijevo ( smjer West ) od polazišta u kvadrantu II ili III. ( Zbog toga sam i crtao mali koordinatni sustav u svakoj točki ). Dakle vrijednost -20 je OS X u minusu sa vrijednošću od polazne točke 20 jedinica. OS Y je jednaka 0 jer se nismo pomjerali niti gore niti dolje od polazne točke već u istoj ravni.

 

TOČKA 5.
Polazište se nalazi u točki 4
Petu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @0,-80. Time smo definirali drugu točku linije.
Pojasnit ću ovu naredbu ( @0,-80 ). S obzirom da se nalazimo u točki 4, prema njoj ćemo i gledati na koordinatni sustav. Rekli smo da radimo sa Relativnim koordinatama i da nam je polazna točka u kojoj se nalazimo. Dakle mi koordinate slijedeće linije pišemo prema globalnom koordinatnom sustavu sa polazištem iz točke u kojoj se nalazimo. Opet je smjer kretanja East ( Istok ) po X-u. Prema tome mi trebamo doći do točke koja će se nalaziti ispod ( smjer South ) od polazišta u kvadrantu III ili IV. ( Zbog toga sam i crtao mali koordinatni sustav u svakoj točki ). Dakle vrijednost -80 je OS Y u minusu sa vrijednošću od polazne točke 80 jedinica. OS X je jednaka 0 jer se nismo pomjerali niti lijevo niti desno od polazne točke.

TOČKA 6.
Polazište se nalazi u točki 5
Šestu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @-60,0. Time smo definirali drugu točku linije.
Pojasnit ću ovu naredbu ( @-60,0 ). S obzirom da se nalazimo u točki 5, prema njoj ćemo i gledati na koordinatni sustav. Rekli smo da radimo sa Relativnim koordinatama i da nam je polazna točka u kojoj se nalazimo. Dakle mi koordinate slijedeće linije pišemo prema globalnom koordinatnom sustavu sa polazištem iz točke u kojoj se nalazimo. Opet je smjer kretanja East ( Istok ) po X-u. Prema tome mi trebamo doći do točke koja će se nalaziti lijevo ( smjer West ) od polazišta u kvadrantu II ili III. ( Zbog toga sam i crtao mali koordinatni sustav u svakoj točki ). Dakle vrijednost -60 je OS X u minusu sa vrijednošću od polazne točke 60 jedinica. OS Y je jednaka 0 jer se nismo pomjerali niti gore niti dolje od polazne točke već u istoj ravni.

TOČKA 7.
Polazište se nalazi u točki 6
Sedmu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @0,80. Time smo definirali sedmu točku crteža.

TOČKA 8.
Polazište se nalazi u točki 7
Osmu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @-20,0. Time smo definirali osmu točku crteža.

TOČKA 9.
Polazište se nalazi u točki 8
Osmu točku na radnoj površini postavit ćemo naredbom u Command Line promptu ( po sistemu X,Y koristeći Relativni koordinatni sustav ). Dakle upišite @0,-100. Time smo definirali osmu točku crteža.

Dakle source code za ovaj crtež izgleda ovako

Command: _line Specify first point: 100,100
Specify next point or [Undo]: @100,0
Specify next point or [Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-20,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-80
Specify next point or [Close/Undo]: @-60,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,80
Specify next point or [Close/Undo]: @-20,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-100
Specify next point or [Close/Undo]: ESC

TREĆI NAČIN: Crtanje crteža pomoću POLARNIH RELATIVNIH KOORDINATA

NAPOMENA:

Ovaj crtež možete nacrtati i sa drugim 2D koordinatnim sustavima npr: pomoću POLARNOG RELATIVNOG KOORDINATNOG SUSTAVA koristeći dimenzije i kutove. No za to trebate poznavati koordinatne sustave.

Kutove možete pisati ili u + ili u -
 
Command: _line Specify first point: 100,100 ( apsolutni koordinatni sustav )
Specify next point or [Undo]: @100<0
Specify next point or [Undo]: @100<90 ( @100<-270 )
Specify next point or [Close/Undo]: @20<180 ( @20<-180 )
Specify next point or [Close/Undo]: @80<270 ( @80<-90 )
Specify next point or [Close/Undo]: @60<180 ( @60<-180 )
Specify next point or [Close/Undo]: @80<90( @80<-270 )
Specify next point or [Close/Undo]: @20<180 ( @20<-180 )
Specify next point or [Close/Undo]: @100<270 ( @100<-90 )
Specify next point or [Close/Undo]: ESC

Adsense sponzor
ČETVRTI NAČIN: Crtanje crteža pomoću MIŠA

Naravno ovaj crtež možete nacrtati pomoću samog miša. Uključite ORTHO mod, OSNAP mod, GRID mod i SNAP mod postavite na 10.
KLiknite na LINE gumb a potom pratite mrežne točke i postavljajte krajnje točke po mreži.

Adsense sponzorZabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr