HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy - kako kreirati sastavnicu u Autocadu

23. SASTAVNICA U AUTOCADU

Search This Web Site

Adsense sponzorJedan od važnih elemenata na završenom crtežu je SASTAVNICA.
Postoji više vrsta sastavnica ( radionička, montažna, itd... )

Zaglavlje na tehničkom crtežu:
- sadrži podatke o onom što je predočeno crtežom, a što je potrebno za izradu dijela i buduće spremanje crteža
- prava vlasništva: naziv dijela (sklopa), mjerilo, materijal izrade, broj pozicije, broj komada, podatke o izradi crteža, broj crteža, ime i prezime vlasnika crteža, ime i prezime izrađivača crteža, datum izrade.

Tehnički sastavni (sklopni) crtež:
- osim zaglavlja ima i sastavnicu koja se nastavlja na zaglavlje i ima onoliko redova koliko je dijelova u sklopu
- sadrži sljedeće podatke za svaki dio u sklopu (poziciju): broj pozicije, naziv dijela, broj komada, materijal izrade i dr.

Sastavnicu možemo nacrtati u MODEL-u, LAYOUT-u ( PAPIRU ) [ također ovdje želim napomenuti da LAYOUT ima mod MODEL/PAPER koje uočite na statusnoj traci ] a možemo je snimiti kao BLOCK pa potom kasnije Insertirati u naš crtež prije plotanja.

SASTAVNICA ( u MODELU )

Da bi razlikovali što je to MODEL a što LAYOUT ( PAPER ) [ također ovdje želim napomenuti da LAYOUT ima mod MODEL/PAPER koje uočite na statusnoj traci ] ja ću laički reći ovako. MODEL je radni prostor za crtanje nekog crteža a Layout je prostor za printanje ( PLOT ) crteža tj. pogled na njega prije ispisa.
U Layout pogledu ( Layout1 i Layout2 )  možemo insertirati okvir za MODEL u kojem možemo pomjerati crtež ili rotirati u 3D.
Kada smo u Layout-u tada možemo prebacivanjem pomoću funkcijskog gumba na STATUSNOJ traci za mod MODEL/PAPER na istom pogledu imati i izgled onoga što PLOTAMO ( printamo ) i  mogućnost pomjeranja crteža u okviru modela ( tzv. VIEWPORTS ). Da se razumijemo, mi možemo nacrtati sastavnicu direktno u LAYOUT-u i samo insertirati pomoću VIEWPORTS-a okvir za model u kojem će se nalaziti crtež. Nadam se da nisam zakomplicirao i da ćete shvatiti kroz proučavanje ovog web tutoriala.

Za ovakvu sastavnicu potrebno je pokrenuti Autocad i definirati područje crteža ( a ne moramo ) jer možemo samo odrediti dimenzije sastavnice i ako ih znamo. Za primjer ja ću nacrtati sastavnicu za ispis na papiru formata A4.

Nakon pokretanja u radni prostor za crtanje nacrtat ću dimenzijski vanjski okvir ( koji se neće vidjeti nakon ispisa na papir jer graniči sa samom dimenzijom papira a potom unutarnji okvir u kojem ću dodati sastavnicu za podatke.

To izgleda ovako kao na slici ( nikada nemojte koristiti ŽUTU boju za crtanje, jer prilikom ispisa na papir neće se vidjeti, ja sam koristio žutu radi boljeg pregleda )

kreiranje sastavnice u Autocadu

Razmaci u okvirima sastavnice su slijedeći:
Unutarnji okvir na lijevoj strani je 20 jedinica ( mm ) od ruba a na ostale tri strane 6 jedinica ( mm ) od ruba vanjskog okvira.

Sastavnica u pogledu LAYOUT izgleda ovako. U ovom okviru Viewports-modela možemo pomicati crtež, rotirati i slično

sastavnica u Layoutu u Autocadu

Ako želimo možemo crtati sastavnicu direktno u LAYOUT-u i tada ćemo je imati uvijek pripremljenu za PLOT-anje na papir jer stalno na jednom primjeru možemo mijenjati crteže.
Kada se obično to radi. npr: napravimo sastavnicu u LAYOUT pogledu i insertiramo okvir za MODEL pa u njega možemo dodavati crtež. Snimimo to kao TEMPLATE ( predložak ) *.dwt datoteku i uvijek imamo predložak sastavnice spreman za crtanje crteža.

Za primjer DOWNLOADAJTE OVDJE datoteku na svoje računalo i pogledajte je u izvornom obliku za Autocad 2004-2007.

