HOME

1 Uvod u AUTOCAD 2007
2 KOORDINATNI SUSTAV
3 Vrste koordinata u AutoCAD-u
4 Pokretanje AutoCAD-a
5 Izgled radnog prozora
6 Početne postavke, podešavanje
7 Funkcijske tipke
8 Alatne trake
9 Statusna alatna traka
MOD-ovi
10 UCS -
User Coordinate Sytem
11 Najčešće korištene naredbe
12 Priprema za crtanje i postavljanje granica crteža
13 LAYERS i KOTNI stilovi
14 Kretanje po crtežu - selektiranje
15 Crtanje - DRAW
16 Kotiranje - DIMENSIONS
17 Promjene - MODIFY
18 Vrste 2D KOORDINATA
19 ORTOGONALNO CRTANJE
20 Pogled na crtež - VIEW
21 3D modeliranje - MODELING
22 Vrste 3D KOORDINATA
23 Sastavnica
24 PLOT ( ispis ) crteža
24a Rotiranje crteža u MODELU
24b Rotiranje crteža u
MODELU => ucsfollow
24c Postavljanje debljine linija i boje za plotanje
25 Primjeri 2D gotovih crteža
26 Primjeri 3D gotovih crteža
27 Primjeri Step-by-Step - TUTORIALI
   
 

TUTORIALI ZA AUTOCAD 2007 - Web tutorial Auto CAD for dummy

24b. ROTIRANJE CRTEŽA
U LAYOUT MODELU => ucsfollow

Search This Web Site

Adsense sponzorPostoji mogućnost i drugog načina rotiranja crteža prilikom plotanja. Ovaj način rotiranja crteža u Layout Modelu prilikom plotanja često se koristi u Geodeziji prilikom plotanja K.Ć.BR ( čestica ) tj. kopije katastarskog plana, ako su čestice većih dimenzija od A4 papira i ne mogu stati u okvir Layout Modela. ( npr: plan je crtan u mjerilu 1:2000  a mi moramo plotati na papir A4 i to "plot scale" mjerilo 1:1 u stvari, moramo isplotati da dimenzije na papiru budu u mjerilu 1:2000)

Da ih ne bi plotali na paus papir A3 ponekada je dovoljno zarotirati crtež tj. plan i nakon rotiranja cjelokupnog plana, česticu možemo smjestiti u okvir Modela.

Prilikom rotiranja crteža u Layout Modelu/Paper trebamo imati na umu da se crtež u našem stvarnom MODELU ne rotira, bez obzira što smo izvršili rotiranje u okviru Layout-Model.

Za primjer , pokazat ću na već viđenom crtežu. Uočimo da imamo kompas smjera, strelica pokazuje SJEVER

viewports - Layout-Model  Autocad

NAPOMENA: Okvir Modela u Layoutu možemo nacrtati kako želimo, isti ne mora biti kvadratnog oblika, može biti i neki višekutni okvir u obliku slova "L" ili slično. Tada okvir postavljamo pomoću naredbe View => Viewports => Polygonal Viewport => i preostaje nam iscrtati željeni oblik okvira u koji će se importirati naš crtež.

zaokretanje crteža u Autocadu

Nakon postavljanja sastavnice ili nekih važnih elemenata na Layout - PAPER crtamo okvir LAYOUT - MODEL i nakon završetka crtanja okvira automatski nam se importira crtež.

Idemo započeti rotiranje crteža. Pripremu smo napravili, nalazimo se u LAYOUT => MODELU ( vidi crtež iznad )
MI želimo u nacrtani okvir smjestiti oba kružna dijela crteža. S obzirom na sadašnje stanje to je nemoguće, jer nas ograničava okvir modela. Dakle moramo zarotirati crtež za nekih 20-30 stupnjeva u lijevo ( da bi nam mali krug bio u lijevoj strani cijeli vidljiv a veliki krug u desnoj strani cijeli vidljiv i pomjeren prema gore )

1. U command prompt line upišimo naredbu UCSFOLLOW i pritisnimo Enter

2. Potom upišemo broj "1" ako vrijednost nije postavljena a u principu ako jnaredbu koristite prvi puta nakon otvaranja Autocada tada je vrijednost "0" , pritisnimo Enter

3. Sada kliknimo na gumb Z-Axis

UCS - Z axis

4. Nakon klika na dotični gumb upišimo broj stupnjeva koji će zarotirati crtež. ( dakle -25  ili 25, ovisno kako želite ) ja sam u ovom slučaju upisao -25 da bi mi se crtež zarotirao s desna u lijevo ( suprotno od kazaljke na satu ).

5. Nakon pritiska na tipku Enter crtež se zarotirao i umanjio. Rotiranje se izvršilo oko osi "Z". Na Vama ostaje samo da na izborniku Viewports postavite mjerilo 1:1 ili okretanjem točkića postavite crtež u okvir ( ako mjerilo nije bitno )
 

Command: UCSFOLLOW [naredba]
Enter new value for UCSFOLLOW <0>: 1
[postavljanje vrijednosti naredbe]
Command: _ucs
Current ucs name: *WORLD*
[trenutni naziv UCS-a]
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
[ovdje možemo odabrati novi UCS, naravno mi smo kliknuli na gumb Z]
<World>: _z
[ovo se pojavljuje nakon klika na gumb ZAxis]
Specify rotation angle about Z axis <90>: -25
[upis broja stupnjeva za rotiranje crteža]
Regenerating model.

I na kraju imamo naš crtež  koji je zarotiran za -25 stupnjeva i smjer kompasa Sjever se zarotirao. Ako se prebacimo u stvarni MODEL crteža uočit ćemo da se crtež nije rotirao kao i kompas.

polygonal viewports rotation Autocad

NAPOMENA:

Za smjer rotiranja i unos stupnjeva sa "plus" ili "minus" vrijednošću sve nam zavisi o položaju koordinatnog sustava za sva tri smjera ( X, Y, Z ) tj. samog UCS-a.

Ako pogledamo RAVNINU  ( crtež se nalazi u ravnini ) u kojoj se nalaze koordinate X i Y, uočit ćemo da postoje dva smjera Z koordinate.
Ovisno o smjeru X i Y i Z u odnosu na ravninu različito će nam se rotirati crtež za unos 25 stupnjeva. No ako pogriješite uvijek funkcionira UNDO i ponovite radnju. ( napomena, nakon pogrešnog rotiranja uvijek se vratite na početni korak prije upisa naredbe UCSFOLLOW ).
 

Adsense sponzorpositive and negative UCS

Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja
ili bilo kojeg njegova dijela bez prethodnoga odobrenja autora web stranice !

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2009 - 2018 IvanC -
ic.ims.hr