SASTAVNICA KAO BLOK ( BLOCK )

Sastavnicu možete izraditi kao BLOCK i snimiti je kao takvu, pa poslije koristiti gotovu sastavnicu jednostavnim insertiranjem u LAYOUT.

KORAK PO KORAK

1. Otvorite Autocad i izradite crtež
2. Prebacite se na LAYOUT1 ili LAYOUT2
3. File => Page Setup Manager
4. MODIFY Layout1 ili Layout2 ( ovisno gdje ste )
5. Podesite Printer-name, Scale - 1:1, Portrait, Plot area - Layout i kliknite na OK => Close
6. I dalje ste u pogledu LAYOUT 1 ili 2 ( već koji ste odabrali )
7. Obratite pažnju na to da u grupi layera imate naziv layera kao i u sastavnici koju ste izradili kao BLOCK. Ja uvijek koristim crvenu boju za sastavnicu a layer ima naziv Sastavnica. Zašto? Kada insertirate blok sastavnice Autocad će potražiti naziv u layerima i ako postoji dotični naziv i boja on će sastavnicu koju ste insertirali obojati tom bojom. Također obratite pažnju da imate neki nebitan layer pod nazivom INSERT-LAYER sa CRNOM BOJOM jer ćete ga kasnije sakriti.
8. Postavite Layer pod nazivom INSERT-LAYER da bude aktivan ( Set Current )
9. Uključite funkcijski gumb OSNAP ( da vam se pojavljuju nišani )
10. Kliknite na tekstualnom izborniku View => Viewports => 1 Viewport
11. Pomoću nišana naciljajte gornji lijevi kut unutarnjeg okvira ENDPOINT, kliknite LTM i potom razvucite dijagonalno u drugi kut sastavnice i naciljajte ENDPOINT pa kliknite.
12. Sada Vam se pojavio okvir MODELA i u njemu Vaš crtež ( u ovom trenutku aktivan vam je layer Insert-Layer ).
13. Obratite pažnju koji vam je funkcijski gumb aktivan MODEL/PAPER na statusnoj alatnoj traci. Ako je PAPER tada možete samo zumirati kompletan crtež sa sastavnicom i eventualno mijenjati atribute ako postoje. Ako kliknete na gumb PAPER on će se preobraziti u gumb MODEL i sada uočite da vam se okvir modela podebljao i klikom na  u okvir sada mođete zumirati samo crtež koji ste crtali, rotirati ga i slično.
14. Kada ste sve podesili isključite Layer pod nazivom Insert-Layer ( koji je bio postavljen na Set Curerent ). Dakle klik na padajući izbornik Layera i klik na sijalicu ili na Freeze )
15. Sada Vam je nestao crni okvir MODELA jer ste ga isključili i Vaš crtež je spreman za PLOT-anje ( printanje )

sastavnica kao block u Autocadu 
 

( PLOT PREVIEW ) IZGLED NA PAPIRU

 

Primjer sastavnice možete skinuti OVDJE.

Ako želite možete dodati dva okvira MODELA - VIEWPORTS
Jednostavno umjesto jednog odaberite View => Viewports => New Viewport pa ćete dobiti ovakav prozor

Sada možete u dva okvira postaviti dva različita pogleda na crtež.

Adsense sponzorizgled sastavnice u AutoCAD-u

Ili možda želite 4 okvira MODELA. Ovdje sam ostavio uključen Layer pod nazivom INSERT-LAYER da bi ste uočili okvire za svaki model. Znači kada imate više okvira i želite u svakom okviru pojedinačno crtež prikazati u drugačijem pogledu prebacite se funkcijskim gumbom MODEL/PAPER u stanje MODEL i kliknite u dotični okvir. Sada možete odabrati gumbom ORBIT rotiranje crteža, zumiranje, ili Top, Right itd...

Adsense sponzorviše pogleda na crtež u Layoutu

Ako Vam nije baš najjasnije pogledajte link PLOTANJE - PRINTANJE U AUTOCADU
Raspakirajte ovaj ZIP file i pokrenite ga. U ovom videu možete vidjeti kako se nacrtana sastavnica može kopirati iz MODEL-a u LAYOUT a također kako se dodaje VIEWPORTS, kao i prijelaz u LAYOUT-u iz moda MODELA u PAPER i obrnuto. Za kraj postavljam VIDEO link Kako pripremiti sastavnicu u MODEL/PAPER za ispis.

Kako se rotira crtež u sastavnici pogledajte link ROTIRANJE CRTEŽA

Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr